Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Јерослав Живанић

Проф. др Јерослав Живанић
Редовни професор у пензији
Ужа научна област: Електричне машине и Електромагнетика
Катедра за општу електротехнику и електронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-736

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 126

 jeroslav.zivanic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

 

 

 

Електричне машине
Електромагнетика

Prof. dr Jeroslav M. Živanić, Full professor
Electrical Machines
Electromagnetics
Born in 1951, B.Sc. 1977 (B.Sc. in E.E.), M.Sc. 1984, Ph.D. 1987.
Field of specialization: Theory and Design of Micromachines.
Author of 32 scientific papers.

 

КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Рођен је 1951. године у Коњевићима, Чачак. Завршио је Гимназију у Чачку, а 1977. године Електротехнички факултет у Београду. Магистрирао је 1984. године на смеру Електричне машине Електротехничког факултета у Београду са радом „Конструкција универзалног мотора са аспектапроширења његове примене“. Докторску дисертацију „Прилог решавању електростатичких поља у анизотропним срединама са посебним освртом на примену методе фиктивних извора“ одбранио је 1987. године на Електронском факултету у Нишу.

Радио је у компанији „Слобода“ – Чачак, као конструктор Електричних машина, а од 1978. год. Ради на Техничком факултету у Чачку, где је сада у звању редовног професора за предмете Електричне машине и Електромагнетика.

На Електронском факултету у Нишу ангажован је на постдипломским студијама из предмета Одабрана поглавља из теорије магнетних поља.

До 2015. године налазио се на дужности декана Факултета техничких наука у Чачку, а сада је проректор Униеврзитета у Крагујевцу.

 

ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

 

Проф. др Јерослав М. Живанић бави се теоријом и конструкцијом електричних машина и теоријом електромагнетних поља. Ментор је многих докторских дисертација и магистарских теза. Објавио је низ научно-стручних радова, монографија и уџбеника. Учествовао је у реализацији низа научно-истраживачких пројеката као руководилац или истраживач. Тренутно учествује као истраживач у пројекту Енергетске ефикасности.

Члан је председништва друштва ETRAN, члан комисије за Атмосферско пражњење Министарства за науку, члан редакцијског одбора часописа „Електропривреда“ и часописа „Енергија“.

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 

– Радови публиковани у међународним часописима (М20)

 1. Minić Duško M., Plazinić Milan, Živanić Jeroslav, Maričić Aleksa M., Influence of Structural Transformations on Electric and Magnetic Properties of Fe81B13Si4C2 Amorphous Alloy, Science of Sintering, Vol. 42, No. 1 (2010), pp. 61-68. (doi: 10.2298/SOS1001061M )
 2. Dobričić M., Živanić J., Plazinić M., Application of modified charge simulation method as sollution to two-wire lines, Technics Technologies Education Management - TTEM, Vol. 6, No. 1 (2011) , pp. 211-217.
 3. Marija Matović, Stefan Panić, Zoran Popović, Mihajlo Stefanović, Jeroslav Živanić, Miloš Perić, Eta-Mu modeled multipath propagation of electromagnetic wave, Technics Technologies Education Management - TTEM, vol. 7, no. 2 (2012), pp. 456-461, ISSN 1840-1503
 4. Slobodan Bjelić, Nenad Marković, Uroš Jakšić, Jeroslav Živanić, Selection of linear filter elements parameters for measuring of voltage and currents components of direct and inverse order, Przegląd Elektrotechniczny, R. 89 NR 1a (2013), pp. 172-176. ISSN 0033-2097
 5. Nenad Marković, Slobodan Bjelić, Jeroslav Živanić, Uroš JAKŠIĆ, Numerical simulation and analytical model of electrical arc impedance in the transient processes, Przegląd Elektrotechniczny, R. 89 NR 2a (2013), 113-117. ISSN 0033-2097.
 6. B. Jordović, B. Nedeljković, N. Mitrović, J. Živanić, A. Maričić, Effect of heat treatment on structural changes in metastable AlSi10Mg alloy, Journal of Mining and Metallurgy B: Metallurgy, Vol. 50, No. 2, 2014, pp. 133-137. (ISSN 1450-5339, doi: 10.2298/JMMB121023011J)
 7. Z. Vuković, P. Spasojević, M. Plazinić, J. Živanić, M. Spasojević, The effects of annealing temperatures on magnetic and electric properties of electrodeposited Ni85,3Fe10,6W1,4Cu2,2 alloy, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 16, No. 7-8 (July-August 2014), 985-989. (IF(2013)=0.563, ISSN 1454-4164, e-ISSN: 1841-7132)
 8. Miona V. Andrejević Stošović, Jeroslav M. Živanić, Vančo B. Litovski, Maximally Flat Filter Functions with the Maximum Number of Transmission Zeros Having Maximal Multiplicity, IEEE Transactions on Circuits and Systems - II: Express briefs (ISSN 1549-7747), Vol. 61, No. 10, 2014, pp. 778-782. (M23 - IF(2013)=1.187, doi: 10.1109/TCSII.2014.2345300)
 9. J.M. Živanić, Z.V. Jevremović, Vladimir Ostraćanin, Electric Field in the Ovoid-Shaped Dielectric, Serbian Journal of Electrical Engineering (ISSN 1451–4869), Vol. 11, No. 4, 2014, pp. 719-723. (doi: 10.2298/SJEE1404719Z)
 10. N. Marković, S. Bjelić, J. Živanić, V. Milićević, Z. Milićević, Model of Transient Process Where Three-Phase Transducer Feeds Induction Motor Equivalent as a Variable Active-Inductive Load, Mathematical Problems in Engineering (ISSN 1024-123x), Volume 2016, Article ID 6740261, 14 pages. (doi: 10.1155/2016/6740261)

