Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Бранко Копривица

Др Бранко Копривица
Ванредни професор
Ужа научна област: Теоријска и општа електротехника
Катедра за општу електротехнику и електронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-739

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 120

 branko.koprivica@ftn.kg.ac.rs

Osnovni biografski podaci

Др Бранко Копривица, ванредни професор, је рођен 24.07.1980. у Вировитици у Хрватској. Године 1998. уписао је основне студије на Техничком факултету у Чачку (сада Факултету техничких наука у Чачку) на смеру Електроенергетика где је и дипломирао школске 2005/2006. године. Након тога, уписао је магистарске студије на Техничком факултету у Чачку на смеру Електротехника, научна област Електромагнетика. Магистарску тезу под насловом „Приближно одређивање карактеристичних параметара водова правоугаоног попречног пресека“ одбранио је у септембру 2009. године на Техничком факултету у Чачку. Докторску дисертацију под насловом „Математички модел главне хистерезисне петље и прелазних процеса магнећења феромагнетских лимова“ је одбранио у октобру 2015. године на Факултету техничких наука у Чачку.

Од новембра 2006. запослен је на Техничком факултету у Чачку као стручни сарадник на Катедри за општу електротехнику и електронику, а од децембра 2009. године је радио као асистент на истој Катедри. У марту 2016. године изабран је у звање доцента за ужу научну област Теоријска и општа електротехника. У септембру 2020. године изабран је у звање ванредног професора за ужу научну област Теоријска и општа електротехника.

До сада је објавио више научних радова у међународним и домаћим часописима и на међународним и домаћим конференцијама, коаутор је једног уџбеника и једне монографије. Објављени радови се односе на примену нумеричких метода у електромагнетици за прорачун карактеристичних параметара водова, мерење и моделовање карактеристика феромагнетских материјала и примену савремених мерно-аквизиционих система у метрологији. Ове области представљају и главне смерове његовог даљег усавршавања.

Magistarska teza

       B. Koprivica: Približno određivanje karakterističnih parametara vodova pravougaonog poprečnog preseka, Tehnički fakultet Čačak, sept. 2009. god.

Doktorska disertacija

       B. Koprivica: Modelovanje glavne histerezisne petlje i prelaznih procesa magnećenja feromagnetskih limova, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, okt. 2015. god.

Udžbenici

 1. A. Milovanović, M. Bjekić, B. Koprivica: Virtuelna instrumentacija, Čačak, 2010., 173 strane (Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehničkog fakulteta u Čačku br. LVIII-37/14 od 13.01.2010. godine odobreno izdavanje kao univerzitetski udžbenik), ISBN 978-86-7776-100-4.
 2. A. Milovanović, B. Koprivica: Laboratorijski praktikum iz Električnih merenja: Merenja neelektričnih i magnetskih veličina – I deo, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 2016., ISBN978-86-7776-203-2.

Katalozi

 1. Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за употребу, Факултет техничких наука у Чачку, 2015, уредници Бјекић М., Крнета Р., ISBN 978-86-7776-180-6.
 2. Каталог лабораторијских наставних модула са удаљеним експериментима, Факултет техничких наука у Чачку, 2016, уредници Крнета Р., Бјекић М., ISBN 978-86-7776-189-9.

Monografije

 1. Бјекић М., Стојановић, Д., Јефтенић, Б., Штаткић, С., Бебић, М., Ристић. Л., Бјекић, Д., Миловановић, А., Крнета, Р., Плазинић, М., Росић, М., Божић, М., Антић, С., Копривица, Б., "Енергетска ефикасност електромоторних погона", Технички факултет Чачак, 2012, стр. 17-216, ISBN 978-86-7776-147-9

