Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Ана Радовић Фират

Ана Радовић Фират
Наставник страног језика
Ужа научна област: Филолошке науке-Енглески језик струке
Катедра за друштвено-хуманистичке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-712

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 233

 ana.radovic-firat@ftn.kg.ac.rs

 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Ана Радовић Фират је рођена 1981. године у Чачку. Основне и мастер студије завршила је на Филолошком факултету у Београду на Катедри за енглески језик и књижевност. Од 2008. године запослена је на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, као стручни сарадник на Катедри за педагошко-техничке науке, а 2020. године изабрана је у звање наставника страног језика струке. Наставу реализује на студијским програмима: Информационе технологије, Електроенергетика, Рачунарско и софтверско инжењерство, Мехатроника, Информационе технологије у машинству, Техника и информатика.

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Radović Firat., A. Mladenović, Z. (2022). Gorak miris procvalog burjana – slika dodole u eksplicitnoj i imanentnoj poetici Ričarda Berengartena, Cveće: eko(po)etika u književnosti, jeziku i umetnosti, pp. 147–161.  knjiga VI. Kragujevac: Filološko – umetnički fakultet, Andrićgrad: Andrićev institut. ISBN 978-86-80596-14-3.
 
Radović Firat, A., Đorić, B., & Petrović, V. (2022). Exploring ESP learners’ self-efficacy of writing skills in IT context. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE2022 (pp. 384–390). Čačak: Faculty of Technical Sciences. DOI: 10.46793/TIE22.384R.
 
Petrović, V., Radović Firat, A., & Palurović, L. (2022). Oral presentation as authentic material for providing ESP instruction. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE2022 (pp. 414–419). Čačak: Serbia: Faculty of Technical Sciences. DOI: 10.46793/TIE22.414P.
 
Radović Firat., A. Mladenović, Z. (2022). Ostrakizam u romanu ženska francuskog poručnika Džona Faulsa kao alternativna društvena i moralna percepcija viktorijanske ere. Jezik, književnost, alternative/ Language, literature, Alternatives, 85 - 98. Niš, Filozofski fakultet. DOI: https://doi.org/10.46630/jkal.2022.
 

Mladenović, Z., Radović Firat, A. (2022). Autor u filmskoj adaptaciji romana Seobe Miloša Crnjanskog, Slavistična prepletanja 2, pp. 287-302. Filozofska fakulteta. Maribor. ISBN 978-961-286-605-1 1450-5061. doi: 10.18690/um.ff.4.2022.

 

Радовић Фират, А.  (2021). Погледи и поезија: Ричард Беренгартен и Иван В. Лалић, Зборник Матице српске за књижевност и језик, LXIX/3. 779 - 790,  Матица српска. Нови Сад. ISSN 0543-1220.
 

Radović Firat, A., Tica, L., Palurovic, L., Radulović M. (2020). Effects of Teaching Summary Writing Skills on Students’ Learning Process in IT field. Proceedings TIE 2020 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, 18–20th September 2020, ISBN: 978-86-7776-247-6, COBISS.SR-ID 21332489.

 

Palurovic, L., Tica, L., Radović Firat, A. (2020). Foreign Language Learning (FLL) as Influenced by Social Media platforms: Facebook, Twitter, and YouTube. Proceedings TIE 2020 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, 18–20th September 2020, ISBN: 978-86-7776-247-6, COBISS.SR-ID 21332489 UDC: 81-11:004.738.5 

 

Radović Firat A. (2020). Religiozno u poeziji Toma VejtsaLjudi govore, časopis za književnost i kulturu. XX/37-38, pp. 198-211. Toronto. Kanada. ISSN 1925-5667

 

Тица, Л., Палуровић, Л., Радовић ФиратА.  (2017). Teaching ESP and Business English: main points, Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем Информационе технологије, образовање и предузетништво – ИТОП 17, pp 483-490. Факултет техничких наука у Чачку, Чачак.

 

Радовић Фират, А., Тица, Л., Палуровић, Л.  (2014). Application of Berlitz Method in Teaching Technical English, Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем Техника и информатика у образовању – TIO 2014, pp. 211-215. Факултет техничких наука у Чачку. Чачак.

 

Палуровић, Л., Тица, Л., Радовић ФиратА. (2014). Teaching Technical English: Difficulties and Solutions Revisited, Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем Техника и информатика у образовању – TIO 2014, pp. 206-210. Факултет техничких наука у Чачку. Чачак.   

 

Саопштења са међународног скупа штампана у изводу:

 

Radović FiratA. Mladenović, Z.  Ostrakizam u romanu Ženska francuskog poručnika Džona Faulsa kao alternativna društvena i moralna percepcija viktorijanske ere. Jezik, književnost, alternative/ Language, literature, Alternatives, April 15-16, 2021, Filozofski fakultet. Niš, Srbija, ISBN 978-86-7379-557-7, Knjiga sažetaka str. 102.

 

Mladenović, Z., Radović Firat, A. „Zvezda Danica kao одредиште kulturnog identiteta u poeziji Ričarda Berengartena“, LIX skup slavista Srbije; »Aktuelna pitanja izučavanja i nastave slovenskih jezika, književnosti i kulture«, SLAVISTIČKO DRUŠTVO SRBIJE, Januar 2021, Beograd, Srbija, ISBN-978-86-7391-042-0, Knjiga sažetaka str. 33-34. 

 

Radović Firat A. (2020). Description or Promotion of Violence in Literature. In: 52nd International Writers‘ Meeting: Bled. pp. 36, Slovenski center PEN. Ljubljana. ISBN 978-961-94405-6-8.