 

– Монографије националног значаја (M42)

 1. Živanić J.M.: Komutacija kod univerzalnih motora, monografija, Tehnički fakultet, Čačak, 1999., monografija.
 2. Živanić J.M., Đekić M.: Prilozi teoriji i konstrukciji univerzalnih motora, monografija, Tehnički fakultet, Čačak, 2000., monografija.
   

– Уџбеници и приручници

 1. Živanić J.M., Plazinić M., Dobričic M.: Električni aparati i uređaji, Zavod za izdavanje udžbenika, N.Sad, 1990.
 2. Živanić J.M., Beloševac D.: Zbirka zadataka iz sinhronih mašina, Tehnički fakultet, Čačak, 1992.
 3. Živanić J.M., Plazinić M., Dobričić M.: Električni aparati i uređaji, dopunjeno II izdanje udžbenika, Zavod za izdavanje udžbenika, N. Sad, 1994.
 4. Živanić J.M., Đekić M.: Proračun univerzalnih motora, uputstvo, Tehnički fakultet, Čačak, 1996., pomoćni udžbenik.
 5. Živanić J.M., Sretenović D.: Proračun turbogeneratora, uputstvo, Tehnički fakultet, Čačak, 1996., pomoćni udžbenik.
 6. Živanić J.M., Sretenović D.: Proračun hidrogeneratora, uputstvo, Tehnički fakultet, Čačak, 1996., pomoćni udžbenik.
 7. Živanić J.M.: Alternatori induktornog tipa, Tehnički fakultet, Čačak, 2000.
 8. Živanić J.M., Đekić M., Sofijanić M.: Teorija, proračun i konstrukcija univerzalnog motora, Tehnički fakultet, Cačak, 2001.
 9. Живанић Ј.М., Белошевац Д., Добричић М.: Збирка задатака из синхроних машина, Технички факултет, Чачак, 2007.
 10. Живанић Ј.М., Остраћанин В., Филиповић Љ.: Електричне машине 3, уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2010.
 11. Živanić J., Plazinić M., Obućina M.: Priručnik za obuku nalagodavaca, rukovodioca radova i uklopničara za rad u elektroenergetskim objektima, Tehnički fakultet, Čačak, 2011.
   

