Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

DigiPsyResEразмус+ пројекат

"Оснаживање дигиталне и психолошке резилијентности путем вршњачког умрежавања у онлајн окружењу у кризним ситуацијама – DigiPsyRes"Референтни број: 2021-1-RS01- KA220-HED000032204
Назив пројекта: Enhancing digital and psychological resilience through peer networking in the online environment in times of crises- DigiPsyRes
Програм: Eразмус+
Врста пројекта: Стратешка партнерстава у високом образовању

Kратак опис: Овим мултидисциплинарним пројектом, који се ослања на психолошку подршку студентима у стицању вештина за превазилажење психосоцијалних и образовних тешкоћа током кризних ситуација, предвиђа се развијање програма обуке за пружање подршке студентима, и развој дигиталних ресурса за институционално умрежавање студентских дигиталних заједница и организација професионалаца за психосоцијалну и педагошку подршку. Пројекат има за циљ и подизање свести о значају дигиталне резилијентности и менталног здравља студената и изградњу капацитета универзитета за препознавање и превазилажење проблема резилијентности.

Циљеви:
1. Идентификовање и анализа психо-социјалних потреба студената и тешкоћа у образовању на даљину у време кризе.
2. Развој институционалних оквира за подршку студентима у превазилажењу идентификованих тешкоћа образовања на даљину.
3. Развој програма обуке за пружање хоризонталне (вршњачке) подршке студентима у вези са менталним здрављем и дигиталном резилијентношћу, на информисан и безбедан начин.
4. Развој и пилотирање иницијалних обука студената који ће пружати подршку својим вршњацима; каскадне обуке студената, организоване у циклусима током трајања пројекта кроз радионице, семинаре, обуке.
5. Успостављање студентске е-мреже за подршку; умрежавање одговарајућих јединица на нивоу универзитета значајних за хоризонталну подршку менталној добробити студената; успостављање континуиране подршке од стране стручних тимова за психолошку подршку тамо где таква услуга није институционално видљива.
6. Развој релевантних е-ресурса за мрежу студентске подршке (портали, водичи); коришћење друштвених мрежа и сличних канала комуникације за вршњачку психолошку подршку.
7. Подизање свести о значају дигиталне резилијентности и менталног здравља студената у време кризних ситуација.

Конзорцијум:
Универзитет у Крагујевцу, Србија (координатор)
Универзитет у Фођи, Италија
Универзитет Казимир Велики у Бидгошчу, Пољска.

Буџет: 184 788,00 еура

Период трајања пројекта: 15. децембар 2021. - 15. децембар 2024.
Koнтакт особа за Универзитет у Крагујевцу:проф. др Дарко Хинић, Универзитет у Крагујевцу dhinic@filum.kg.ac.rs
Члан Управног одбора Конзорцијума испред Универзитета у Крагујевцу: др Милица Стојковић, доцент, Факултет техничких наука у Чачку milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs


Пројектни локални ФТН тим: проф. др Драгана Бјекић, др Ивана Крсмановић, проф. струковних студија, др Марјан Милошевић, ванредни професор и др Биљана Ђорић, доцент.

Сајт пројекта: https://digipsyres.kg.ac.rs/