Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Мирослав Бјекић

Проф. др Мирослав Бјекић
Редовни професор
Ужа научна област: Електроенергетика
Катедра за електроенергетику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-713

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 231

 miroslav.bjekic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

 

Предмети:

 • Електричне машине
 • Пројектовање PLC-a
 • Моделирање и симулација динамичких система

Детаљније информације на: www.empa.ftn.kg.ac.rs

 

Основни подаци: 

Рођен у Чачку 28. августа 1966. године.

Запослен на Факултету техничких наука у Чачку у звању редовни професор за научну област Електроенергетика.

 

Образовање:

Студије електротехнике – смер индустријска електроенергетика на Техничком факултету у Чачку завршио 1991. године. За постигнут успех на студијама добијао је награде Универзитета у Крагујевцу и Техничког факултета у Чачку.

Постдипломске магистарске студије завршио 1995. године на Електротехничком факултету у Београду.

Докторску дисертацију одбранио 2006. године на Техничком факултету у Чачку.

 

Радно искуство:

По завршетку студија 1991. године се запослио на Техничком факултету у Чачку где је радио као асистент приправник, асистент, доцент и ванредни професора. Од новембра 2016 је у звању редовног професора за област Индустријска електроенергетика.

 

Научна и стручна делатност:

Области истраживања: електричне микромашине, симулација и моделовање електромеханичких процеса, лабораторијска испитивања електричних машина и погона.

Водио осавремењивање и развој лабораторија за Електричне машине, Електромоторне погоне, Регулацију електромоторних погона и Аутоматику на Техничком факултету (www.empa.tfc.kg.ac.rs), у оквиру пројеката и сарадње са привредним организацијама.

Објавио 21 публикација и 103 радова на међународним и домаћим часописима и конференцијама. Аутор 8 oригиналних образовних рачунарских софтвера. Учесник 5 акредитована програма за стручно усавршавање наставника.

Учесник 3 међународна и 6 националних пројекта.

Руководилац националног пројекта ТР33016 „Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона„ из програма технолошког развоја Министарства просвете и науке, област Енергетика, рударство и енергетска ефикасност.

Од 2011. године члан а од 11.7.2012 до 24.1.2017  председник Комисије за стандарде KS N002 - Обртне електричне машине у Институту за стандардизацију Србије

 

СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА

 

Уџбеници, практикуми, збирке задатака:

 1. Јанда, С., Бјекић, М. и Белошевац, Д. Лабораторијски практикум из електричних машина I, Чачак: Технички факултет, 1995.
 2. Јанда, С., Бјекић, М. и Белошевац, Д. Лабораторијски практикум из електричних машина II, Чачак: Технички факултет, 1995.
 3. Бјекић, М., Приручник WINDOWS 98, Чачак: Computer Educating centre Microcom, 1999.
 4. Бјекић, М., Приручник WORD 2000, Чачак: Computer Educating centre Microcom, 1999.
 5. Бјекић, М., Аплети из области електротехнике, приручник, Комуникација и учење у настави технике, Чачак: Технички факултет, 2003.
 6. Бјекић, Д. и Бјекић, МКомуникација и учење у настави технике – приручник за семинар, Чачак: Технички факултет (CD издање), 2003.
 7. Бјекић Д., Бјекић М. и Папић Ж. Практикум 1 – Приручник за практичан рад студената – будућих наставника техничког образовања и технике и информатике, Чачак, Технички факултет, 2005, 136 стр.ISBN   86-81745-98-0.
 8. Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. Практикум 2 – Радна свеска за практичан рад студената – будућих наставника техничког образовања и технике и информатике, Чачак, Технички факултет, 2005, 100 стр. ISBN 86-81745-97-2.
 9. Бјекић. МПриручник WORD 2006, Чачак: Computer Educating Centre Microcom, 2006. ISBN 86-86291-00-7
 10. Бјекић Д., Бјекић М. и Папић Ж. Практикум 1 – Приручник за практичан рад у школи студената - професора технике и информатике“, 2. измењено и допуњено издaње., Чачак, Технички факултет, 2007,ISBN 86-7776-053-3
 11. Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. Практикум 2 – Радна свеска за практичан рад у школи студената - професора технике и информатике, 2. измењено и допуњено CD издање, Чачак, Технички факултет,2007.
 12. Сретеновић, Д., Бјекић, М. и Добричић М., Збирка решених задатака из електромоторних погона“, Висока школа техничких струковних студија Чачак, 2007. ISBN 978-86-86139-18-4
 13. Бјекић М. и Росић М. Контакторска опрема у погону асинхроног мотора, лабораторијски практикум са CD-ом, Технички факултет Чачак, 2008, ISBN 978-86-7776-071-7
 14. Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. Педагошко-методички приручнк за Практичан рад будућих професора техничко-информатичког подручја - Пактикум 1 (саставни део Практикум 2 на CD-у), Чачак: Технички факутет, 2009, ISBN 978-86-7776-074-8
 15. Миловановић А, Бјекић М. и Копривица Б., Виртуелна инструментација, Технички факултет Чачак, 2010, ISBN 978-86-7776-100-4
 16. Бјекић, М., Стевић, З., Миловановић А. и Антић С., Регулација електромоторних погона, Технички факултет Чачак, 2010, ISBN 978-86-7776-099-1
 17. Добричић, М., Бјекић, М. Росић, М. Трансформатори – збирка решених задатака, Висока школа техничких струковних студија Чачак, 2011. ISBN 978-86-86139-56-6
 18. Сретеновић, Д., Бјекић, М., Добричић М., Антић, С., Збирка решених задатака из електромоторних погона – друго допуњено и проширено издање“, Висока школа техничких струковних студија Чачак, 2011. ISBN 978-86-86139-51-1 
 19.  Bjekić, M., Stojanović, D., Jeftenić, B., Štatkić, S., Bebić, M., Ristić, L., Bjekić, D., Milovanović, A., Krneta, R., Plazinić, M., Antić, S., Rosić, M., Božić, M., Koprivica, B., .,Energetska efikasnost elektromotornih pogona“, Monografija, Tehnički fakultet Čačak, 2012. ISBN 978-86-7776-147-9
 20. Бјекић, М., Крнета, Р., Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за употребу, Факултет техничких наука, Чачак, 2015. ISBN 978-86-7776-180-6
 21. Крнета, Р., Бјекић, М., "Каталог лабораторијских наставних модула са удаљеним експериментима", Факултет техничких наука, Чачак, 2016, ISBN 978-86-7776-189-9
 22. Бјекић, М., Росић, М., Добричић, М., "Збирка задатака из електричних машина - Електромеханичко претватрање енергије, Машине једносмерне струје, Асинхроне машине" , Факултет техничких наука, Чачак, 2017., ISBN 978-86-7776-206-3
 23. Bjekić, M., Rosić, M., Šućurović, M., GeoGebra Tool: Development of Applications for Electrical Machines and Drives Teaching SupportInternational Journal of Engineering Education, Vol. 40, No.1, pp. 23-37, 2024 M[23]