– Радови публиковани у часописима националног значаја (М51)

 1. Sretenovic D., Zivanic J., Popovic S., Dobricic M., Popov D., Caracteristicile de impuls ale pamantarii in soluri cu conductibilitate si influenta capaticitiva puternica, Tehnica Instalatiilor revista de specialitate, Timisoara, Romania, anul II, 2/2002.
 2. Sretenovic D., Popovic S., Zivanic J., Popov D., Influenta nehomogeitatii asupra impedantei la impuls a inui conductor de pamantare liniar lung, Tehnica Instalatiilor revista de specialitate, Timisoara, Romania, anul. III, 5/2003.
 3. M. Vesković, J. Živanić, M. Plazinić, V. Ostraćanin, Determination of the capacitance per unit length cylindrical conductor line in groove, Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara – Transaction on Mathematics and Physics (ISSN 1224-6069), Vol. 59(73), No. 1, 2014, pp. 76-86.

Саопштења на међународним научним скуповима штампана у целини (М33)

 1. Đekić M., Živanić J.: A method for the calculation of the universal motor, Prace III Ogolnopolskiej Konfereciji Naukowo-Technicznej SEMTRAKS 86, Krakow, 1986.
 2. Stojanović M.D., Živanić J.M.: Modeling and simulation of a DC -series motor under normal operating condition, Europian conference on circuit theory and design, Paris, 1-4. sept., 1987.
 3. Veličković M.D., Živanić J.: Charge simulation method for unisotropic electrostatic problems solving, 4. internationales Svmposium theoretische Elektrotechnik, Kurzfassungen der Beitrage, Band 2, Ilmenau 1987.
 4. Živanić J., Đekic M.,: A suplement to determination of universal motors parameters by computers, Pannonian applied mathematical meetings (PAMM), The PAMM's periodical BULETINS FOR APPLIED MATHEMATICS, Budapest, 1987.
 5. Sretenović D., Živanić J.M., Bogdanović S., Smiljanic Z.: Neka rešenja gromobranske zaštite na železničkim objektima, III internat. scient. conf. of railway experts, Niš, 1996.
 6. Sretenović D., Popović S., Živanić J.M., Popov D.: Influence of Nonlinear Soil on the Impulse Impedance of Long Linear Ground, The 5th International Power Systems Conference, PSC2003, Timisoara, Romania, 2003.
 7. Plazinić M., Živanić J., Bjekić M.: Calculation of Curent Density distribution in the Conductor with Rectangular Cross-section in the Ferromagnetic Block Groove, Proceeedings of the 6th International power systems conference, Timisoara, Romania, November 3-4, 2005, Scientific Bulletin of the Politehnica Uniersity of Timisoara - Transactions on Power Engineering (ISSN 1582-7194, Vol. 50(64), No. 1-2 (2005), pp. 445-450.
 8. M. Dobričić, J.M. Živanić, Numerical Solving of Electrostatic problems of Two Wire Lines, International PhD seminar “Computation of Electromagnetic Fields”, 27th August-1st September 2006, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina. (http://www.phd.etfbl.net/participants_and_works.html)
 9. Plazinić M., Živanić J.: Calculation of Curent Density distribution in the Conductor with Rectangular Cross-section in the Ferromagnetic Block Groove, International PhD-Seminar, Computational Electromagnetics and Tehnical Applications, 28.08.-01.09.2006., Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. (http://www.phd.etfbl.net/participants_and_works.html)
 10. D. Sretenovic, J. Zivanic, Impulse Impedance of a Long Linear Ground in Non Linear Soil, Proceedings of the 11th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 5-9 September, 2007, pp. 1391-1394. (ISBN 978-9958-617-34-8, http://www.tmt.unze.ba/proceedings2007.php)
 11. M. Vesković, J. Živanić, M. Plazinić, V. Ostraćanin, Determination of the Capacitance per Unit Length Cylindrical Conductor Line in Groove, 11th International Conference on Applied Electromagnetics, PES 2013, Niš, Serbia, 01-04 Sept. 2013, p. P2-19, CD Proceedings, ISBN 978-86-6125-090-3.
 12. A. Plazinić, M. Plazinić, J. Živanić, Examination of the Metal Plate Effect as a Cover for Electromagnetic Field of Mobile Phone, Proceedings of the 18th International Research-Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Tehnology" TMT 2014, Budapest, Hungary, 10-12 September 2014, pp. 489-492. (ISSN 1840-4944, http://www.tmt.unze.ba/proceedings2014.php)
 13. D. Živaljević, N. Stamenković, J. Živanić, Sharp cutoff filters with monotonic passband response, 18th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Burgas, Bulgaria, 29-31 May 2014, pp. 1-4. (ISBN 978-1-4799-5816-0, doi: 10.1109/SIELA.2014.6871896)
 14. S. Bjelić, N. Marković, J. Živanić, U. Jakšić, The filters frequent characteristics in measuring elements of relay protection, 22nd Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 25-27 Nov. 2014, pp. 773-776. (ISBN 978-1-4799-6190-0)
 15. M.D. Vesković, J.M. Živanić, V. Ostraćanin, Solution of Monitoring for Surge Arrestors, 15th International Scientific Conference, UNITECH 2015, Gabrovo, Bulgaria, 20-21 November 2015, pp. I-227-I-230. (ISSN 1313-230X)