Radovi objavljeni u časopisima

 1. Koprivica B., Milovanović A., Djekić M., "Determination of Characteristics of Feromagnetic Material using Modern Data Acquisition System", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.6, No.3, 2009, pp.451-459, ISSN 1451- 4869. (M51)
 2. Milovanovic, A., Koprivica, B., Bjekic, M., "Application of the Charge Simulation Method to the Calculation of the Characteristic Parameters of Printed Transmission Lines", International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E), Vol.5 No.6, pp. 2722-2726, 2010. Print ISSN 1827-6660, Cd-Rom ISSN 1827-6679 http://www.praiseworthyprize.com/IREE-latest/IREE_vol_5_n_6.html. (M22)
 3. Milovanovic, A., Koprivica, B., "Calculation of Characteristic Impedance of Eccentric Rectangular Coaxial Lines", PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), R. 88 NR 10a/2012, pp. 260-264, ISSN 0033-2097. http://pe.org.pl/articles/2012/10a/54.pdf. (M23)
 4. Koprivica B., Bozic M., Rosic M., Bjekic M., "Application of Standard and Modified Eh-Star Test Method for Induction Motor Stray Load Losses and Efficiency Measurement", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, No. 3, 2012, pp. 377-391, ISSN 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE1203377K. http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/Vol_9-3/Vol_9-3.htm. (M24)
 5. Koprivica, B., Milovanović, A., Djekić, M., "Effects of Wound Toroidal Core Dimensional and Geometrical Parameters on Measured Magnetic Properties of Electrical Steel", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.10, No.3, 2013, pp. 459-471, ISSN 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE130928016K. http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/Vol_10-3/Vol_10-3.htm. (M24)
 6. Puzović, S., Koprivica, B., Milovanović, A., Djekić, M., "Analysis of Measurement Error in Direct and Transformer-Operated Measurement Systems for Electric Energy and Maximum Power Measurement", FACTA UNIVERSITATIS (Niš) Series: Electronics and Energetics, Vol.27, No.3, September 2014, pp. 389 -398, ISSN 0353- 3670, DOI:10.2298/FUEE1403389P. http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/article/view/210. (M24)
 7. Milovanovic, A.M., Koprivica, B.M., Peulic, A.S., Milankovic, I.L., "Analysis of Square Coaxial Line Family", ACES Journal, Vol. 30, No.1, January 2015, pp. 99-108, ISSN 1054-4887. http://www.aces-society.org/search.php?vol=30&no=1&type=2. (M23)
 8. Bjekic M., Milovanovic, A., Koprivica, B., "Prediction of Pull-In and Pull-Out Torque Characteristics of the Permanent Magnet Step Motor", Revue Roumaine Des Sciences Techniques-Serie Electrotechnique et Energetique, Vol. 60, No. 1 2015, pp. 29 – 38, ISSN: 0035-4066. http://revue.elth.pub.ro/viewpdf.php?id=490. (M23)
 9. Milovanović, A., Koprivica, B., "Mathematical Model of Major Hysteresis Loop and Transient Magnetizations", Electromagnetics, Vol.35, No.3, 2015, pp. 155-1 66, ISSN 0272-6343, DOI: 10.1080//02726343.2015.1005202. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726343.2015.1005202#abstract. (M23)
 10. Koprivica, B.,  Milovanović, A., "Electromagnetic Characterization оf Current Transformer with Toroidal Core under Sinusoidal Conditions", Physica B: Condensed Matter, Vol. 486, April 2016, pp. 34–39, ISSN 0921-4526. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921452615302842. (M23)
 11. Koprivica, B., Milovanović, A., Mitrovic N., „Mathematical modelling of frequency-dependent hysteresis and energy loss of FeBSiC amorphous alloy“, Journal of Magnetism and Magnetic Materials,Vol. 422, January 2017, pp. 37–42,, ISSN 0304-8853, DOI:10.1016/j.jmmm.2016.08.061. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885316309775.  (M21)
