Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли


Архива Мар 2012.

Microsoft академска турнеја 4. април 2012 у 12 сати.

Microsoft академски програми су на турнеји по универзитетима у Србији. СРЕДА 4. април 2012 у 12 сати. Велики амфитеатар     Теме: Windows 8, Windows ...

Важно обавештење за мастерe Технике и информатике

  Допуном Правилника о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад,  лица са стеченим академским називом мастер ...