Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Нада Дамљановић

Проф. др Нада Дамљановић
Редовни професор
Ужа научна област: Примењена математика
Катедра за математику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-740

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 139

 nada.damljanovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Студије

Основне студије: 2002, Математика

Математички факултет, Универзитет у Београду, Србија

Звање: Дипломирани математичар за теоријску математику и примене

Магистарске студије: 2007, Математика

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Србија

Магистарска теза: Идемпотентни полупрстени

Ментор: Мирослав Ћирић

Звање: Магистар математичких наука

Докторске студије: 2012, Математика

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Србија

Докторска дисертација: Вишевредносне релације над мрежама и полупрстенима: Теорија и примене

Ментор: Мирослав Ћирић

Звање: Доктор наука-математичке науке

Кретање у професионалном раду

2022: Редовни професор, Факултет техничких наука у Чачку

2017-2022: Ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку

2003-2007:  Асистент приправник, Факултет техничких наука у Чачку

2007-2012:  Асистент, Факултет техничких наука у Чачку

2012-2017: Доцент, Факултет техничких наука у Чачку

Уредничке активности

1. Mathematica Moravica (Co-Editor-in-Chief)

 http://www.moravica.ftn.kg.ac.rs/

 http://www.journals.ftn.kg.ac.rs/index.php/moravica

2. Kragujevac Journal of Mathematics (Associate Editor)

 https://imi.pmf.kg.ac.rs/kjm/en/

REVIEWING

 Mathematical Reviews (MAthSciNet)

 

Научно-истраживачки пројекти

Quantitative automata models: Fundamental problems and applications QUAM

Фонд за науку Републике Србије, програм ИДЕЈЕ (2022-2024)

 

Развој метода израчунавања и процесирања информација: Теорија и примене - 174013 (2011-сада)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Weighted pushdown automata with different acceptance modes

German Research Foundation DFG  (2019-2020)

 

Weighted Automata over Semirings and Lattices - D/08/02092 (2009-2010)
DAAD и Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

 

Алгебарске структуре и методе за процесуирање информација - 144011 (2006-2010)
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Остали пројекти

4. Master programe in Applied Statistics-MAS

511140-TEMPUS-1-2010-RS-TEMPUS-JPC

Резултати научног рада

Радови објављени у међународним часописима изузетних вредности
(категорија М21а)

 1. M. Ćirić, J. Ignjatović, I. Jančić, N. Damljanović, Computation of the greatest simulations and bisimulations between fuzzy automata, Fuzzy Sets and Systems, 208 (2012) 22-42.
 2. J. Ignjatović, M. Ćirić, N. Damljanović, I. Jančić, Weakly linear systems of fuzzy relation inequalities: The heterogeneous case, Fuzzy Sets and Systems, 199 (2012) 64-91.
 3. M. Ćirić, J. Ignjatović, N. Damljanović, M. Bašić, Bisimulations for fuzzy automata, Fuzzy Sets and Systems, 186 (2012) 100-139.

Радови објављени у врхунским међународним часописима
(категорија М21)

 1. V. Lazarević, M. Žižović,  N. Damljanović, Root product of lattices, Filomat 26 (3) (2012) 615-621.

Радови објављени у  истакнутим међународним часописима
(категорија М22)

 1. B. Miljković, M. R. Žižović, A. Petojević, N. Damljanović, NewWeighted Sum Model, Filomat 31 (10) (2017), 2991–2998.
 2. M. M. Žižović, N. Damljanović, M. R. Žižović, Multi-criteria decision making method for models with the dominant criterion, Filomat 31 (10) (2017), 2981–2989.
 3. N. Damljanović, D. Djurčić, M. Žižović, Exponent of convergence for double sequences and selection principles, Filomat 31 (9) (2017), 2821–2825.
 4. N. Damljanović, M. Ćirić, S. Bogdanović, Congruence openings of additive Green’s relations on a semiring, Semigroup Forum 82 (3) (2011) 437-454.

