Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


Акта факултета


Правилници

Правилник о безбедности и здрављу на раду 08.01.2014

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 23.01.2020

Правилник о буџетском рачуноводству 02.07.2020

Правилник о докторским студијама и стицању звања доктора наука 04.03.2020

Правилник о издавачкој делатности 11.03.2020

Правилник о извођењу и оцени приступног предавања 01.07.2016

Правилник о накнадама трошкова за долазак и одлазак са рада 11.03.2020

Правилник о научно-истраживачкој и стручној делатности 10.03.2020

Правилник о обављању стручне праксе студената 08.01.2014

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 24.01.2020

Правилник о полагању завршног, дипломског и мастер испита 10.06.2020

Правилник о допуни Правилника о изради и полагању завршног, дипломског и мастер испита 31.12.2020

Правилник о правилима студија 02.03.2020

Правилник о раду библиотеке 02.03.2020

Правилник о раду Факултета техничких наука 07.07.2020

Правилник о самовредновању квалитета студијских програма 10.02.2020

Правилник о организацији и систематизацији послова (пречишћен текст) 08.12.2020

Правилник о стицању и расподели прихода 08.01.2014

Правилник о уџбеницима 25.05.2020

Правилник о упису студената на студијске програме 21.07.2020

Правилник о о условима за избор у звање наставника и сарадника на струковним студијама 25.09.2020

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената ФТН-а 02.10.2019

Правилник о заштити података о личности 14.07.2020