Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Иван Милићевић

Др Иван Милићевић
Ванредни професор
Научна област: Конструкционо машинство
Катедра за машинство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-722

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 231

 ivan.milicevic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

 

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Rođen je 28. 12. 1973. godine u Arilju. Osnovnu školu završio je 1998. godine u Arilju, a Gimnaziju 1992. godine, takođe u Arilju. Studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu završio je 1999. godine. Poslediplomske magistarske studije završio je 2006. godine na Tehničkom fakultetu u Čačku odbranom magistarske teze pod nazivom “Primena matrica transformacija pri rešavanju kinematike i dinamike manipulacionih robota”.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Sinteza mehatroničkog sistema za izradu specijalno oblikovanih žičanih profila ” odbranio je 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu.

Po završetku fakulteta, od 1999. - 2000. godine radio je u AD “Proleter” Arilje, u službama tehničke pripreme mašinskog i bravarskog pogona. Od 2000. godine radi na Tehničkom fakultetu u Čačku. U svom dugogodišnjem radnom iskustvu sarađivao je sa više različitih proizvodnih preduzeća, na raznim inženjerskm poslovima, a najviše na poslovima konstruisanja, projektovanja i izrade alata na CNC mašinama.

ISTRAZIVACKA DELATNOST

U okviru rada na Fakultetu učestvovao je u realizaciji više projekata tehnološkog razvoja finansirana od strane Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i mnogih projekata saradnje sa privredom. Tokom predhodnog perioda, objavio je preko 40 naučno-stručnih radova koji su publikovani u zemlji i inostranstvu. Autor je jednog fakultetskog udžbenika i više tehničkih rešenja.

 

PUBLIKACIJE

Nedeljko Dučić, Ivan Milićević, Žarko Ćojbašić, Srećko Manasijević, Radomir Radiša, Radomir Slavković, Miloš Božić, Intelligent system for automatic control of the process of filling the mold, Int J Adv Manuf Technol (2016). doi:10.1007/s00170-016-9552-x

N. Dučić, Ž. Ćojbašić, S. Manasijević, R. Radiša, R. Slavković, I. Milićević, Optimization of the Gating System for Sand Casting Using Genetic Algorithm, International Journal of Metalcasting, ISSN 1939-5981, DOI:10.1007/s40962-016-0040-8, 11(2) (2017) 255−265.

Dučić, N., Ćojbašić, Ž., Radiša, R., Slavković, R., Milićević, I., CAD/CAM design and the genetic optimization of feeders for sand casting process, FACTA UNIVERSITATIS Series: Mechanical Engineering, 14 (2), 2016.

Slavkovic, R., Veg, A., Dučić, N., Slavkovic, N., Baralic, J., Milicevic, I., Rigid Body Dynsmics in Optimization of the Machine Tool Vibroisolation, Techncal Gazette, Vol.22, No.1, pp.87-94, 2015.

Slavković, R., Milićević, I., Dučić, N., Popović, M., Jugović, Z.: Identification of supporting elements dynamics of production machines using dynamics of rigid bodies system, The Eighth Triennial International Conference Heavy Machinery HM 2014, ISBN 978-86-82631-74-3, Proceedings, Session B: Production technologies, pp. 1-6, Zlatibor, Serbia, 25-28 June, 2014.

Milićević, I., Savković, S., Šekarić, M., Slavković, R., Dučić, N., Popović, M.: The use of virtual models in the design of mechanisms, The Eighth Triennial International Conference Heavy Machinery HM 2014, ISBN 978-86-82631-74-3, Proceedings, Session E: Mechanical design and mechanics, pp.29-34, Zlatibor, Serbia, 25-28 June, 2014.

Milicevic, I., Slavkovic, R., Mandic, V., Jugovic, Z., Popovic, M., Virtual Models Application for the Analysis of Strain-Deformation States in the Process of Metals Processing by Plastic Deformation, IMK-14 – Research & Developement in Heavy Machinery 19(2013)3, EN 89-96.

Milicevic, I., Boskovic, N., Slavkovic, R., Golubovic, D., Jugovic, Z., Popovic, M., Design and simulation of automation control of mechatronic system for production of stainless steel wired profiles wedge shaped, Metalurgia international, ISSN 1582-2214, vol. XVII, No.3 (2012), pp.25-32.

Milicevic, I., Slavkovic, R., Golubovic, D., Jugovic, Z.,  Popovic, M., Transformation matrix approach for solving of dynamics of systems of multybody mechanisms, Technics technologies education management - TTEM, ISSN 1840-1503, Vol.7, No. 3 (2012), pp. 1224-1231.