Радови објављени у часописима међународног значаја
(категорија М23)

 1. P. Petrović, N. Damljanović, Dynamic Phasors Estimation Based on Taylor-Fourier Expansion and Gram Matrix Representation, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2018, Article ID 7613814, 17 pages.
 2. P. Petrović, N. Damljanović, New procedure for harmonics estimation based on Hilbert transformation, Electrical Engineering 99 (2017) 313–323.
 3. M. M. Žižović, N. Damljanović, M. R. Žižović, Multiplicative multi-criteria analysis method for decision-making, Maejo International Journal of Science and Technology, 10 (02) (2016) 233-241.
 4. N. Damljanović, M. Ćirić, J. Ignjatović, Bisimulations for weighted automata, Theoretical computer science, 543 (2014) 86-100.
 5. M. Žižović,  N. Damljanović, V. Lazarević, N. Deretić, New method for multicriteria analysis, U.P.B. Sci. Bull. Series A  73 (2) (2011) 13-22.

Саопштење са међународног скупа штампано у целини

(категорија М33)  

 1. M. R. Žižović, N. Damljanović, K. Pavlović, M. Janjić, Modification of Fuller's triangle method for calculation of weighted coefficientsin MCDM models, International Scientific Conference UNITECH’16, November 18-19, 2016, Gabrovo, Bulgaria, organized by Technical University of Gabrovo,  p. 166-170 (ISSN 1313-230X).
 2. M. R. Žižović, N. Damljanović, D. Đurčić, J.  Kaljević,  The algorithm for measuring the transformation of the systems by which knowledge is defined, MREŽA 2015 – NETworking, Science and Application (NETSA), Valjevo, Serbia (2015) 22-27.
 3. J. Cijanović, M. R. Žižović, N. Damljanović, D. Turanjanin, Management of higher education institutions and examinations, XLII Simpozijum o operacionim istraživanjima Sym-Op-Is 2015, Srebrno jezero, Srbija (2015) 407-411.
 4. N. Damljanović, M. M. Žižović, D. Turanjanin, M. R. Žižović, Multicriteria approach for selecting the best location for cruise station in Braničevo District, UNITECH’14, Gabrovo, Bulgaria, 2014, IV-248-IV-251 (ISSN 1313-230X).
 5. M. Žižović, N. Damljanović, O. Nikolić, N. Deretić, New MCD-method, UNITECH’13, Gabrovo, Bulgaria, 2013, III-109-III-112 (ISSN 1313-230X).
 6. 18. M. Žižović, N. Damljanović, D. Turanjanin, M. Žižović, Multicriteria analaysis of use alternative sources of energy from biomass, UNITECH’13, Gabrovo, Bulgaria, 2013, III-161-III-164 (ISSN 1313-230X).
 7. N. Savić, N. Damljanović, M. Žižović, M. Žižović, Multicriteria approach to the organization of the economy in the artificial lake basin, UNITECH’13, Gabrovo, Bulgaria, 2013, III-156-III-160 (ISSN 1313-230X).
 8. M. Žižović, N. Damljanović, O. Nikolić, N. Deretić, New method for multicriteria analysis, USPON 2013, Valjevo, Serbia, 16-20 (ISBN 978-86-7912-512-5).
 9. M. Žižović, V. Ružičić, N. Damljanović, D. Đurčić, Approuch to evaluation of working strategies, Sym-Op-Is 2013, Zlatibor, Srbija, 2013, 593-596 (ISBN 978-86-403-1168-7).
 10. M. Žižović, N. Damljanović, A. Petojević, New approach to evaluation of obsolescence of knowledge, International Scientific Conference UNITECH’12, Gabrovo, Bulgaria, 2012, III-204-207(ISSN 1313-230X).
 11. N. Damljanović, A. Petojević, M. Žižović, Comparative application of lattice MCD-method with PROMETHEE-metdod, The XIII international conference on mathematics and its applications ICMA 2012, Timisoara, Romania, 2012, 205-201 (ISSN 1224-6069).
 12. M. Žižović, N. Damljanović, Main advantage of lattice MCD-method, The XIII international conference on mathematics and its applications ICMA 2012, Timisoara, Romania, 2012, 315-320 (ISSN 1224-6069). 
 13. N. Damljanović, D. Turanjanin, N. Deretić, Multicriteria approach to financing of tourist facilities, Seventh scientific conference Mediteranski dani, Trebinje, 2012, 509-514 (ISBN 978-86-7329-096-6).
 14. M. Žižović, N. Damljanović, A. Petojević, Multicriteria analysis of  the development of Vrnjačka Banja, Seventh scientific conference Mediteranski dani, Trebinje, 2012, 231-237 (ISBN 978-86-7329-096-6). 
 15. M. Žižović, N. Damljanović, N. Deretić, An application of lattice MCD-method, XIII International Symposium SymOrg 2012, Zlatibor, Serbia, 2012, (ISBN 978-86-7680-254-8).
 16. M. Žižović, N. Damljanović, V. Lazarević, N. Deretić, D. Turanjanin, About recommendations for election of secondary school, UNITECH’11, Gabrovo, Bulgaria, 2011, III-155-158 (ISSN 1313-230X).
 17. M. Žižović, N. Damljanović , D. Đurčić, Evaluation of obsolete of knowledge, UNITECH’10, Gabrovo, Bulgaria, 19-20 November 2010, III-411-413(ISSN 1313-230X).