 12. Koprivica B., Dumitru, I., Milovanovic, A., Caltun, O., "Harmonic Analysis аnd Modelling оf Magnetisation Process in Soft Ferromagnetic Material", FACTA UNIVERSITATIS (Niš) Series: Electronics and Energetics, Vol.30, No.1, March 2017, pp. 121-136, ISSN 0353-3670, DOI:10.2298/FUEE1701121K. http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/article/view/1823. (M24)
 13. Koprivica B., Milovanovic A., Dlabac T., "An Approach to Cold Junction Compensation and Identification of Unknown Thermocouple Type", Revue Roumaine des Sciences Techniques - Serie Électrotechnique et Énergétique, Vol. 63 (3), pp. 277 – 282, July/Sept. 2018, ISSN 0035-4066. (M23)
 14. Koprivica B., Sucurovic М. , Milovanovic А., "Calibration of AC Induction Magnetometer", FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics, Vol. 31, No 4, Dec. 2018, pp. 613-626, ISSN 0353-3670, DOI: 10.2298/FUEE1804613K. http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/article/view/3675. (M24)
 15. Koprivica B., Chwastek K., Milunovic Koprivica S., "Short-circuit and Load Operation of Single-phase Transformer at Low Frequencies", Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Vol. 95, No. 7, July 2019, pp. 21 – 24, ISSN 0033-2097. (M51)
 16. Bramerdorfer G., Kitzberger M., Wöckinger D., Koprivica B., Zurek S., "State-of-the-art and Future Trends in Soft Magnetic Materials Characterization with Focus on Electric Machine Design – Part 1", Technisches Messen, Vol. 86 (10), pp. 540 – 552, Aug. 2019, ISSN 0171-8096. (M23)
 17. Bramerdorfer G., Kitzberger M., Wöckinger D., Koprivica B., Zurek S., "State-of-the-art and Future Trends in Soft Magnetic Materials Characterization with Focus on Electric Machine Design – Part 2", Technisches Messen, Vol. 86 (10), pp. 553 – 565, Aug. 2019, ISSN 0171-8096. (M23)
 18. Koprivica B., Rosić M., Chwastek K., "Time Domain Analysis of Excess Loss in Electrical Steel", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 16, No. 3, Oct. 2019, pp. 439 – 454, ISSN 1451-4869. (M51)
 19. Koprivica B., Chwastek K., "Verification of Bertotti's Loss Model for Non-standard Excitation", Acta Physica Polonica A, Vol. 136, No. 5, pp. 709 – 712, Nov. 2019, ISSN 0587-4246. (M23)
 20. Koprivica B., Zurek S. "Separation of Rotational Power Loss Components for CGO and No Electrical Steels in Time Domain Based on Vector Analysis", IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 57, No. 8, p. 6302212, Aug. 2021, ISSN 0018-9464. (M23)
 21. Koprivica B., Divac S., "Analysis and Modelling of Instantaneous Magnetising Power of Ferromagnetic Core in Time Domain", IEEE Magnetics Letters, Vol. 12, p. 2103505, Sept. 2021, ISSN 1949-307X. (M23)
 22. Koprivica B., Plazinić M., "Measurement System for Characterization of Ferromagnetic Cores Under Controlled Magnetic Field Waveform", IEEE Magnetics Letters, Vol. 13, p. 8103005, Feb. 2022, ISSN 1949-307X. (M23)
 23. Rosić M., Koprivica B., Bjekic M., "Smart DTC algorithm with automatic torque ripple adjustment". Journal of Electrical Engineering, Vol. 73, No. 2, pp. 88 – 98, April 2022, ISSN 1335-3632. (M23)
 24. Divac S., Rosić M., Zurek S., Koprivica B., Chwastek K., Vesković M., "A Methodology for Calculating the R-L Parameters of a Nonlinear Hysteretic Inductor Model in the Time Domain", Energies, Vol. 16, No. 13, p. 5167, July 2023, ISSN 1996-1073. (M23)
 25. Chwastek, K., Najgebauer, M., Jabłoński, P., Szczegielniak, T., Kusiak, D., Koprivica, B., Rosić, M., & Divac, S., "Modeling Dynamic Hysteresis Curves in Amorphous Magnetic Ribbons", Applied Sciences, Vol. 13, No. 16, p. 9134, Avg. 2023, ISSN: 2076-3417. (M22)

