Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Марјан Милошевић

Др Марјан Милошевић
Ванредни професор
Ужа научна област: Информационе технологије и системи
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-714

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 237

 marjan.milosevic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Општи биографски подаци

Рођен 1979. у Горњем Милановцу. Основну школу и средњу техничку школу (електротехничар енергетике) завршио у Г. Милановцу

На Техничком факултету у Чачку дипломирао 2003. године на смеру Техника и информатика. Уписао магистарске студије (област Информационе технологије) 2003. године

Магистрирао октобра 2008. године, а 2016. године одбранио докторску дисертацију ”Развој и имплементација безбедносног модула и његов утицај на квалитет е-образовања”. 

Живи у Чачку.

Педагошки рад

Као сарадник у настави на Техничком факултету изводио вежбе из предмета Оперативни системи, Рачунарске мреже и комуникације и Практичан рад. Радио у Гимназији у Чачку као професор Рачунарства и информатике 2005. године. Радио као сарадник на Вишој техничкој школи на предмету Монтажа и сервис рачунара у току две школске године.

Од 2006. сарадник на Катедри за информационе технологије. У звању асистента од јануара 2009.  У звању доцента од априла 2017. године. У звању ванреднг професора од фебруара 2022. године.

Изводи наставу из предмета: Рачунарске мреже и комуникације, Безбедност и заштита рачунарских мрежа, Оперативни системи, Заштита рачунарских система, Рачунарство у облаку.

Истраживања и области интересовања: е-учење, безбедност информација, рачунарске комуникације

Публикације

Радoви штампани у часописима међународног значаја М23:

 1. M.Milošević, D.Milošević, "Defining the e-learner’s security profile: Towards awareness improvement", Sādhanā, Academy Proceedings in Engineering Sciences, Springer, March 2016, Volume 41, Issue 3, pp 317-326, , ISSN 0256-2499
 2. Milošević Marjan, Danijela Milošević, Radojka Krneta: SECURITY AND PRIVACY IN ON-LINE LEARNING: CASE STUDY FROM TECHNICAL FACULTY ČAČAK, Revista Metalurgia International, Vol. 18(2013), pp. 85-88, ISSN 1582-2214
 3. Blagojevic Marija,  Milosevic Marjan: Collaboration and Learning Styles in Pure Online Courses: an Action Research, JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE, (2013), vol. 19 br. 7, str. 984-1002 http://www.jucs.org/jucs_19_7/collaboration_and_learning_styles
 4. Milosevic Marjan,  Krneta Radojka, Milosevic Danijela: Security and Privacy in On-Line Learning: Case Study from Serbia, METALURGIA INTERNATIONAL, (2013), vol. 18 br. , str. 85-88
 5. Blagojevic Marija, Bozovic Maja, Milosevic Marjan:  Modeling and Implementation of Medical Information Systems: Use Case "Medical Examination Appointments"METALURGIA INTERNATIONAL, (2013), vol. 18 br. , str. 202-205
 6. Olga Ristic, Sandra Milunovic Koprivica, Marjan Milosevic, One Approach of Providing Quality and Reliability Programs in  Conditions of Uncertainty, Journal of Scientific & Industrial Research Vol. 79, May 2020, pp. 401-405. http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/54702/3/JSIR%2079%285%29%20401-405.pdf
 7. M. Milošević, V.Mladenović, U. Pešović, „Evaluation of HTTP/3 Protocol for Internet of Things and Fog Computing Scenarios“, Studies in Informatics and Control, vol. 30(3), pp. 75-84, 2021. https://doi.org/10.24846/v30i3y202107, ISSN 1220-1766

Радови штампани у научним часописима М53:

 1. Marija Blagojevic, Marjan Milosevic, Danijela Milosevic: Do IT And Medicine Students E-Collaborate In The Same Way: Comparison Regarding Forums And Wikis, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vol 7 (2012), ISSN: 1863-0383, pp42-45
 2. Tanja Rasovic, Danijela Milosevic, Zeljko Zoric, Marjan Milosevic: Enhancing E-Mail Marketing by Semantic Addressing, TEM Journal TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS, Vol 1, No3, ISSN:  2217-8309, pp 131-135
 3. Radojka Krneta, Djordje Damnjanovic, Marjan Milosevic, Danijela Milosevic, Milija Topalovic: Blended Learning of DSP Trough the Integration of On-Site and Remote Experiments, TEM Journal TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS, Vol 1, No3, ISSN:  2217-8309, pp 151-160
 4. M.Milošević, "Reinženjering WEB-a: HTTP/2 i QUIC", Info-M, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, pp. 34-38, ISSN 1451-4397