 24. Rosić, M., Bjekić, M., Bjekić, D. The Efficacy of GeoGebra Tool in Enhancing Electrical Machines and Drives InstructionsInternational Journal of Engineering Education, Vol. 40, No.1, pp. 23-37, 2024 M[23]

 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја (M20)

 1. Krneta, R., Bjekić, M., Peulić, A., and Dragićević S., „Dynamic analysis of temperature and heat gains in classrooms with different type of windows“, Thermal Science, International Scientific Journal, Vol. 10, No. 4, pp. 219-227, 2006., ISSN 0354-9836, http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-9836/2006/0354-98360604219K.pdf [M24] 
 2. Milovanovic, A, Koprivica, B., Bjekic, M., „Application of the Charge Simulation Method to the Calculation of the Characteristic Parameters of Printed Transmission Lines“, Internationa Review of Electrical Engineering   (I.R.E.E),Vol.5 No. 6, pp. 2722-2726, 2010., ISSN 1827-6679, http://www.praiseworthyprize.com/IREE-latest/IREE_vol_5_n_6.html [M22] 
 3. Milovanovic, A., Bjekic, M., „Approximate Calculation of Capacitance of Lines With Multilayer Medium“, Journal of Electrical Engineering, Vol. 62 No 5, pp. 249-257, 2011., ISSN 1335-3632, http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/5_111-01.pdf [M23] 
 4. Bjekic, M., Antic, S., Milovanovic, A, „Permanent Magnet DC Motor Friction Measurement and Analysis of Friction’s Impact“, Internationa Review of Electrical Engineering (I.R.E.E), Vol. 6 No. 5, pp. 2261-2269, 2011., ISSN 1827-6679, http://www.praiseworthyprize.com/IREE-latest/IREE_vol_6_n_5.html [M22] 
 5. Dragićević, S., Peulić, A., Bjekić, M., Krneta, R.,  Temperature monitoring of school building. Validation of simulation model by comparison with wireless flexible measurement data, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, Vol 65, No8, pp.1145-1150, 2012., ISSN 1310-1331, http://www.proceedings.bas.bg/ [M23] 
 6. Koprivica, B., Bozić, M., Rosić, M., Bjekić,M.Application of Standard and Modified Eh-Star Test Method for Induction Motor Stray Load Losses and Efficiency Measurement”, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, No. 3, pp. 277-391, 2012., ISSN 1451-4869, http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/Vol_9-3/06-Koprivica-Bozic-Rosic-Bjekic.pdf  [M24]  
 7. Dragićević, S., Peulić, A., Bjekić, M., Krneta, R. (2013), "Measurement and Simulation of Energy Use in a School Building", Acta Polytechica Hungarica, Vol 10, No2, pp.109-120, 2013., ISSN 1785-8860, http://www.uni-obuda.hu/journal/Dragicevic_Peulic_Bjekic_Krneta_40.pdf [M23] 
 8. Stojković, S., Bjekić, M., "Educational simulation model for studying the impact of distributed generation on distribution networks using ATP-EMTP software", International Journal of Electrical Engineering Education, Vol. 51, No. 4, pp. 292 - 305, 2014, ISSN 0020-7209, ije.sagepub.com/content/51/4/292.full.pdf+html [M23]
 9. Bjekić, M., Bjekić, D., Zlatić, L., "Communication Competence of Practicing Engineers and Engineering Students: Education and Evaluation", International Journal of Engineering Education Vol. 31, No. 1(B), pp. 368–376, 2015., ISSN 0949-149X,  http://www.ijee.ie/contents/c310115B.html [M23]
 10. Bjekic, M., Milovanovic, A., Koprivica, B., "Prediction of Pull-in and Pull-out Torque Characteristics of the Permanent Magnet Step Motor", Rev. Roum. Sci. Techn. - Electrotechn. et Energ., Tome 60, Issue I, pp. 29-38, 2015., ISSN 0035-4066, http://revue.elth.pub.ro/viewpdf.php?id=490, [M23]
 11. M. Bjekić, M. Šućurović, M. Božić, M. Rosić, and S. Antić, "Using computer for measurement and visualizazion of rotating magnetic field in AC machines", Computer Application in Engineering Education, Volume 25, Issue 4, Jyly 2017, pp. 608-624, ISSN 1061-3773, DOI:10.1002/cae.21825,  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cae.21825/full [M23]
 12. Bozic, M., Antić, S., Vujičić, V., Bjekić, M., Đorđević, G., Electronic gearing of two dc motor shafts for wheg type mobile robot, FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics, Vol. 31, No 1, March 2018, pp. 75 – 87, https://doi.org/10.2298/FUEE1801075B, ISSN: 0353-3670, link: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/article/view/2698/1901 [M24]
 13. Rosic, M., Koprivica, B., Bjekic, M., "Smart DTC algorithm with automatic torque ripple adjustment, Journal of Electrical Engineering", Vol.73, no.2, pp.88-98, 2022, https://doi.org/10.2478/jee-2022-0012 [M23]

 14. Bjekić, M.Rosic, M., Šućurović, M., GeoGebra Tool: Development of Applications for Electrical Machines and Drives Teaching SupportInternational Journal of Engineering Education, Vol. 40, No.1, pp. 23-37, https://www.ijee.ie/latestissues/Vol40-1/05_ijee4410.pdf  2024 M[23]

 15. Rosic, M., Bjekić, M., Bjekić, D. The Efficacy of GeoGebra Tool in Enhancing Electrical Machines and Drives InstructionsInternational Journal of Engineering Education, Vol. 40, No.1, pp. 23-37, https://www.ijee.ie/latestissues/Vol40-1/06_ijee4411.pdf 2024 M[23]

 

Зборници међународних научних скупова (M30)