ovi objavljeni na međunarodnim konferencijama

 1. Koprivica, B.M., Milovanovic, A.M., "Modeling of Coplanar Waveguide in Comsol Multiphysics", Comsol Conference Budapest 2008, Hungary, November 24, CD Proceedings.
 2. Milovanovic, A.M., Koprivica, B.M., Veskovic, M.М., "The Capacitance of Two Wire Line with Rectangular Cross Section", International Conference on Electrical Systems Design and Technologies, Hammamet Tunisia, November 8-10, 2008, CD Proceedings,
 3. Milovanovic, A., Koprivica, B., "Approximate Calculation of Characteristic Parameters of Rectangular Transmission Lines", 54th International Scientific Colloquium (IWK), Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Germany, September 07–11 2009, USB flash edition, ISBN 978-3-938843-45-1
 4. Koprivica, B., Milovanovic, A.,"Application of Charge Simulation Method for Determination of Stripline Capacitance", 10th Mediterranean Microwave Symposium MMS'2010, 25-27 August 2010, Middle East Technical University - Northern Cyprus Campus Guzelyurt, Northern Cyprus, pp. 318 – 322, ISBN: 978-1-4244-7242-0
 5. Milovanovic, A., Koprivica, B., "Analysis of Square Coaxial Lines by using Eqvivalent electrodes method", Joint Conference 3rd international workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization - INDS’11 and  16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineeering - ISTET’11, July 25-27, 2011, University of Klagenfurt, Austria, Proceedings of Full Papers, pp.191-196, ISBN: 978-1-4577-0760-5,  DOI:10.1109/INDS.2011.6024808
 6. Koprivica B., Milovanovic, A., "Modeling of Rectangular Coaxial Lines with Rounded Edges", International Scientific Conference – UNITECH’11, Gabrovo, 18-19.11.2011.god., Proceedings of Full Papers, pp. 59-63, ISSN 1313-230X.
 7. Koprivica B., Milovanovic, A., "Influences of Toroidal Core Dimensions on Measured Properties of Magnetic Material", 57th International Scientific Colloquium IWK2012, Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Germany, September 04– 07, 2012, Proceedings of Full Papers, pp. 47 -53, ISBN 978-3-86360-035-8 (print), ISSN 1868-6532 (print).
 8. Bozic M., Rosic M., Koprivica B., Bjekic M., Antic S., "Efficiency Classes of Three-Phase, Cage-Induction Motors (IE-Code) Software", INDEL2012, IX Symposium Industrial Electronics, INDEL 2012, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 01-03 Nov. 2012, pp 87-91, ISBN 978-99955-46-14-4.
 9. Milovanovic, A., Koprivica, B., "Charge simulation method application to calculation of Characteristic impedance of shielded striplines" International Scientific Conference – UNITECH’12 Gabrovo, Bulgaria, 16-17.11.2012., Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 59-63, ISSN 1313-230X.
 10. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Analysis of strip width effect on measured magnetic properties of wound toroidal core" International Scientific Conference – UNITECH‘12, Gabrovo, Bulgaria, 16-17.11.2012. Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 64-68, ISSN 1313-230X
 11. Koprivica, B., Milovanovic, A., Plazinic, M., "Standard Methods of Measurement of the Magnetic Properties of Electrical Steel Strip and Sheet" XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2012, Niš, Srboja, 14-16.11.2012., Proceedings of Full Papers, pp. 298-301, ISBN 978-86-6125-072-9.