Milicevic, I., Slavkovic, R., Golubovic, D., Jugovic, Z., Popovic, M., Application of the Newton-Raphson procedures as a base for the computations by finite elements method in nonlinear structural analyzis, 7th international symposium KOD 2012, Machine and Industrial design in Mechanical Engineering, ISBN 978-86-7892-399-9, pp. 219-223, Hungary, Balatonfüred, 2012.

Slavković, R., Jugović, Z., Dučić, N., Milićević, I., Popović, M., Application of the Modal Analysis in Identification of Vibrations Within Construction of Mechanical System, The 7th International Conference Research and Development of Mechanical Elements and Systems- IRMES 2011, Procedings, ISBN 978-86-6055-012-7, pp. 231-238, Srbija, 2011.

Slavković, R., Milićević, I., Popović, M., Bošković, N.: Automatization of Controling Functions the Drive System of Press Eccentric With Conventional Direction, Heavy Machinery 2008., ISBN 978-86-82631-45-3, VI Triennial International Conference, Kraljevo, pp. G.23, 24-29. June, 2008.

Milićević, I., Golubović, D.: Primena GRAITEC Soft Access softvera u nastavi iz Tehničke mehanike, 2. Internacionalna Konferencija TIO 2008, Zbornik radova, ISBN 978-86-7776-062-5, str. 132-137, Čačak, 2008.

Milićević, I., Slavković, R., Golubović, D.: Industrial Robot Models Designing and Analysis with Application of Matlab Software, Machine Design, The Journal of Faculty of Technical Sciences, ISSN 1821-1259, str. 71-78, Novi Sad, 2007.

 

PROJEKTI:

Razvoj tehnologije izrade reznih elemenata mlinova (rifajnera) u industriji papira i celuloze, Nosilac projekta: Tehnički fakultet Čačak, Projekat iz programa Tehnološkog razvoja, MIS 3.03.0140.B, 2002-2004.

Istraživanje i razvoj novih generacija zuba kašike rotornih bagera i bagera vedričara, Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Broj projekta TR14038, Oblast: Mašinstvo, 2008-2010.

Razvoj nove konstrukcije kašike bagera kontinualnog dejstva u cilju integrisanja modularnih reznih elemenata, Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Broj projekta TR35037, Oblast: Mašinstvo, 2010-2015.

Istraživanje i razvoj novih koncepcija veze okretne i neokretne konstrukcije mašina transportne i građevinske mehanizacije, Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Broj projekta TR35038, Oblast: Mašinstvo, 2010-2015.

Milićević, I., Slavković, R., Jugović, Z., Božić, M., Dučić, N., Marjanović, M., Vujičić, V., Savković, S.: Projektovanje i izrada mašine za ispitivanje cevi na udar, projekat saradnje sa privredom realizovan za „Peštan d.o.o.“ Aranđelovac, evidencioni br. ugovora 824/2, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 2016.

 

TEHNIČKA REŠENJA:

Slavković, R., Milićević, I., Industrijski prototip modularnih elastičnih oslonaca za fundiranje tehnološke opreme, ezultat projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, "Implementacija automatizovanog projektovanja obradnih sistema i procesa u industriji prerade metala", Tehnički fakultet, Čačak, 2010.

Jugović, Z., Slavković, R., Dragićević, S., Popović, M., Milićević, I., Novaković, D., Industrijski prototip vedrice IPTR35037 za bager vedričar ERS 1000, Rezultat projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, "Razvoj nove konstrukcije kašike bagera kontinualnog dejstva u cilju integrisanja modularnih reznih elemenata ", Broj projekta TR35037, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 2014.

Dučić, N., Ćojbašić, Ž., Radiša, R., Slavković, R., Manasijević, S., Milićević, I., Dragićević, S.,  Popović, M.: Unapređenje tehnologije livenja nosača zuba bagera vedričara, razvijen u okviru projekata TR35037 i TR35015, Fakultet tehničkih nauka Čačak, Mašinski fakultet Niš, Institut LOLA, 2015.

Dučić, N., Ćojbašić, Ž.,  Manasijević, S., Radiša, R., Slavković, R., Baralić, J., Milićević, I., Božić, M.: Inteligentni sistem za automatsko  upravlјanje punjenja kalupa metalom, razvijen u okviru projekata TR35037 i TR35015, Fakultet tehničkih nauka Čačak, Mašinski fakultet Niš, Institut LOLA, 2016.