 1. Bjekić, M., „The modeling of the Permanent-Magnet Step Motor”, 31st Universities Power Engineering Conference, Iraklio, Technological Educational Institute Iraklio, Crete, Greece, September 18-20, 1996. [M33]
 2. Крнета, Р. и Бјекић М., „Virtuelna školska laboratorija“, 5th International Conference Depentability and quality managment DQM 2002, Belgrade, Serbia, pp.321-328, June 26-27, 2002, [M33]
 3. Krneta, R, Bjekić, M. and Dragićević, S., „Review of building energy simulation process“, The 5th International Power Systems Conference, Timisoara, Romania, Tom 48 (62), pp 307-318, November 2003, ISSN 1582-7194. [M33]
 4. Бјекић, Д., Бјекић, М. и Драгићевић, С., „Селекција и коришћење софтвера у настави“, Научни скуп са међународним учешћем Комуникација и медији у савременој настави, Јагодина: Учитељски факултет, Октобар 17-18, 2003, (а) Књига резимеа: 40. (б) Објављено у целини у: Зборник радова 8/2004 Учитељског факултета у Јагодини, 121-134, 2004. [M33/М53]
 5. Бјекић, М., Бјекић, Д., и Станковић, Н., „Критеријуми информатичке писмености наставника“, Научни скуп са међународним учешћем Комуникација и медији у савременој настави, Јагодина: Учитељски факултет, Октобар 17-18, 2003, (а) Књига резимеа: 40. (б) Објављено у целини у: Зборник радова 8/2004 Учитељског факултета у Јагодини, 336-352, 2004. [M33/М53]
 6. Bjekić, M., „Numerical methods of solving magnetic circuit of permanent magnet step motor”, International PhD- seminar Computation of Electromagnetic Field, Budva, pp 11-16, September 23-28, 2004, ISBN 86-80135-93-3. [M33]
 7. Бјекић, Д., Бјекић, М., Бојовић, М. и Драгићевић, С., „Процена садржаја са интернета применљивих у настави на димензији конструктивизам-инструктивизам“, Научни скуп са међународним учешћемТехнологија и информатика у образовању – изазов 21. века“, (а) Књига резимеа, Београд: Институт за педагошка истраживања, 10-11. (б) Објављено у целини у: Технологија и информатика у образовању – изазов 21. века – зборник радова, 385-397, ISBN 86-7447-056-4. [M33/М45]
 8. Bjekic, M., Plazinic, M. „The use of a PC optical mouse as an absolute rotary encoder”, The 6th International Power Systems Conference PSC2005, Timisoara, Romania., pp 65-70, Tom 50 (64), November 2005,  ISSN 1582-7194 [M33]
 9. Plazinic, M, Zivanic, J., Bjekic, M., „Calculation of current density distribution in the conductor with rectangular cross-section in the ferromagnetic block groove”, The 6th International Power Systems Conference PSC2005, Timisoara, Romania, pp 445-450, Tom 50 (64), November 2005, ISSN 1582-7194 [M33]
 10. Krneta, R., Bjekic, M., Dragicevic, D., Petrovic. P., „Computer Simulation Application for School Energy Building Performance”, International Congress on energy efficiency and renewable energy sources in industry and construction, Plovdiv, pp. 244-250, April 13-15, 2005. [M33]
 11. Plazinic, M., Bjekić, M., (2005). „Verification of measurement results of modified faraday balance by using 3D finite element method”, 7th International conference on applied electromagnetics PES 2005, Proceedings of extended abstracts, Nis, May 23-25, 2005, pp 99-100, ISBN 86-85195-06-3. [M33]
 12. Bjekić. M., „Numerical computation dynamic characteristics of permanent-magnet step motor”, International PhD- seminar Numerical Field Computation and Optimization in Electrical Engineering, Ohrid, September 20-25, 2005, pp 11-16, ISBN 9989-630-47-x. [M33]
  2. награда на интернационалном PhD семинару докторских студија, Охрид, 2005:
 13. Krneta, R., Dragićević, S, Bjekić, M., „Validation of Software Packet DesignBuilder for Building Energy Simulation“, 14th International Expert Meeting „Power Engineering 2005“, Maj 10-12, 2005. Maribor, Slovenia (zbornik radova na CD), Abstrakt pp. 67, ISBN 86-435-0703-2 [M33]
 14. Крнета. Р, Драгићевић. С. и Бјекић. М., „Анализа могућности повећања енергетске ефикасности школских објеката у општини Чачак са аспекта фасадних прозора“, Зборник радова, 36. међународни конгрес КГХ, Београд, стр. 195 – 201, 2005. [M33]
 15. Krneta, R., Bjekić, M., Peulić, A., Dragićević, S., „Dynamic analysis of temperature and heit gains in classrooms with different type of windows”, Power engineering, 15th International Expert Meeting „Power Engineering 2006“, Maribor, Slovenia (zbornik radova na CD), Abstrakt pp. 80, Maj 9-11, 2006, ISBN 86-435-0772-5 [M33]
 16. Bjekić, M., „Determing static torque characteristics of permanent magnet step motor”, International PhD- seminar Computational Electromagnetics and Technical Applications, Banja Luka, pp 5-10. 28.8 -1.9, 2006, ISBN 99938-793-5-5. [M33]
 17. Bjekić, M., „Numerical Simulation, Measuring and Foreseeing Dynamic Characteristics of the Energetic Permanent Magnet Step Motor”, 51st Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Universitat Ilmenau, CD Proceedings, September 11-15, 2006, ISBN 3-938843-15-2. [M33]
 18. Krneta R, Bjekić M, Dostanić A, Acović M., „Influence of use of the MATLAB as underlying technology on development of the curriculum for the course in signals and systems”, CD Proceedings  of 2007 14th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2007 and 6th EURASIP Conference Focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services EC-SIPMCS 2007, Maribor, Slovenija, 7 -30 June 2007, IEEE Catalog Number: 07EX1858C, ISBN: 978-961-248-029-5 [M33]
 19. Stojanović D, Bjekić M. i Đukić S., „Analiza mogućih efekata primene direktiva EU za kućne aparate u Srbiji kao i zemljama u našem okruženju“, Zbornik radova 39. međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, 491-497, 3-5. XII 2008. [M33]
 20. Bjekić, D., Stojanović, D., Bjekić, M. and Krneta, R., „Procedures of consumer education concerning saving electric energy in the household“, Proceding of 8th International Power System Conference, Timisoara, Romania, pp 73-84, November 4-6, 2009. [M33]
 21. Bjekić M., Stojanović D, Krneta, R., „Potencijalne uštede energije sa energetski efikasnom kancelarijskom opremom“, Zbornik radova 41. međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, 164-173, 2010. [M33]
 22. Bjekic, D., Bjekic, M., Bozic. M., Rosic, M. (2011). „The public relation management in the promotion of electric drive energy efficiency policy“, IEEP 2011, Kopaonik, June 23-26, CD proceedings [M33]
 23. Bjekic, M., Stojanovic, D., Bozic, M., Antic, S. „Potentialn electricity saving by using energy efficient electric motors“, International scientific conference UNITECH ’11, Gabrovo, Bulgaria, pp I53-I58, 18-19. Nov. 2011 [M33]