 12. Koprivica, B., Milovanovic, A., Djekic, M., "Experimental Determination of Chua Type Model Parameters for Electrical Steel Magnetic Hysteresis Representation", 21st Soft Magnetic Materials Conference (SMM 21), Budapest, Hungary, 01-04.09.2013., Book of Abstracts, B2-04.
 13. Koprivica, B., Milovanovic, A., Zivanic, J., "Effects of Wound Toroidal Core Dimensions On Measured Specific Power Loss in Electrical Steel", 21st Soft Magnetic Materials Conference (SMM 21), Budapest, Hungary, 01-04.09.2013., Book of Abstracts, G2-06.
 14. Koprivica, B., Milovanovic, A., " Simplified Chua Type Model for Electrical Steel Magnetic Hysteresis representation– UNITECH‘13, Gabrovo, Bulgaria, 22-23.11.2013. Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 137-141, ISSN 1313-230X.
 15. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Application of virtual instrumentation in determination of AC magnetic properties of electrical steel sheet under DC-biased magnetization– UNITECH‘14, Gabrovo, Bulgaria, 21-22.11.2014. Proceedings of Full Papers, Vol.1, pp. 123-126, ISSN 1313-230X.
 16. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Electromagnetic Characteriѕation of Current Transformer njith Toroidal Core Under Sinusoidal Conditions", 10th International Symposium on Hysteresis Modeling and Micromagnetics, HMM 2015, Iasi, Romania, May 18– 20, 2015, Book of Abstracts, P54.
 17. Koprivica B., Dumitru, I., Milovanovic, A., Caltun, O., "Harmonic Analysis of Induced Signal in Magnetisation Process of Toroidal Ferromagnetic Core", 12th International Conference on Applied Electromagnetics ПЕС 2015, Niš, Srbija, August 31 - 02. September, 2015, Proceedings of Full Papers (CD-ROM), CD-O2_3, ISBN: 978-86-6125-145-0.
 18. Koprivica B., Dumitru, I., Milovanovic, A., Caltun, O., "The Influence Of Thermal Treatment On Microstructural And Magnetic Properties Of Electrical Steel", Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 2015, Herceg Novi, Monte Negro, August 31– September 4, 2015, The Book of Abstracts, Materials Research Society of Serbia, Belgrade 2015, p.21.
 19. Koprivica, B., Milovanovic, A., "Simulation of Frequency-Dependent Magnetic Hysteresis", UNITECH‘15, Gabrovo, Bulgaria, 21-22.11.2015. Proceedings of Full Papers, Vol. 1, pp. 223-226, ISSN 1313-230X.
 20. Koprivica, B., Milovanovic, A., Mitrovic, N., "Mathematical Modelling of Frequency Dependent Hysteresis and Energy Loss of FeBSiC Amorphous Alloy", 1st IEEE Conference Advances in Magnetics Conference, AIM 2016, 14-16 March 2016, Bormio, Italy.
 21. Koprivica B., Dumitru I., Milovanovic A., Caltun O., "Harmonic Analysis of Induced Signal in Magnetisation Process of Toroidal Ferromagnetic Core", 12th International Conference on Applied Electromagnetics ПЕС 2015, Aug. 31-Sept. 02, 2015, Niš, Serbia, p. CD-O2_3, ISBN: 978-86-6125-145-0.
 22. Koprivica B., Milovanovic A., Brkovic V., "Electrical Steel Testing using Modified Epstein Frame", International Scientific Conference – UNITECH 2016, Nov. 18-19, 2016, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 1, pp. 124 – 128, ISSN 1313-230X.
 23. Bozic M., Vujicic V., Sucurovic M., Koprivica B., "Simple Magnetomechanical Torque Sensor – Design, Construction and Testing", International Scientific Conference – UNITECH 2017, Nov. 17-18, 2017, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 1, pp. 112 – 116, ISSN 1313-230X.
 24. Koprivica B., Milunovic Koprivica S., "No-Load Operation of Single-Phase Transformer at Low Frequencies", International Scientific Conference – UNITECH 2017, Nov. 17-18, 2017, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 1, pp. 75 – 79, ISSN 1313-230X.