– Радови објављени у часописима националног значаја (М52)

 1. Mitraković B., Živanić J., Proračun višebrzinskog univerzalnog motora pomoću kompjutera, Publikacije elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Elektroenergetika, No 103, Beograd,1984.
 2. Mitraković B., Živanic J., Uticaj magnetne indukcije u međugvožđu na geometriju rotora univerzalnog motora, Publikacija elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Elektroenergetika, No 104, Beograd,1984.


– Радови објављени у научним часописима (М53)

 1. С. Бјелић, Н. Марковић, Ј. Живанић, У. Јакшић, Напајање m-фазних трансформатора из мреже са несиметричним трофазним системом напона, Иновације и развој, Институт за рударство и металургију, бр. 1 (2012), 69-78. ISSN 0353-2631
 2. Н. Марковић, С. Бјелић, У. Јакшић, Ј. Живанић, Шема уређаја за корекцију несиметрија напона, Иновације и развој, Институт за рударство и металургију, бр. 2 (2011), 77-86. ISSN 0353-2631

– Саопштења на скуповима националног значаја штампана у целини (М63)

 1. Veličković M.D., Živanić J.,: O jednom metodu za rešavanje elektrostatičkih problema u anizotropnim sredinama, objavljeno u Zborniku I Srpskog simpozijuma iz primenjene elektrostatike, Niš, 1984.
 2. Veličković M.D., Živanić J., O nekim zapažanjima pri primeni metoda fiktivnih izvora, objavljeno u Zborniku IV Naučni skup Čovek i radna sredina, Fakultet zaštite na radu, Niš, 1985.
 3. Veličkovic M.D., Živanić J., Uticaj oblika mehurića gasova na probojne pojave u tečnim dielektricima, objavljeno u Zborniku VI Jugoslovensko savetovanje o geoelektricitetu, statičkom elektricitetu i gromobranima, Sarajevo, 1986.
 4. Živanić J., Đekić M., Sretenović R., Nova konstrukcija višebrzinskog univerzalnog motora, objavljeno u Zborniku radova sa XXX konferencije ETAN-a, sveska V, H.Novi. 1986.
 5. Đekić M., Živanić J., Prilog proračunu univerzalnih motora napona 115 V, 60 Hz, objavljeno u Zborniku radova sa XXX konferencije ETAN-a, sveska V, H. Novi. 1986.
 6. Živanić J., O interakciji mehurica gasova u tečnim dielektricima, objavljeno u Zborniku radova sa II simpozijuma iz primenjene elektrostatike Niš, 1986.
 7. Živanić J., Primena metoda fiktivnih izvora na rešavanju polja u anizo-tropnim sredinama, objavljeno u Zborniku radova sa II simpozijuma iz primenjene elektrostatike, Niš, 1986.
 8. Veličković M.D., Živanić J., Integralna jednačina za potencijal razdvojne površine, objavljeno u Zborniku radova sa II simpozijuma iz primenjene elektrostatike, Niš, 1986.
 9. Đekić M., Živanić J., Prikaz savremenog stanja u pogledu konstrukcije "elektrostatičkih " motora, Zbornik radova II srpskog simpozijuma iz elektrostatike, Niš, 1986.
 10. Živanić J. M., Uticaj oblika mehurica gasa na proboj u transformatorskom ulju, Zbornik radova XXXI jug. konf. ETAN-a, sv. VI, Bled, 1987.
 11. Đekić M., Živanić J.M., Uticaj oblika feromagnetnih delova na snagu univerzalnih motora, Zbornik radova XXXI jug. konf. ETAN-a, sv. VI, Bled, 1987.
