Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Лидија Пауновић

Лидија Пауновић
Асистент
Ужа научна област: Електронско пословање
Катедра за друштвено-хуманистичке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-717

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 230

 lidija.paunovic@ftn.kg.ac.rs

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ

Лидија Пауновић рођена је 1985. године, у Чачку. 

 

Студије на Техничком факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, уписује школске 2006/2007. године. Дипломирала је 13.7.2009. године са просечном оценом 9,84 (девет и 84/100) и 14.9.2010. године са просечном оценом 9,88 (девет и 88/100) чиме стиче звање Дипломирани инжењер менаџмента за производно-информатички менаџмент. Са оценом 10 (десет и 00/100) одбранила је дипломске радове.

 

Студент је докторских студија на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, студијски програм Информациони системи и квантитативни менаџмент, изборно подручје Електронско пословање.  

 

Током основних студија, три пута је награђивана од стране факултета, као најуспешнији студент и најуспешнији дипломирани студент.
Током школске 2008/2009 године, била је стипендиста Фонда за младе таленте, Министарства омладине и спорта Републике Србије.
Током школске 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, за младе истраживаче – докторанде. 

ПРЕДМЕТИ

 • Електронско пословање
 • Интернет маркетинг
 • Менаџмент развојем предузећа
 • Информатика и рачунарство
 • Информационе технологије
 • Рачунарске апликације
 • Менаџмент квалитетом
 • Стручна пракса

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 1. M. Ranđelović, A. Veljović, Lj. Stanojević, L. Paunović, The Effects of Digital Dialogue in Teaching Programming, 6th International conference Technics and Informatics in Education, 28-29 may 2016, Čačak, Serbia, pp.160-165, UDK: 004.853:37.037, ISBN 978-86-7776-192-9

 2. A. Veljović, LJ. Stanojević, M. Tomović, L. Paunović, M. Jovanović, Modeling as basis in designing information system architecture, 14th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2014, Proceedings Volume 1, 18-21 September 2014, Topola, pp.69-82, ISBN 978-86-6075-047-3

 3. L. Paunović, A. Veljović, D. Milentijević, Lj. Stanojević Proposal of a technological solution for the virtual market, International Scientific Conference Proceedings UNITECH, 22-23 November 2013, Gabrovo, vol. II, pp. 284-288, ISSN 1313-230X

 4. J. Dadic, M. Despotovic-Zrakic, D. Barac, L. Paunovic, A. Labus, Managing e-government Information Resources Using Faceted Taxonomies 12th European Conference on eGovernment - ECEG 2012, 14-15 June 2012, Barcelona, Spain, pp. 169-175, ISBN 978‐1‐908272‐42‐3 

 5. L. Paunović, K. Simić, J. Dadić, B. Jovanić, D. Barać The impact of applying the concept of the Semantic Web in E-Government, 1st annual Governance in (post)transition conference, 12-14 April 2012, Otocec, Slovenia, Innovative issues and approaches in social sciences, 2012, vol. 5, no. 2, pp.161-179, ISSN 1855-054

 6. L. Paunović, B. Jovanić, A. Milić, Z. Bogdanović, M. Despotović Zrakić Developing a model of portal for promotion of scientific research, 3rd Slovenian Social Sciences Conference Social responsibility in 21st century, Fiesa, 29th Sept.-1st October 2011., pp. 458 – 474, ISBN 978-961-93138-1-7

 7.  

Универзитетски уџбеници

 1. А. Вељовић, Л. Пауновић, Електронско пословање, Факултет техничких наука, Чачак, 2014. 
 2. А. Вељовић, Л. Пауновић, Информатичко управљање развојем предузећа, Факултет техничких наука, Чачак, 2016.