Радови на научним скуповима М33

 1. M.Milošević, "Comparative analysis of paper and pencil and computer based tests regarding didactical and psychological aspects"CD Proceedings of 14th International workshop on systems, signals, & image processing & Eurasip conference focused on speech & image processing, multimedia communications & services, 27-30. june 2007, Maribor, Slovenia, pp. 507-510, ISBN 978-961-248-029-5 
 2. М.Milosevic, R.Krneta, В.Zocevic, "Building Different Corporative Videoconference Scenarios on VCON HD3000 System Example", CD Proceedings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE) 2011, Novi Sad, Serbia, June,   18 – 23, 2011,  pp. 367 – 381, ISSN 1535-07-03
 3. M.Milošević, "Google Plus as Personal Learning Environment", Preceedings of the Second International Conference on E-learning, Metropolitan University, Belgrade, 2011, pp. 109-112, ISBN: 978-86-912685-5-8
 4. M.Blagojević, M. Milošević, D. Milošević: "Do IT and medicine students e-learn in the same way: analysis considering collaborative modules", Preceedings of the Second International Conference on E-learning, Metropolitan University, Belgrade, 2011, pp. 190-193, ISBN: 978-86-912685-5-8
 5. S. Loshkovska, M. Milosevic, D. Milosevic, ”Recognizing E-Learning Quality in Global Market”, ICT Innovations 2012, Web Proceedings, 12-15.09.2012, Ohrid, pp. 591-594, ISSN 1857-7288
 6. M. Milošević, S. Loškovska, D. Milošević, ”Towards quality in e-learning quality assurance – epprobate international course label”, Proceeding of The Third International Conference on e-Learning - eLearning-2012., Belgrade, September 27-28.2012, pp. 9-13, ISBN 978-86-912685-7-2   
 7. M. Milosevic, D .Milosevic, ”Information security in e-learning: the matter of quality”, Proceedings of the 4th International conference eLearning 2013, Belgrade, September 26-27, pp. 15-19, , ISBN 978-86-912685-9-6
 8. R. Krneta, M. Brkovic, Dj. Damnjanovic, M. Milosevic, D. Milosevic, ”Integration of remote DSP experiments into Moodle learning environment”, Proceedings of the 4th International conference eLearning 2013, Belgrade, September 26-27, pp. 60-64, ISBN 978-86-912685-9-6
 9. R.Krneta, Dj.Damnjanovic, M.Milosevic, M. Brkovic, D. Milosevic, ”The remote DSP experiment integrated with Moodle online learning environment”, IEEE CD Proceedings on 11th International conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV), Polytechnic of Porto (ISEP) in Porto, Portugal, 26-28 February 2014, pp. 391 – 392, DOI: 10.1109/REV.2014.6784197,  ISBN 978-1-4799-2025-9 
 10. R. Krneta, M. Milošević, Dj. Damnjanović, D. Milošević, ”Matching learning styles to different type of DSP laboratory experiments”, CD Proceedings on 2014 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Istanbul, Turkey, 3-5 April 2014, pp. 798 – 802, ISBN 978-1-4799-3190-3
 11. M. Milošević, E.Zećirović, R.Krneta: ”Technology acceptance models and learning management system: Case study", Preceedings The Fifth International Conference on eLearning (eLearning 2014), 22-23.9.2014, Belgrade Metropolitan University, Serbia, pp. 35-39, ISBN: 978-86-89755-04-6
 12. M. Milošević, D. Milosevic “Security in e-learning : integrated user-centric approach, Proceedings of the 6th conference on e-learning 2015, Metropolitan University, Belgrade, pp. 126-130, ISBN 978-86-89755-07-7
 13. K. Mitrović, D. Milošević, N. Stefanović, M. Milošević: ”Grails application in entrepreneurship”, Proceedings, Technics and informatics in education, 6th International Conference, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 28−29th May 2016, UDK: 004.42:004.738.1]:005.3, COBISS.SR-ID 223674636, pp. 237-242, , ISBN 978-86-7776-192-9
 14. M. Milošević, D.Milosevic “Enhancing trust in e-learning through security mechanisms improvement,” Proceedings, eLearning Conference 2016, Metropolitan University, Belgrade, pp. 148-150, ISBN 978-86-89755-09-1
 15. М Milošević, M.Radović, O.Ristić: Will You Bring Your Laptop? Investigating Students’ Attitudes Towards BYODProceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2018, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, ISBN: 978-86-7776-226-1, pp. 174-178.