 25. Koprivica B., Sucurovic M., Jevtic N., Milovanovic A., "Measurement of Magnetic Flux Density of Large-Diameter Multilayer Solenoid", 13th International Conference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2017, Aug. 30-Sept. 01, 2017, Nis, Serbia, p. O5-2, ISBN 978-86-6125-185-6.
 26. Vujicic V., Bozic M., Koprivica B., Milovanovic A., "Simple Measurement of Magnetomechanical Effect of Cylindrical Steel Shaft under Static Torsional Stress", 4th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering - IcETRAN 2017, June 05-08, 2017, Kladovo, Serbia, pp. MLI1.6.1 – MLI1.6.4, ISBN 978-86-7466-692-0.
 27. Koprivica B., Sucurovic M., Vujicic V., Bozic M., Rosic M., "Calibration of Torque Sensor Prototype using Commercial Torque Sensor", International Scientific Conference – UNITECH 2018, Nov. 17-18, 2017, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 1, pp. I-53 – I-56, ISSN 1313-230X.
 28. Rosić M., Luković M., Bjekić M., Koprivica B., "Slip Compensation of U/f Controlled Induction Machine through Educational Laboratory Setup", International Scientific Conference – UNITECH 2018, Nov. 17-18, 2017, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 1, pp. I-16 – I-22, ISSN 1313-230X.
 29. Šućurović M., Vujičić V., Božić M., Rosić M., Koprivica B., "Testing of Magnetomechanical Torque Sensor using Electromagnetic Load Emulator - Temperature Correction", 5th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering - IcETRAN 2018, June 11-14, 2018, Palić, Serbia, Proceedings of Full Papers, pp. 750 – 754, ISBN 978‐86‐7466‐752-1.
 30. Milosavljević S., Milovanović А., Koprivica B., "Virtual Instrumentation for Load Cell – Calibration and Measurements", 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, May 25-27, 2018, Čačak, Serbia, pp. 347 – 350, ISBN 978-86-7776-226-1.
 31. Luković M., Koprivica B., Milovanović А., "Educational Laboratory Setup for Electric Current Measurement using Hall Effect Current Sensors", 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, May 25-27, 2018, Čačak, Serbia, pp. 340 – 346, ISBN 978-86-7776-226-1.
 32. Milovanović А., Dlabač T., Koprivica B., Ćalasan M., Janjić M., "An Approach to Forming a Model for Evaluating a Practical Internet Based Education", International Scientific Conference: Learning in Virtual Communities, July 18-19, 2019, Čačak, Serbia, Book of Abstracts LVC 2019, pp. 11, ISBN 978-86-7776-239-1.
 33. Koprivica B., Milovanović А., Divac S., "Visualisation of Static and Stationary Magnetic Fields", 14th International Conference on Applied Electromagnetics ПЕС 2019, Aug. 26-28, 2019, Niš, Serbia, p. P1-1, ISBN 978-86-6125-212-9.
 34. Milovanović А., Koprivica B., Divac S., "Calculation of Capacitance of Toroidal Electrode with Circular and Rectangular Cross–section", 14th International Conference on Applied Electromagnetics ПЕС 2019, Aug. 26-28, 2019, Niš, Serbia, p. O6-3, ISBN 978-86-6125-212-9.
 35. Nedeljković B., Koprivica B., Mitrović N., "Frequency Dependence of the Coercivity of FeCoV Alloy Prepared by PIM/MIM Technology", The Seventh Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Sept. 17-19, 2018, Belgrade, Serbia, pp. 97, ISBN 978-86-915627-6-2.