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу

(категорија М34) 

 1. N. Damljanović, Additively idempotent semirings: relative residuation and applications, International Conference on Mathematics and Applications ICMA2017, 26-28 April, 2017, Delhi, India.
 2. N. Damljanović, M. Ćirić, J. Ignjatović, I. Micić, Relative residuation and applications, The 5th International Scientific Conference Analysis, Topology and Applications: Theory and Applications ATA2016, July 6-9, 2016, Čačak, Serbia.
 3. I. Micić, Z. Jančić, N. Damljanović, Timed fuzzy automata, The 5th International Scientific Conference Analysis, Topology and Applications: Theory and Applications ATA2016, July 6-9, 2016, Čačak, Serbia.
 4. M. M. Žižović, N. Damljanović, M. R. Žižovic, Approach to multi-criteria analysis in models with variable weighted coefficients, Analysis, Topology and Applications: Theory and Applications ATA2016, July 6-9, 2016, Čačak, Serbia.
 5. N. Damljanović, M. Ćirić, J. Ignjatović, State reduction for weighted finite automata, International Workshop on Weighted Automata: Theory and Applications, WATA 2014, Leipzig, Germany, 2014.
 6. N. Damljanović, M.  Ćirić, J.  Ignjatović, Residuation in algebras of relations and matrices, 13th Serbian Mathematical Congress, Vrnjačka banja, 2014.
 7. N. Damljanović, M. Ćirić, J. Ignjatović, Bisimulaions for weighted automata,  International Workshop on Weighted Automata: Theory and Applications, WATA 2012, Dresden, Germany, 2012.
 8. N. Damljanović, J. Ignjatović, M. Ćirić, Fuzzy relation equations and inequalities, Analysis and topology meets algebra, ATA 2012, Sombor, Serbia, 2012.
 9. M. Ćirić, J. Ignjatović , N. Damljanović, Fuzzy relation equations and fuzzy automata, Eleventh international conference on fuzzy set theory and applications, FSTA 2012, Liptovsky Jan, Slovak Republic, 2012.
 10. N. Damljanović, M. Ćirić, J. Ignjatović, Multivalued relations over lattices and semirings and their applications, LINZ 2011 - 32nd Seminar on Fuzzy Set Theory, Linz, Austria, 2011.
 11. J. Ignjatović, M. Ćirić, N. Damljanović, Weakly linear systems of fuzzy relation inequalities and equations, LINZ 2011 - 32nd Seminar on Fuzzy Set Theory, Linz, Austria, 2011.
 12. N. Damljanović, M. Ćirić, J. Ignjatović, Fazzy automata: equivalence and bisimulation, International Workshop on Weighted Automata: Theory and Applications, WATA 2010, Leipzig, Germany, 2010.
 13. N. Damljanović, M. Ćirić, J. Ignjatović, Weighted and fuzzy automata: Bisimulation and structural equivalence, Workshop on Automata and Logic, Dresden, Germany, 2009.
 14. N. Damljanović, M. Ćirić, J. Ignjatović, Fuzzy and weighted automata: Bisimulation and structural equivalence, The 3rd Novi Sad Algebraic Conference – NSAC09, Novi Sad, Serbia, 2009.

Радови објављени у истакнутим националним часописима 

(kategorija M52)

 1. M. Žižović, N. Damljanović, R. Nikolić, M. Vujičić, Multi-criteria decision making method of minimal suitable values, Mathematica Moravica 20 (2) (2016) 99-107 (ISSN 1450-5932).

Радови објављени у научним часописима националног значаја

(категорија М53)

 1. D. Turanjanin, Lj. Stojmirović, N. Damljanović, M. Žižović, Standardization of competence evaluation of graduate students, Vesnik, Vol. 1, No. 1, 2013, pp. 70-75.
 2.  N. Dreretić, N. Damljanović, R. Stanković, M. Žižović, Multicriteria evaluation of possible programs of high school of buisness, Vesnik, Vol. 1, No. 2, 2013, pp. 153-159.