 24. Jugović,. Z., Bjekić, M.,  Slavković, R., Božić, M., Dučić, N. „Development of laboratory prototype of CNC machine with 2D control“, The 7th International Symposium, KOD 2012, Baltonfured, Hungary, pp 395-400, 24-26 May 2012, ISBN 978-86-7892-399-9 [M33]
 25. Rosic, M., Bozic, M., Bjekic, M., Antic, S., “Energy efficiency of electric pump drive”, International scientific conference UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, pp I51-I58, 16-17. Nov. 2012 [M33]
 26. Antic, S., Bjekic,M., Bozic, M., Rosic, M., “Motor Rewinding and Effect on Efficiency”, International scientific conference UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, pp I43-I50, 16-17. Nov. 2012 [M33]
 27. Božić, M., Rosić, M., Koprivica, B., Bjekić, M., Antić, S., “Efficiency classes of three-phase, cage-induction motors (IE-code) software”, INDEL2012, IX Symposium Industrial Electronics, INDEL 2012, pp 87-91,November 1-3, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2012 [M33]
 28. Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M. et al., "Design , Construction , Calibration and Use of A New Type of Electromagnetic Brake", XLVIII International Scientific Conference оn Information, Communication аnd Energy Systems аnd Technologies, ICEST 2013, 26-29 June 2013 Ohrid, Macedonia,Vol. 2 pp. 727-730 [M33]
 29. Božić, M., Rosić, M., Bjekić, М. , "Remote control of electromagnetic load emulator for electric motors", 2014 11th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV), Polytechnic of Porto (ISEP) in Porto, Portugal from 26-28 February 2014, 978-1-4799-2025-9/14/$31.00 ©2014 IEEE [M33]
 30. Rosic, M., Bozic, M., Bjekic, M., "Station for Emulation of Load and Electrical Motor Testing", XLVIX International Scientific Conference оn Information, Communication аnd Energy Systems аnd Technologies, ICEST 2014, 25-27 June 2014 Niš, Serbia,Vol. 2 pp. 395-398 [M33]
 31. Bozic, M., Rosic, M., , Bjekic, M., Đorđević, G., “Platform for teaching feed forward and jerk control”, International scientific conference UNITECH ’14, Gabrovo, Bulgaria, pp IV286-IV291, 21-22. Nov. 2014 [M33]
 32. Rosic, M., Bozic, M., Bjekic, M., "Electrical Motor Station with Electromagnetic Load Emulator: An Overwiew of Design, Contruction and Calibration with Examples of Use", 3rd International Symposium on Environment - Friendly Energies and Applications EFEA2014, 19-21 nov. 2014 [M31]
 33. Krneta, R., Bjekic, M., “Training Secondary Vocational School Teachers for the Use of Remote Experiments, NeReLa Project Case Study”,  The 3rd Experiment@International onference exp.at'15, pp 153-154,  2-4 June 2015 University of the Azores, Ponta Delgada, Portugal, 2015 [M33]
 34. Bjekic, M.,Bozic, M. Rosic, M., Sucurovic, M., “Remote Experiments: Step Motor Control and Magnetic Field Visualization of Induction Machine”, The 3rd Experiment@International onference exp.at'15, pp 249-254, 2-4 June 2015, University of the Azores, Ponta Delgada, Azores, Portugal, 2015 [M33
 35. Rosic, M., Bebic, M., Djordjevic, N., Jeftenic, B., Bjekic, M., “Torque Ripple Reduction in DTC with Discretized Voltage Intensities” 18th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2015, Paper No. DS1-T2-1, pp. 1-6, Novi Sad, Republic of Serbia, 28th - 30th October, 2015
 36. Bjekic, M., Bjekic, D.,“Electrical engineers’ professional development in the field of energy efficiency of electrical drives”, International scientific conference UNITECH ’15, Gabrovo, Bulgaria, pp I-159-I-162, ISSN 1313-230X, 20-21. Nov. 2015 [M33]
 37. Sucurovic, M., Mitrovic, N., Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M., “Calibration of the electromagnetic brake”, International scientific conference UNITECH ’15, Gabrovo, Bulgaria, pp I-159-I-162, ISSN 1313-230X, 20-21. Nov. 2015 [M33]
 38. Rosic, M., Bebić, M, Djordjevic, N., Bjekić, M., Šućurović, M, "Simulation model of direct torque control with discetized voltage vector intensities, Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO 2016", 28-29. May 2016, Čačak, Faculty of Technical Sciences., Čačak, Serbia, pp. 429–438, [M33]
 39. Bjekić, M., Bjekic, D.  "Energy efficiency of electrical drive: between energy engineering, energy policy and energy education", Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO 2016", 28-29. May 2016, Čačak, Faculty of Technical Sciences., Čačak, Serbia, pp. 469-476 [M33]
 40. Bjekić, M., Božić, M., Rosic, M., Antić, S., "Remote experiment: Serial and parallel RLC circuit", Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN2016, Zlatibor, Serbia, pp.AUI1.2.1-6, 13–16 June, 2016 [M33]
 41. Antić, S., Bjekić, M., Božić, M., "Torsional Resonance Compensation in an Electro-Mechanical System ", Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN2016, Zlatibor, Serbia, pp.AUI2.6.1-.6.6, 13–16 June, 2016 [M33]
 42. Rosic, M., Bjekic, M., Bebic, M., Jeftenic, B., "Electromotive force compensation in direct torque control with discretized voltage intensities", 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications - EFEA 2016, pp. 1-6, DOI:10.1109/EFEA.2016.7748810, Belgrade, Serbia, 14-16 September, 2016 [M33]
 43.  Rosić, M., Antić, S., Bjekić, M., Vujičić, V., "Educational laboratory setup of DC motor cascade control based on dSPACE1104 platform", 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources - ICREPS2017, pp. 213-222, ISBN:978-86-81505-84-7, DOI:10.24094/mkoiee.017.5.1.213, Belgrade, Serbia, 12-13 October, 2017 [M33]
 44. Rosić, M., Bjekić, M., Šućurović, M, "Aplication of induction machines U/f control trhrough the educational laboratory setup", Proceedings of 7th International Conference Technics and Informatics in Education - TIE2018, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, Proceedings TIE 2018, pp. 351-357, UDC: 621.313/.341:004.42MATLAB, ISBN 978-86-7776-226-1, 25−27th May, 2018 [M33]
 45. Rosić, M., Luković, M., Bjekić, M., Koprivica, B., “Slip compensation of U/f controlled induction machine through educational laboratory setup”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2018, Vol. I, pp. 16-23, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 16-17. Nov. 2018 [M33]
 46. Božić, M., Šućurović, M., Rosić, M., Vujičić, V., Bjekić, M., "Laboratory setup for measurements basic pump system sharacteristic", Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2018, Vol. III, pp. 154-158, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 16-17. Nov. 2018 [M33]
 47. Vujičić, V., Šućurović, M, Bjekić, M., Rosić, M, Bjekić, M. ”Experimental Determination of the Stepper Motorcontrolled Butterfly Valve Characteristics”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2019, Vol. I, pp. 35-39, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 15-16. Nov. 2019 [M33]