 16. Đ. Đurković,  M. MiloševićAn Analysis of User's Information Security AwarenessProceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE2018, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, ISBN: 978-86-7776-226-1, pp. 214-218
 17. O. Ristić, M. Milošević, M. Radović, S. Milunović-Koprivica, M. Vesković: New Trends in Software Testing Course in Higher EducationInternational Scientific Conference “UNITECH 2018” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 16-17 November 2018, ISSN 1313-230X, pp. III-164-III-169.
 18. M. Milošević, M. Radović, O. Ristić: PDCA Methodology of it Subjects Adaptation: The Case of Computer Networks Course11th International Scientific Conference, “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development”, 24 – 25 May 2019, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia, College of Applied Science Uzice, Serbia, ISBN 978-86-83573-95-0, COBISS.SR-ID 277210636, pp. 2-41:2-46.
 19. O. Ristić, M. Milošević, M. Radović, V. Urošević: Genetic Algorithm in Software Testing Optimization: A Review, 11th International Scientific Conference, “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development”, 24 – 25 May 2019, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia, College of Applied Science Uzice, Serbia, ISBN 978-86-83573-95-0, COBISS.SR-ID 277210636, pp. 2-61:2-66.
 20. M. Milošević, O. Ristić, M. Radović: M-Learning at Faculty of Technical Sciences Čačak: An Exploratory Study from a Technology Acceptance Perspective, International Scientific Conference “UNITECH 2019” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 15-16 November 2019, ISSN 1313-230X, pp. III-183-III-188.
 21. O. Ristić, S. Šošić, M. Milošević, S. Milunović-Koprivica, P. Marić: Virtual Communities in Software Testing Learning: A Case StudyInternational Scientific Conference “UNITECH 2019” – Gabrovo, Technical University of Gabrovo, 15-16 November 2019, ISSN 1313-230X, pp. III-177-III-182.
 22. S. Šošić, O. Ristić, M. Milošević: Game-Based Learning of Software Testing, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020, UDC: 371.3:004.42, ISBN: 978-86-7776-247-6, pp.  151-155
 23. S. Miletić, M.Milošević, V.Mladenović: A New Methodology for Designing of Tactical Integrated Telecommunications and Computer Networks for OPNET, 9th International Scientific Conference on defensive technologies OTEH 2020, Belgrade, Belgrade, 8-9, October 2020
 24. O. Ristić, M. Milošević, S. Milunović Koprivica, M. Blagojević, S. Šošić , "Constraint Optimization Model of University Course Timetabling Problem", 18th International Conference on Informatics and Information Technologies - CIIT 2021, May, 6-7 2021, North Macedonia, ISBN 978-608-4699-11-8, pp. 26-30.
 25. M. Milošević, O. Ristić, M. Radović: “Toward improvements of m-learning at Faculty of Technical Sciences Čačak: a research study”, International Scientific Conference "Learning in Virtual Community 2019" // Internacia Scienca Konferenco: Learnado en Virtualaj Komunumoj" (part of the Kongreso "Esperanto kaj educado"), July 18-19, 2019, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In M. Stojković & R. Petrović (eds.) Book of Abstracts LVC, pp. 13-14. ISBN  978-86-7776-239-1

Радови на домаћим научним скуповима М63

M. Milošević, D. Milošević, C. Dimopoulos, K. Katzis, Security challenges in delivery of remote experiments, XXII Skup Trendovi Razvoja: “Nove tehnologije u nastavi”, pp. 107 - 110, 16-19. februar 2016, Zlatibor, ISBN: 978-86-7892-795-9   

Књиге, збирке, приручници

 1. Р. Крнета, М. Милошевић: Рачунарске мреже и комуникације, Практикум за вежбе, Технички факултет, Чачак, 2005.
 2. Радојка Крнета, Мирјана Брковић, Марјан Милошевић, Системи за управљање електронским учењем, скрипта, издање на CD-у, ISBN 978‐86‐7776‐125‐7, Технички факултет Чачак, 2011
 3. Marjan Milošević, Maja Radović, Zbirka rešenih zadataka iz Računarskih mreža i komunikacija, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 2019, ISBN 978-86-7776-230-8