 12. Živanić J.M., Sretenović D., Zaštita objekata od atmosferskih pražnjenja nakon demontaže radioaktivnih gromobrana, simpozijum Zaštita od atmosferskih pražnjenja u novoj jugoslovenskoj regulativi, Zlatibor, 1995.
 13. Živanić J.M., Sretenović D., Bogdanovic S., Smiljanic Z., Kabina za snimanje EEG uređajem, IV int. simpoz. iz primenjene elektrostatike PES 96, Niš, 1996.
 14. Živanić J.M., Sretenović D., Nikolić B., Aleksić R., Jedan postupak za popravku oštecenih limova turbogeneratora, IV int.simpoz. iz primenjene elektrostatike PES 96, Niš, 1996.
 15. Živanić J.M., Kako osnovati firmu iz oblasti tehnike, savetovanje "Kvalitet u održavanju", DQM, V. Banja, 1999.
 16. Živanić J.M., Karamarković S., Rabrenović L., Prilog novoj konstrukciji univerzalnog motora, 44. konferencija ETRAN-a, Soko Banja, 2000.
 17. Živanić J.M., Sretenović D., Dobričic M., Uticaj kapacitivnosti na smanjenje impulsne impedanse uzemljivača, 45. konferencija ETRAN-a, Bukovička Banja, Aranđelovac, 2001.
 18. Živanić J.M., Karamarković S., Vesović Z., Konstrukcija mikromotora sa stalnim magnetima na rotoru, IV konferencija "Teorija i tehnologija sinterovanja", TEOTES01, Čačak, 2001.
 19. Živanic J.M., Karamarković S., Vesovic Z., Mogućnost primene permanentnih magneta pri konstrukciji električnih mikromotora, IV konferencija "Teorija i tehnologija sinterovanja", TEOTES01, Čačak, 2001.
 20. Živanić J.M., Sretenović D., Bogdanović S., Smiljanić Z., Zaštita porodičnih kuća i ekonomskih objekata od atmosferskih pražnjenja, IV simpozijum o atsmosferskom pražnjenju, V. Banja, 2001.
 21. Veličković D.M., Živanić J.M., Neki nestandardni udari groma, 46. konferencija ETRAN-a, Banja Luka, 2003.
 22. Živanić J.M., Karamarković S., Dinamički model univerzalnog motora, XLVIII konferencija ETRAN-a, Čačak, 2004.
 23. М. Добричић, Ј.М. Живанић, Нумеричко решавање поља тракастих водова, 51. Конференција ЕТРАН-а, Игало, 4-8. јун, 2007.
 24. Živanić J.M., Božić M., Obućina M., Merenje nejonizujućeg zračenja u blizini bazne stanice mobilne telefonije, 55. konferencija ETRAN-a, Banja Vrućica (Teslić), 6-9. jun 2011.
 25. Vesković M.D., Živanić J.M., Vulović A.R., Primena metoda fiktivnih izvora za rešavanje polja masivnih cilindričnih provodnika u ugaoniku, 55. konferencija ETRAN-a, Banja Vrućica (Teslić), 6-9. jun 2011.
 26. С. Бјелић, Н. Марковић, Ј. Živanić, Један метод за анализу прелазног процеса у колу са расподељеним параметрима и нелинеарном концентрисаном индуктивношћу, Зборник научног скупа ТИО 2012, стр. 185-192. ISBN 978-86-7776-138-7
 27. Владимир Остраћанин, Јерослав М. Живанић, Јасна Радуловић, Употреба програмског пакета Хомер за уградњу система са соларним панелима, Зборник радова 56. Конференције за ЕТРАН, Златибор, 11-14. јун 2012, EL4.7, 5 страна.
