Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Регистар студентских организацијаЗа потребе праћења рада студентских удружења која имају статутс студентских организација и вођења статистике о њиховом раду Факултет техничких наука у Чачку води Регистар студентских организација у складу са Законом о студентском организовању („Сл. гласник РС“ бр. 67/2021).

 

Статус студентске организације стиче се уписом у Регистар студентских организација, на основу решења декана факултета, које се доноси на основу мишљења Комисије за регистрацију студентских организација.

 

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Универзитета у Крагујевцу и Факултета техничких наука у Чачку.

 

Поступак за стицање статуса студентске организације, ближи услови и начин уписа у   Регистар студентских организација регулисан је Законом о студентском организовању („Сл. гласник РС“ бр. 67/2021) и Правилником о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација („Сл. гласник РС“ бр. 30/2022).

 

 

РЕГИСТАР СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Редни број

Назив студентске организације

Скраћени назив студентске организације

Седиште

Област деловања

Правни заступник

Статут студентске организације

1.

Алтернативна студентска организација Факултета техничких наука у Чачку

АСО ФТН

Чачак, улица Светог Саве 65.

  • Остваривање и заштита права, интереса и здравље студената,
  • Унапређење наставе,
  • Унапређење животног стандарда студената,
  • Унапређење положаја студента у друштву,
  • Унапређење активног учешћа студената у доношењу одлука.

 

 

Урош Глишић, студент 

Електронска пошта:

uros.glisic@gmail.com

СТАТУТ АСО ФТН