 36. Dlabač T., Milovanović А., Koprivica B., Ćalasan M., Janjić M., "Evaluation of Internet-based Practical Teaching in Higher Education", International Scientific Conference – UNITECH 2019, Nov. 15-16, 2019, Gabrovo, Bulgaria, Vol. III, pp. III-209 – III-213, ISSN 1313-230X.
 37. Koprivica B., Sucurovic M., Milovanović А., Divac S., "Measurement Uncertainty of Test Station for Measurement of Energy Efficiency of Electrical Machines", International Scientific Conference – UNITECH 2019, Nov. 15-16, 2019, Gabrovo, Bulgaria, Vol. I, pp. I-74 – I-77, ISSN 1313-230X.
 38. Zurek, S., Koprivica, B., & Chwastek, K. (2019). Extended T(x) hysteresis model with magnetic anisotropy. 2019 15th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 08-10 December 2019, Zakopane, Poland. https://doi.org/10.1109/wzee48932.2019.8979908
 39. Koprivica, B., Milovanovic, A., Divac, S., & Šućurović, M. (2020). Influence of Individual Standard Uncertainties On Total Uncertainty Of Energy Efficiency of A Three-phase Induction Motor. International Scientific Conference – UNITECH 2020, 1, 99–102. International Scientific Conference – UNITECH 2020.
 40. Čavor, I., Dlabač, T., Ćalasan, M., & Koprivica, B. (2020). Machine Learning Applications in Education. Proceedings TIЕ 2020 - 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020. Čačak : University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences.
 41. Radusin, A., Rosić, M. M., & Koprivica, B. (2020). Induction Machine Control Algorithm Implementation with MSK28335 Digital Platform. Proceedings TIЕ 2020 - 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020. Čačak : University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences.
 42. Divac, S., & Koprivica, B. (2021). Representation of Instantaneous Magnetising Power using Harmonic Components, 12th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), 25-27 March 2021, Bucharest, Romania. https://doi.org/10.1109/ATEE52255.2021.9425182
 43. Koprivica, B., Milovanovic, A., Divac, S., & Plazinic, M. (2021). Analysis and Simulation of instantaneous magnetising Power of Ferromagnetic Sample Using Harmonic Components. 15th International Conference on Applied Electromagnetics - PES 2021, Niš, Serbia.
 44. Ojdanić, V., Čubonović, S., Vujičić, V., & Koprivica, B. (2022). Construction and programming of te platform for spatial imaging with sensors, 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, 16-18th September 2022, Čačak, Serbia. https://doi.org/10.46793/TIE22.1590
 45. Knežević, I., Koprivica, B., Dlabač, T., Marvučić, N., & Milovanović, A. (2022). Integration of virtual instrumentation in marine electrical engineering education, 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education – TIE 2022, 16-18th September 2022, Čačak, Serbia. https://doi.org/10.46793/TIE22.121K
 46. Divac, S., & Koprivica, B. (2022). Time-domain Simulation of Electric Circuit with Nonlinear Hysteretic Inductor, IX International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2022, 06-09 June 2022, Novi Pazar, Serbia.
 47. Divac, S., & Koprivica, B. (2022). Simulation of Dynamic Hysteresis Loops for Toroidal Sample for Sinusoidal Shape of Magnetic Flux Density, 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA 2022, 16-18 March 2022, Jahorina, BiH.
 48. Divac, S., & Koprivica, B. (2023). Simulation of Dynamic Hysteresis Loop Taking into Account Layers of Toroidal Core, X International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2023, 05-08 June 2023, East Sarajevo, BiH.