 28. Јерослав М. Живанић, Марко Обућина, Милош Марјановић, Мерење нејонизујућег зрачења у близини мобилног телефона приликом успостављања и током трајања везе, Зборник радова 56. Конференције за ЕТРАН, Златибор, 11-14. јун 2012, ML1.1, 4 стране.
 29. Ј. Живанић, Д. Ћетеновић, М. Шућуровић, Д. Лазаревић, Дијагностиковање стања изолације енергетског трансформатора мерењем интензитета парцијалних пражњења, Зборник 57. Конференције за ЕТРАН, Златибор, 3-6. јун 2013, Реферат ЕЕ2.4, стр. 1-5.
 30. Б. Брковић, З. Лазаревић, Ј. Живанић, Математички модел за анализу прелазних појава и устаљених стања једнофазно напајаног трофазног асинхроног мотора, Зборник 57. Конференције за ЕТРАН, Златибор, 3-6 јун 2013, Реферат ЕЕ2.3, стр. EE2.3 1-6.
 31. Ј. Живанић, Д. Ћетеновић, М. Шућуровић, Д. Лазаревић, Дијагностиковање стања изолације енергетског трансформатора мерењем интензитета парцијалних пражњења, Зборник 57. Конференције за ЕТРАН, Златибор, 3-6 јун 2013, Реферат ЕЕ2.4, стр. EE2.4 1-6.
 32. М. Ристић, Ј. Живанић, И. Јагодић, Електрична заштита генератора - светска пракса и Електропривреда Србије, Зборник 57. Конференције за ЕТРАН, Златибор, 3-6 јун 2013, Реферат ЕЕ2.5, стр. EE2.5 1-6.
 33. Д. Миладиновић, Ј. Живанић, Д. Ћетеновић, М. Шућуровић, Мерење ефективног времена рада БТД система погона Тамнава Источно поље, РБ Колубара д.о.о., Зборник 2. Националне конференције са међународним учешћем РППО13, 4.10, 376-384, Чачак, септембар 2013.
 34. О. Живанић Михалоски, М. Шућуровић, Д. Ћетеновић, С. Томић, Ј. Живанић, Рад асинхроног генератора мале снаге на сопственој мрежи, Зборник 58. Конференције за ЕТРАН (ISBN 978-86-80509-80-9), Врњачка Бања, 2-5. јун 2014, реферат ЕЕ1.2, стр. ЕЕ1.2 1-6.
 35. М. Шућуровић, С. Драгићевић, И. Чековић, М. Плазинић, Ј. Живанић, Анализа утицаја фотонапонских ћелија на добијање електричне енергије - case study - Факултет техничких наука у Чачку, Зборник 58. Конференције за ЕТРАН (ISBN 978-86-80509-80-9), Врњачка Бања, 2-5. јун 2014, реферат NM1.6, стр. NM1.6 1-6.
 36. М. Таушановић, Ј. Живанић, М. Игњатовић, Ј. Цветић, Нелинеарно понашање коефицијента рефлексије при повратном удару АП, Зборник 60. Конференције за ЕТРАН (ISBN 978-86-7466-618-0), Златибор, 13-16. јун 2016, реферат АП1.3, стр. АП1.3 1-6.


– Учешће на пројектима међународног значаја

Joint Project Electrical Engineering (deo DAAD programa Academic Restoration in South Eastern Europe), Nosilac istraživanja Tecnische Universitaet Ilmenau, Germany, Project manager (menadžer projekta), 2004-2006. god.
 

– Учешће на пројектима Заједница науке и Министарства за науку

Примена вишепараметерских симулаци¬оних модела ради анализе енергетске ефикасности типских школских зграда, руководилац пројекта: др Радојка Крнета, ванр. проф., 2003-2006.
 

– Уређивање часописа

Serbian Journal of Electrical Engineering, члан уређивачког одбора, издавач: Технички факултет у Чачку
Енергија, члан уређивачког одбора, издавач: Савез енергетичара Србије

Електропривреда, члан уређивачког одбора, издавач: ЕПС