Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Историјат

 

Monografija

Идеја о факултету у Чачку је реализована 1975. године, када је од нове школске године са радом почео Педагошко – технички факултет. Факултет је основан са задатком да образује професоре електротехнике, машинства и техничког образовања. Био је то трећи такав факултет у Југославији, после Ријеке и Зрењанина, где је сличан факултет почео са радом годину дана раније.

Нови факултет је дао нови подстицај развоју образовања у Чачку и околини. С друге стране захваљујући Педагошко – техничком факултету, у Чачку је остварен још већи прилив студената из свих крајева Југославије, што је град додатно учинило познатим у тадашњој држави. Захваљујући томе производи чачанских предузећа стекли су још већу прођу на југословенском тржишту. Непуну годину по свом оснивању Педагошко – технички факултет постаје један од оснивача Универзитета у Крагујевцу, који је почео са радом 21. маја 1976. године.

Како је у међувремену Чачак добио још једну високошколску институцију – Агрономски факултет, здање које је саграђено за потребе Више техничке школе постало је тесно за нормално функционисање све три институције, тако да је одлучено да се сагради нова зграда Педагошко – техничког факултета. Зграда је усељена 1982. године чиме је Факултет добио добре услове за рад у свим областима своје делатности.

Нова зграда Техничког факултета и Више техничке школе 1988. године


Успешан рад Факултета резултовао је увођењем инжењерских студија из области електротехнике и машинства 1982. године, односно студија за дипломираног инжењера електротехнике 1986. године. Уважавајући настале промене у образовној, али и научно – истраживачкој делатности, исте године факултет мења назив у Технички факултет. До нове трансформације Факултета дошло је 1992. године када студије за професора техничког образовања прерастају у студије за професора технике и информатике, а по први пут, на једном факултету у СР Југославији уводе се студије за дипломираног инжењера мехатронике.


На предавању: прва генерација студената уписана 1960/61.године


Буран технолошки развој и широка примена рачунара утицали су да се од 1998. године поред енергетике на Факултету школују и дипломирани инжењери електротехнике за рачунарску технику. Истовремено у наставни план Факултета уведене су и студије за дипломираног инжењера индустријског менаџмента. До нових измена дошло је 2005. односно 2006. године, због увођења „Болоњског процеса“ у високошколско образовање у Србији. Прилагођавања новим правилима студирања вршена су и приликом акредитације образовне делатности 2008. и 2013. године. Истовремено прилагођавање сандардима у области научно – истраживачког рада вршена су кроз акредитацију ове делатности 2007., 2011. и 2015. године. Трансформације кроз које је прошао Факултет на почетку новог миленијума резултирале су још једном променом назива – у Факултет техничких наука.


Студенти прве генерације на вежбама


Одлуком Владе Републике Србије од 8. августа 2020. године извршена је интеграција Високе школе техничких струковних студија и Факултета техничких наука, чиме је спроведена статусна промена првоосноване институције. Овом одлуком, обе институције наставиле су рад као једно правно лице – Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу. Спајањем две високошколске установе, по броју уписаних студената ФТН у Чачку постао је најбројнија академска чланица Универзитета.