Radovi objavljeni na domaćim konferencijama

 1. Копривица, Б., Миловановић, А., Ђекић М., "Примена савременог мерно аквизиционог система за одређивање карактеристика феромагнетика", 53. Конференција ЕТРАН-а, Врњачка Бања, 15–19. јун 2009. године, Зборник радова, CD издање, рад ML3.2 -1-4, (награђен рад) ISBN 978-86-80509-64-8
 2. Миловановић,  А., Копривица, Б., "Упутства, стандарди и правилници делатности везани за паљење електростатичког пражњења на бензинским станицама и претакалиштима", ELECTRA VI, Шеста регионална научно-стручна конференција о систему управљања заштитом животне средине у електропривреди, 6 -10. 12. 2010. године, Златибор, Србија, Зборник радова, CD издање, стр. 60-67, Форум Квалитета, Београд 2011.год
 3. Гаровић, И., Копривица, Б., Миловановић, А., "Примена виртуелне инструментације у реализацији лабораторијских вежби из области електричних мерења", 6. Међународни симпозијум технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања, Технички факултет Чачак, 3 - 5. јуна 2011., Зборник радова, стр. 663-671, ISBN 978-86-7776-127-1,
 4. Милић, М., Копривица, Б., Миловановић, А., "Примена програмског пакета Wolfram Mathematica за унапређење наставе из области теоријске електротехнике, Техника иинформатика у образовању, 1 -3. јуна 2012., Зборник радова, стр. 228-238, ISBN 978-86-7776-138-7, Технички факултет Чачак, 2012.
 5. Копривица Б., "Мерење електричне снаге и енергије применом програмског пакета LabVIEW", 30. саветовање ЦИГРЕ Србија, Златибор, Србија, 29. мај - 03. јун 2011. године, Зборник радова на диску, рад Б5-06.
 6. Пузовић, С.,  Копривица, Б., Миловановић, А., Ђекић М., "Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења", 57. Конференција ЕТРАН-а, , Златибор, 3–6. јун 2013. године, Зборник радова, CD издање, рад ML1.6.,1-5, (награђен рад –најбољи рад у секцији  Метрологија),  ISBN 978-86-80509-68-6, Друштво за ЕТРАН, Београд, 2013.
 7. Бојовић, Д., Миловановић, M., Копривица, Б., Дамњановић, Ђ., Миловановић, А., "Примена удаљених експеримената за унапређење наставе у области електричних мерења", 59. Конференција ЕТРАН-а, Сребрно језеро, 8–11. јун 2015. године, Зборник радова, CD издање, рад АU2.1., стр. 1-5, ISBN 978-86-80509-72-3, Друштво за ЕТРАН, Београд, 2015
 8. Koprivica, B.,  Milovanović, А., Damnjanović, Đ., "Remote Experiments–New Quality in Realization of the Laboratory Exercises in the Field of Electrical Measurements", XXII Skup Trendovi razvoja:nove tehnologije u nastavI, Zlatibor, 16. - 19. 02. 2016, Zbornik radova, pp.83-86, ISBN 978-86-7892-795-9.
 9. Недељковић Б., Митровић Н., Орељ Ј., Копривица Б., "Магнетна својства FeCoV легуре добијене ПИМ/МИМ технологијом бризгања композита праха са растопљеним везивом", 62. Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2018, 11. до 14. јуна 2018, Палић, Србија, стр. 349 – 354, ISBN 978-86-7466-752-1.

Tehnička rešenja

 1. Божић М., Росић М., Бјекић М., Копривица Б., "Софтвер за одређивање степена искоришћења и класе енергетске ефикасности трофазних асинхроних мотора снага до 7,5 kW", Техничко решење (софтвер), Технички факултет Чачак, 2012.

Patenti

 1. Копривица Б., Росић М., Божић М., Вујичић В., Шућуровић М., Татовић М., "Магнетомеханички сензор момента са осовином од конструкционог челика", пријава патента, број пријаве П-2019/1629, 17. дец. 2019.

Učešće na projektima Ministarstva za nauku

 1. "Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона", руководилац пројекта М. Бјекић, носилац пројекта Технички факултет у Чачку, Програм технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој, област Енергетика, рударство и енергетска ефикасност, број пројекта ТР33016, 2011-2015 - Истраживач на пројекту категорије T4
 2. "Један приступ у формирању модела за вредновање практичне интернетом подржане наставе", руководиоци пројекта А. Миловановић и Т. Длабач, носиоци пројекта Факултет техничких наука у Чачку и Поморски факултет у Котору, билатерални пројекат Србија - Црна Гора, 2019-2020.

Učešće na međunarodnim projektima

 1. TEMPUS projekat: "Building network of remote labs for strenghthening university secondary vocational schools collaboration", 543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES, 2013-2016, учесник на пројекту.

Drugi projekti

 1. “Torque Sensor based on Magnetomechanical Effect in Commercial Steel” - TorqSens - пројекат Доказ концепта, руководилац пројекта Б. Копривица, реализован у оквиру Еразмус+ пројекта “Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia” - IF4TM, уговор број 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, јун 2018 - јун 2019.