 48. Šućurović, M, Vujičić, V., Bjekić, M., Rosić, M, Bjekić, M. “Power and Efficiency Determination of Pat System Using Laboratory Setup”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2019, Vol. III, pp. 193-198, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 15-16. Nov. 2019 [M33]

 49. Rosić, M., Bjekić, M., Šućurović, M, Vujičić, V., “Experimental Comparison of Several Flux Estimation Techniques in Induction Machines”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2019, Vol. I, pp. 66-73, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 15-16. Nov. 2019 [M33]

 50. Bjekić, D, Bjekić, M., “Energy Literacy and Behaviour: an Approach From the Perspective of the EdEE Policy”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2019, Vol. III, pp. 129-134, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 15-16. Nov. 2019 [M33]

 51. B. Gajić, M. Bozić, V. Vujičić, M. Bjekić, S. Ćurčić, “ Control of 2D Delta Robot with Siemens Technology PLC ”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2019, Vol. II, pp. 314-319, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 15-16. Nov. 2019 [M33]

 52. V. Ojdanić, M. Rosić, M. Bjekić, "Laboratory DC Machine Test Bench with Siemens DCM Drive", Proceedings of 8th International Conference Technics and Informatics in Education - TIE2020, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, Proceedings TIE 2020, pp. 311-316, UDC: UDC: 621.313/.314:004.42, ISBN 978-86-7776-247-6, 18−29th September, 2018 [M33]

 53. Mihailo Bjekić, V. Vujičić, M. Šućurović, M. Rosić, Miroslav Bjekić, "Education Laboratory Pump System Setup - PQ Open Loop Control", 7 th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2020, - IcETRAN2020, Novi Sad, Serbia, EEI1.2 , 28 September, 2020 [M33]

 54. Bjekić M., Rosić M., Šućurović M., Vujičić V., Energy Efficiency Contents in Laboratory Settings in The Field of Electrical Machines and Electric Drives at the Faculty of Technical Sciences in Čačak, 9th International Conference on Renewable Electrical Power Sources,  15.10.2021, Belgrade [M33]

 55. Bjekić, M., "On line recourses as a support for teaching STEM courses in secondary vocational school and in faculties", Proceedings of 9th International scientific conference Technics and Informatics in Education - TIE2022, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, Proceedings TIE 2022, pp. 3-18, DOI: 10.46793/TIE22.003B,  ISBN: 987-86-7776-263-6, 16−18th September, 2022 [M33]

 56. Rosić M., Bjekić M., Bogdanović M., Ljeljen I., "Adaptation of AC load bank system for programable resistive loading and testing of diesel generators"Proceedings of 22n International Symposium INFOTEH-JAHORINA, pp. 203-207, Jahorina, Republic of Srpska, BiH, 15-17 March 2023 [M33]

 57. Bjekić M., Rosić, M., "Graphical interpretation of characteristics of magnetic circuits, induction machines, and standardized types of electrical drives using GeoGebra software support"Proceedings COAST 2023 - 2nd International Conference on Advances in Science and Technology, ISBN 978-9940-611-06-4, pp. 215-225, Herceg Novi, Montenegro, 31. May - 3. June 2023 [M33]

Националне монографије (M40)

 1. Bjekić, M., Stojanović, D., Milovanović, A., Koprivica, B., Rosić, M., Božić, M., Plazinić, M. Antić, S., Bjekić, D., Krneta, R., Jeftenić, B., Štatkić, S., Bebić, M., Ristić. L., “Energetska efikasnost elektromotornih pogona“, Tehnički fakultet Čačak, 2012, ISBN 978-86-7776-137-0 [M42]

 

 Часописи националног значаја (M50)

 1. Бјекић, М., „Анализа синхроне машине при малим променама побудног напона и механичког момента“, Зборник радова 13(1994)7, Чачак: Технички факултет, стр. 57-65, 1994. [M53]
 2. Бјекић, М. и Бјекић, Д., „Рачунар у настави технике: пример образовног софтвера у настави електричних машина“, Зборник радова 14(1995)8, Чачак: Технички факултет, стр. 193-202, 1995. [M53]
 3. Бјекић, М., „Графичко одређивање карактеристика генератора једносмерне струје за основне врсте побудивања“, Зборник радова Техничког факултета 18(1999)12, Чачак: Технички факултет, стр. 57-62, 1999. [M53]
 4. Јанда, С. и Бјекић, М. „Одређивање мера сталног магнета за проста магнетна кола“, Зборник радова Техничког факултета 18(1999)12, Чачак: Технички факултет, стр. 91-94, 1999. [M53]
 5. Крнета, Р., Драгићевић, С., Радовановић, М. и Бјекић, М. „Потрошња енергије у школама у Србији – поглед садашњег стања у општини Чачак“, Научно – стручни часопис за климатизацију, грејање и хлађење КГХ,  Година 34, бр. 1, стр. 49-53, Фебруар 2005ISSN 0350-1426 [M51]
 6. Драгићевић. С., Крнета. Р. и Бјекић. М., „Могућности рационалније потрошње енергије у сеоским школским објектима чачанске општине“, (а) Интернационална конференција ТЕМПО ХП 2005 Чачак, (б)Трактори и погонске машине, ЈУМПТО, стр. 192-198, 2005, ISSN 0354-9496 [M52]
 7. Ћурчић С., Бјекић М. и Драгићевић С. „Енергетски потенцијал биомасе и отпадног дрвета из урбаног дела Чачка“, Научно-стручни часопис Енергетске технологије, Број 1, стр. 26-29, 2007. ISSN 1451-9070 [некатегорисан]
 8. Bjekić, D., Bojović, M., Dragićević, S. i Bjekić, M. „Razvijanje tehničke kompetentnosti“, Pedagogija, LXIII(1), 50-61,2008,  http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0031-3807/2008/0031-38070801050B.pdf [M51]
 9. Stojanović, D, Bjekić, M., Krneta,R. „Perspektive uštede energije u stendbaj režimu kućnih elektronskih uređaja”, Energija br. 4Godina XII, str. 057-062, Decembar 2010, ISSN 0354-8651, [некатегорисан].
 10. Бјекић, Д, Бјекић, М., Росић, М, Божић, М., „Евалуација иновација у универзитетској настави технике: пример наставе електричних машина и погона”, Педагогија, 66 (4), 2011, стр. 620-632. [M51]
 11. Божић, М., Росић, М, Бјекић, М., Антић, С., „Препреке увођењу енергетски ефикасних електромотора и њихово превазилажење“, Иновације и развој, Бор, 2011, стр.31-46 [M53].
 12. Миловановић, А., Бјекић, М., Копривица, Б., „Регулатива из области енергетске ефикасности електромоторних погона“, Иновације и развој, Бор, 2011, стр.67-76 [M53].
 13. Миловановић, А., Бјекић, М., Копривица, Б., Антић, С. „Преглед стандарда из области енергетске ефикасности електромоторних погона“, Техника, квалитет - имс, стандардизација и метрологија, , 2012, стр.159-168 [M52].
 14. Rosić M., Bjekić M."Load Bank System Modification for Appropriate Diesel Generator Testing by Programmable Resistive Load"IJEEC International Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 7, No.1 2023: IJEEC, DOI: 10.7251/IJEEC2301001R, 2023 [M54]

 

 Зборници скупова националног значаја (M60)

 1. Јанда, С. и Бјекић, М., „Прилог извођењу наставе уз помоћ рачунара“, Јануарски дани просветних радника, Чачак: Технички факултет, 1994. [M63]
 2. Бјекић, М., „Примена рачунара у настави електричних машина“, IV Конференција “Информатика у образовању и информационе технологије”, Нови Сад; Зборник радова, Зрењанин: Технички факултет, стр. 46-55, 1994. [M63]
 3. Бјекић, М., „Анимација као начин коришћења рачунара у настави“, Зборник радова, Информатичке технологије у процесу образовања, Јануарски дани просветних радника, Чачак, Технички факултет, стр. 37-41, 1996. [M63]
 4. Бјекић, М., „Анализа, моделовање и симулација рада корачног мотора са перманентним магнетима“, IX Симпозијум Енергетска електроника - Ее '97, Нови Сад, Зборник радова, стр. 427-434, Октобар 22-24,1997. [M63]
 5. Крнета, Р., Јордовић, Б., Бјекић, М. и Крсмановић, Д., „Примена програмског пакета MATLAB 5.0 у квантитативној микроструктурној анализи синтерованог материјала“, Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама Yu INFO'99, Копаоник. CD издање, 1999. [M63]
 6. Бјекић, М., „Симулација карактеристике граничног момента перманентно-магнетног корачног мотора“, X Симпозијум енергетска електроника Ее-99, Нови Сад, Зборник радова, стр. 397-403. Октобар 14-16,1999. [M63]
 7. Бјекић, М. и Крнета, Р., „Једноставни рачунарски поступак за апроскимацију по критеријуму минималне средње квадратне грешке“, Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама Yu INFO'2000, Копаоник, CD издање, 2000. [M63]
 8. Ристановић, З. и Бјекић, М., „Утицај фреквенцијски зависног појачања ОП-а на групно кашњење и на одраз активног филтра у временском домену“, XLIV конференција ЕТРАН 2000, Сокобања, Зборник радова, свеска I, стр. 182-185, Јун 26-29, 2000. [M63]
 9. Бјекић, М. и Крнета, Р., „Симулација адаптивног RLS алгоритма у аритметици са фиксном тачком“, Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама Yu INFO'2001, Копаоник, CD издање, 2001. [M63]
 10. Бјекић, М. и Плазинић, М., „Динамичке карактеристике новог типа енергетског корачног мотора“, 30. јубиларно саветовање производног машинства СЦГ са међународним учешћем, Врњачка Бања, стр.541 – 544, Септембар, 01-03. 2005, ISBN 86-7776-009-1. [M63]
 11. Бјекић., М. и Станковић, Н., „Информатичка писменост наставника технике“, Конференција Техничко (технолошко) образовање у Србији, Чачак: Технички факултет, Зборник радова ТОС'06, стр. 494-500, 13-16. април 2006. ISBN 86-776-024-5. [M63]
 12. Бјекић, М.,  Бјекић, Д. и Турудић, Р., „Комуникација и учење у настави технике, први акредитовани програм стручног усавршавања наставника технике“, Конференција Техничко (технолошко) образовање у Србији, Чачак: Технички факултет, Зборник радова ТОС'06, стр.  501-506, 13-16. април 2006. ISBN 86-776-024-5. [M63]
 13. Сарић, А., Мијаиловић, В., Петровић, П, Стојковић, С, Бјекић, М, Ранковић, А. и  Максимовић, Б., „Нова техничка решења и трендови у извођењу наставе из групе предмета електротехничке струке“,Конференција Техничко (технолошко) образовање у Србији, Чачак: Технички факултет, Зборник радова ТОС'06, стр.  519-530, 13-16. април 2006. ISBN 86-776-024-5. [M63]
 14. Стојановић Д, Бјекић М, Крнета Р. и Ђукић С., „Енергетска ефикасност електричног осветљења, стање, перспективе, могућности штедње“,ЕТРАН 2009. Зборник радова 53. Конференције за ЕТРАН, Врњачка Бања ss1.3-1.11, 15-18. јун 2009, [M63]
 15. Антић, С. и Бјекић, М., „Eкспериментално одређивање коефицијента вискозног трења мотора једносмерне струје“, ETRAN 2009. Zbornik radova 53. Konferencije za ETRAN, Врњачка Бања, AU1.8-1-4, 15-18. jun 2009. [M63]
 16. Стојановић Д, Бјекић М, Крнета Р, и Ђукић, С. „Енергетска ефикасност кућних апарата и расвете – највећи енергетски извор у нашој земљи“, 14. симпозијум термичара Србије, Сокобања, 13-16. 10. 2009. [M63]
 17. Стојановић, Д., Бјекић, М. и Крнета, Р., „Образовање за ефикаснију употребу електричне енергије у домаћинствима“, уводни реферат, 3. интернационална конференција Техника и информатика у образовању, Зборник радова, Чачак: Технички факултет, 48-67, 7-9. мај 2010, ISBN 978-86-7776-105-9, UDK 37.621.31 [M61]
 18. Росић, М. и Бјекић, М. „Садржаји из области електричних машина и електромоторних погона на факултетима у Србији и окружењу“, 3. интернационална конференција Техника и информатика у образовањуЗборник радова, Чачак: Технички факултет, 336-347, 7-9. мај 2010, ISBN 978-86-7776-105-9, UDK 37:(627+621.313/.314)](075.8)(497.11) [M63]
 19. Росић, М. и Бјекић, М., „Техничко решење коришћења контакторске опреме за извођење лабораторијских вежби из електромоторних погона“, 3. интернационална конференција Техника и информатика у образовању, Зборник радова, Чачак: Технички факултет, 349-353, 7-9. мај 2010, ISBN 978-86-7776-105-9, UDK 371.3:62-3](075.8)(076.5) [M63]
 20. Божић, М. и Бјекић, М., „Едукативни пано аутоматике примењен у електромоторним погонима“, 3. интернационална конференција Техника и информатика у образовању, Зборник радова, Чачак: Технички факултет, 355-359, 7-9. мај 2010, ISBN 978-86-7776-105-9, UDK 004.431.PLC>62-3](075.8)(076.5) [M63]
 21. Вујичић. М., Божић, М. и Бјекић, М. „SCADA систем континуалне регулације нивоа воде коришћењем PLC-а“, 3. интернационална конференција Техника и информатика у образовању, Зборник радова,Чачак: Технички факултет, 361-365, 7-9. мај 2010, ISBN 978-86-7776-105-9, UDK 371.3:004.4 PLC [M63]
 22. Rosić, M., Božić, M., Bjekić, M., „Osmofazna skotova sprega transformatora: konstrukcija, vizuelizacija I primena“, 6. Međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika i obrayovanje , Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet, 647-654, 3-5. jun 2011, ISBN 978-86-7776-127-1, UDK 621.313/.314:004.42LabVIEW [M63]
 23. Božić, M., Rosić, M., Bjekić, M., „Vizuelizacija postupka sinhronizacije sinhronog generator na mrežu“, 6. Međunarodni simpozijum, Tehnologija, informatika i obrayovanje , Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet, 655-662,3-5. jun 2011, ISBN 978-86-7776-127-1, UDK 621.313/.314:004.42LabVIEW [M63]
 24. Božić, M., Bjekić, M., Rosić, M., „Akvizicija električnih parametara i formiranje fazorskog dijagrama korišćenjem LabVIEW-a“, ETRAN 2011. Zbornik radova 55. Konferencije za ETRAN, Banja Vrućica, EE1.7-1-4, 6-9. juna 2011. [M63]
 25. Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M., Bjekić, D., „Evaluacija korišćenja laboratorije i WEB portala laboratorije u nastavi električnih mašina i pogona“, ETRAN 2011. Zbornik radova 55. Konferencije za ETRAN, Banja Vrućica, EE1.8-1-4, 6-9. juna 2011. [M63]
 26. Rosić, М., Bjekić, M, Божић, М. „Metode impulsno širinske modulacije kroz implementaciju na DSP TMS320F2812“, 4. интернационална конференција Техника и информатика у образовању, Зборник радова, Чачак: Технички факултет, 200-207, 1-3. jun 2012, ISBN 978-86-7776-138-7, UDK:004;;621.313/314  [M63]
 27. Rosić, M.Bjekić, M., Božić, M., ,, Modelovanje direktne kontrole momenta asinhronog motora sa diskretnim naponskim vektorima u Simulink-u“, ETRAN 2012. Zbornik radova 56. Konferencije za ETRAN, Zlatibor, EE 2.3-1-4, 11-14. juna 2012. [M63]
 28. Šućurović, M., Božić, M., Bjekić, M., Rosić, M., „ Merenje i vizuelizacija magnetnog polja trofaznog asinhronog motora“, ETRAN 2012. Zbornik radova 56. Konferencije za ETRAN, Zlatibor, EE 2.4-1-4, 11-14. juna 2012. [M63]
 29. Bjekić, M., Štatkić, S., „Pregled najbitnijih termina rečnika SRPS IEC 60050-411: Obrtne mašine“,  ETRAN 2013. http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/index?openform&part=411 Zbornik radova 57. Konferencija za ETRAN, Златибор, ЕЕ 1.11 1-6, 3-6 јуна 2013 [M63]
 30. Bjekić, D., Stanisavljević. M., Bjekić, M., „Timska kompetentnost specijalizovanih timova u oblasti energetske efikasnosti EMP“, Knjiga rezimea naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Tehnika i informatika u obrazovanju – TIO 2014, Fakultet tehničkih nauka, 30-31.5.2014. [M63]
 31. Božić, M., Bjekić, M., Rosić, M., „Koncept džepne laboratorije – primer upravljanja motorom jednosmerne struje“, Knjiga rezimea naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Tehnika i informatika u obrazovanju – TIO 2014, Fakultet tehničkih nauka, 30-31.5.2014. [M63]
 32. Rosić, M., Božić, M., Bjekić, M.,  Antić, S., "Edukativni udaqeni eksperiment upravljanja servo kontrolerom“, ETRAN 2015. Zbornik radova 59. Konferencije za ETRAN, Zlatibor, AU 2.2-1-4, 8-11. juna 2015. [M63]
 33. Antić, S., Božić, M., Bjekić, M., Rosić, M., "Udaljena laboratorijska vežba za demonstraciju strujnog i naponskog upravljanja motorom jednosmerne struje“, ETRAN 2015. Zbornik radova 59. Konferencije za ETRAN, Zlatibor, AU 2.3, 1-4, 8-11. juna 2015. [M63]
 34. Bjekić, D.,Bjekić, M., i Stojanović, D. (2016). Politika i mere energetske efikasnosti elektromotornih pogona podržani preduzetništvom. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2016 (str. 241-248), Čačak: Fakultet tehničkih nauka; Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", Čačak, 10. i 11. septembar 2016.[M63]
 35. Bjekić, D., Bjekić, M, "Obrazovanje inženjera elektrotehnike za sprovođenje koncepta energetske efikasnosti elektromotornih pogona", Zbornik radova, 3. Nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju, Čačak, 25-27. septembra 2015. [M63] 
 36. Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M., , "Korišćenje udaljenog eksperimenta u nastavnom modulu "Vezivanje otpornika"", Zbornik radova, str. 99--102, XXII skup Trendovi razvoja:" Nove tehnologije u nastai", Zlatibor, 16.-19.2.2016 [M63] 
 37. Bjekić, D. i Bjekić, M., (2017). Komunikacioni okvir programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona. U A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017 (str. 95-102), Čačak: Fakultet tehničkih nauka; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", Čačak, 8. i 9. april 2017.[M63]
 38. Bjekić M., Šućurović, M., Štatkić, S., Rosić M., Božić M., „Pregled rezultata projekta Istraživanje, razvoj i primena programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona”, Zbornik radova (Elektronski izvor), VI Regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope - IEEP 2017, Zlatibor, 21-24. jun 2017, Srbija, br. rada 032. ISBN 978-86-7877-028-9, [M63]
 39. Bjekić, D, i Bjekić, M. (2017). Evaluacija univerzitetskog obrazovanja za primenu politike i mera EEEMP. U A. Veljković (ur.). Reinženjering poslovnih procesa u obazovanju 2017 - zbornik radovabornik radova (str. 247-252). Čačak: Fakultet tehničkih nauka. //4. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju 2017", 29.9.-1.10.2017, Čačak: Fakultet tehničkih nauka// [M63].
 40. Bjekić, D. i Bjekić, M. (2019). Od intuitivnog, preko iskustvenog, do teorijski zasnovanog energetski efikasnog ponašanja. U A. Veljović (ur). Zbornik radova ITOP19 (str. 333-338). Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-7776-233-9 (Četvrta nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem ITOP 2019, 6-7. aprila 2019. godine, Čačak: FTN) [M63]
 41. Вујичић В., Шућуровић, М., Божић, М., Росић, М., Бјекић,. М., "Образовна лабораторијска поставка пумпног система са могућношћу регулације притиска и протока", Зборник радова 63. Конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - ЕТРАН 2019, 3-6 Јун, 2019 [M63]
 42. Bjekić, M., "Podrška nastavi električnih mašina korišćenjem interaktivne mrežne aplikacije GEOGEBRA",  ETRAN 2020. Novi Sad, EE1.1 28. September 2020. [M63]
 43. Bjekić M., Vujičić V., Rosić M., Šućurović M., Separately excited DC machine parameters identification after the machine repair, (in Serbian), Proceedings of 65. ETRAN2021 conference, Ethno Willage Stanisici, 8-10 September, 2021.[M63]
 44. Bjekić M. , "Korišćenje informacionih tehnologija u obrazovanju studenata iz oblasti Električnih mašina i pogona na FTN Čačak", 67. konferencija ETRAN, Istočno Sarajevo, BIH, 5-8.6.2023 [M63]
 45. Ćurčić S., Bjekić M., Stanković N. ,  „Simulacija procesa za procenu količine biogasa koja se može dobiti u digestorima od odgovarajućih ulaznih sirovina“,  Savetovanje Energetska nezavisnost regiona u svetlu globalnih poremećaja – nova realnost, Zlatibor 12-15.9.2023 [M63]
 46. Ćurčić S., Bjekić M. „Simulation of the process for the assessment of energy and economic profit from waste timber and agricultural biomass“,  Savetovanje Energetska nezavisnost regiona u svetlu globalnih poremećaja – nova realnost, Zlatibor 12-15.9.2023 [M63]

Магистарска и докторска теза (M70)

 1. Bjekić, M.,  „Моделовање, оптимирање конструкције и експериментална верификација корачног мотора са перманентним керамичким магнетима“, магистарска теза, Електротехнички факултет Београд, 1995. [M72]
 2. Bjekić, M.,  „Предвиђање и естимација динамичких карактеристика корачних мотора симулацијом електромеханичких појава“, докторска дисертација, Технички факултет Чачак, 2006. [M71]

Техничка и развојна решења (M80)

 1. Božić, M., Rosić, M., Bjekić, M., Koprivica, B., "Softver za određivanje stepena iskorišćenja i klase energetske efikasnosti trofaznih asinhronih motora snaga do 7,5 kW", Tehničko rešenje (softver, Tehnički fakultet Čačak), 2012 http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/Softver_za_odredjivanje_stepena_iskoriscenja_AM.pdf  [M85]
 2. Југовић, З., Јаковљевић, Ж., Бјекић, М., Божић, М., Росић, М., „Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање“, Техничко решење, Фaкултeт тeхничких нaукa, Чачак, Машински факултет Београд, 2013  http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/Masina_za_navarivanje.pdf [M82]
 3. Бјекић, М., Божић, М., Росић, М., Шућуровић, М., "Електромагнетна кочница са једним обртним диском за лабораторијска испитивања електричних мотора", Техничко решење, Факултет техничких наука Чачак, 2015 http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/EM_kocnica.pdf [M83]

Oригинални образовни рачунарски софтвери

 1. Анимација магнетних поља електричних машина наизменичне струје,
 2. Намотавање трофазних асинхроних машина,
 3. Компјутерска симулација рада осцилоскопа,
 4. Статичке карактеристике мотора ЈС са паралелном побудом,
 5. Статичке карактеристике мотора ЈС са редном побудом,
 6. Статичке карактеристике и кружни дијаграм асинхроног мотора.
 7. Božić, M., Rosić, M., Bjekić, M., Koprivica, B., "Softver za određivanje stepena iskorišćenja i klase energetske efikasnosti trofaznih asinhronih motora snaga do 7,5 kW", Tehničko rešenje (softver, Tehnički fakultet Čačak, 2012 [M85]
 8. Statičke karakteristike nesimetrično napajanih dvofaznih asinhornih motora (uključujući jednofazni, kondenzatorski bez i sa zaletnim kondenzatorom)
 9. Конструкције у програму GEOGEBRA:
 • карактеристика генератора једносмерне струје (спољне к-ке, к-ке оптерећења, к-ке регулације, к-ке кратког споја) са независном, паралелном, редном и сложеном (адитивном и диференцијалном) побудом.
 • одређивање промене напона синхроног генератора конструкцијом Потјеовог дијаграма, Шведског дијаграма и Америчког дијаграма

Програми стручног усавршавања наставника акредитовани од стране Министарства просвете

 1. Комуникација и учење у настави технике (2002-2009),
 2. Употреби рачунар у настави (2003-2007)
 3. Диференцирана информатичка обука наставника (2007-2008)
 4. Нова техничка решења и трендови у извођењу наставе из групе предмета електротехничке струке (2003-2005)
 5. Обука наставника средњих стручних школа из електротехнике, рачунарства и мехатронике за извођење удаљених експеримената (2016-2018)

 

Национални пројекти

 1. Примена вишепараметарских симулационих модела ради анализе енергетске ефикасности понашања типских школских зграда, носилац пројекта Технички факултет уЧачку, пројекат из националног програма Енергетске ефикасности ЕЕ813-200А, 2003-2006.
 2. Развој и примена логистичких система за коришћење биомаса и отпадног дрвета као енергената у домаћинствима и индустрији, носилац пројекта Технички факултет уЧачку, пројекат из националног програма Енергетске ефикасности ЕЕ–243005А, 2006-2009. 
 3. Нова техничка решења и трендови у извођењу наставе из групе предмета електротехничке струке, у оквиру Програма реформе средњег стручног образовања и Европске агенције за реконструкцију (CARDS project). 
 4. Пројектовање примене прописа ЕУ о енергетској ефикасности кућних апаратаносилац пројекта Технички факултет у Чачку, пројекат из националног програма Енергетске ефикасности ЕЕ 18018, 2008-2010.
 5. Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона, руководилац пројекта М. Бјекић, носилац пројекта Технички факултет у Чачку, Програм технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој, област Енергетика, рударство и енергетска ефикасност, број пројекта ТР33016, 2011-2014
 6. Пројектовање и развој прототипа четвороосне нумерички управљане машине за наваривање, носилац пројекта Иновациони центар Машинског факултета у Београду, програм иновационе делатности утврђеном за 2011. годину Министарства за просвету и науку Републике Србије, број пројекта 451-03-00605/2012-16/25
 7. Иновирање групе стручно апликативнох предмета студијског програм ЕРИ - модул Индустријска електроенергетика у циљу развоја дигиталних компетенција и извођења елемената концепта Индустрија 4.0 (ИееДигКомпИ4.0), руководилац прокјекта М. Бјекић, носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу; програмска активност Развој високог образовања, Министартво просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; период 2018-2019.

Међународни пројекти

 1. Учесник пројекта "New Technological Solutions and Implementation in Vocation High-school Educational for Electrical Engineering", ВЕТ Србија, Пројекат 03/СЕР01/12/003-04-G/IF/028, у оквиру Програма реформе средњег стручног образовања
 2. Учесник пројекта Academic Restoration in South Eastern Europe финансираног од стране German Academic Exchange Service (DAAD), 2003-2006
 3. Учесник пројекта WUS AUSTRIA MSDP project "Master in Remote Control", 2009 - 2010.
 4. Учесник пројекта 543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES “Building Network of Remote Labs for strengthening university-secondary vocational schools collaboration” supported by The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Остале активности

Од 2011. године члан а од 11.7.2012 до 24.1.2017  председник Комисије за стандарде KS N002 - Обртне електричне машине у Институту за стандардизацију Србије

Од 2015. године члан Комисије за стандарде KS N001 - Терминологија у Институту за стандардизацију Србије

Студијски боравци

Боравио 2004. године на једномесечном стручном усавршавању Technicshe Universitat Ilmenau, Deutchland.