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини

(категорија М63) 

 1. N. Jakšić, M. Žižović, D. Djurčić, N. Damljanović, New geometricl approach for weighted coefficients calculation in multicriteria optimization, Dependability and Quality Management ICDQM-2016, June 29-30, 2016, Prijevor, Serbia, p. 360-365 (ISBN 978-86-86355-31-7).
 2. N. Jakšić, M. Žižović, N. Damljanović, K. Tasić, Method of corrective functions in multicriteria analysis, Dependability and Quality Management ICDQM-2016,  June 29-30, 2016, Prijevor, Serbia, p. 366-372 (ISBN 978-86-86355-31-7).
 3. M. Janjić, K. Tasić, N. Damljanović, M. Žižović, A new method of cluster estimation, International Conference Dependability and Quality Managment ICDQM-2015, 25-26 June, 2015, Prijevor, Serbia, organized by Research Center of Dependability and Quality Management, p. 514-519 (ISBN 978-86-86355-18-8).
 4. M. R. Žižović, N. Damljanović, K. Vićentijević, J. Kaljević, M. M. Žižović, A multicriteria approach to the organization of work of computers in small and medium-sized enterprises from the perspective of protection and forensics, XV naučni skup SINERGIJA, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, 2014 (ISBN 978-99955-26-35-1).
 5. M. R. Žižović, V. Jovanović, M. M. Žižović, N. Damljanović, Internet, tourism and sailing through Iron Gates,  MREŽA 2014, Valjevo, Srbija, 2014, 37-40 (ISBN: 978-86-7912-538-5).
 6. M. R. Žižović, V. Jovanović, M. M. Žižović, N. Damljanović, Multi-criteria evaluation of website of Belgrade for foreign tourists, SINTEZA 2014, Beograd, Srbija, 2014, 755-757 (doI: 10.15308/SInteZa-2014-755-757).
 7. M. R. Žižović, N. Damljanović, K. Vićentijević, J. Kaljević, Višekriterijumski izbor partnera za inovacioni prijekat, Međunarodna naučno-stručna konferencija "Inovacije u funkciji privrede", Beograd, Srbija, 2014,  161-166 (ISBN 978-86-84531-17-1).
 8. M. Žižović, V. Ružičić, N. Damljanović, D. Đurčić, Approach to evaluation of working strategies, XL Symposium on Operational Research SYM-OP-IS 2013, September 09-12, 2013, Zlatibor, Serbia, organized by Faculty of Organisational Sciences, University of Belgrade, p. 593-596 (ISBN 978-86-7680-286-9).
 9. M. Žižović, N. Damljanović, D. Turanjanin, N. Deretić, Multicriteria evaluation of sertan types of companies by apperciation of human factor, 11. međunarodno-stručna konferencija Na putu ka dobu znanja, Sremski Karlovci, Srbija, 2013, (ISBN 978-86-85067-41-9).
 10. M. Žižović, N. Damljanović, D. Đurčić, Jedan pristup pojmu znanja, X naučno-stručna konferencija: Na putu ka dobu znanja, Sremski Karlovci, 2012, (ISBN 978-86-85067-41-9).
 11. V. Lazarević, N. Damljanović, M. Đukić, M. Janjić, Virtual team selection by centeroid-based clastering, International Conference Dependability and Quality Managment ICDQM-2012, Belgrade, Serbia, 2012, 299-305 (ISBN 978-86-86355-11-9).
 12. N. Damljanović, J. Ignjatović, M. Đukić, M. Žižović, Multicriteria election for optional subject in primary school, Sym-Op-Is 2011, XXXVIII Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zlatibor, Srbija , 2011 (ISBN 978-86-403-1168-7)
 13. M. Žižović, N. Damljanović, D. Đurčić,  Approаch to measuring knowledge for realisation of projects, XIV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, YUPMA 2010, Zlatibor, 357-361 (ISBN 978-86-86385-07-09).
 14. O. Nikolić, N. Damljanović, M. Žižović,  Proposal of project «Bolonja» university, XIV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, YUPMA 2010, Zlatibor, 2010, 399-403 (ISBN 978-86-86385-07-09).
 15. M. Đukić, M. Žižović, V. Lazarević, N. Damljanović,  Multiple-criteria decision on the implementation of varus forms of e-learning, International Conference Dependability and Quality Managment ICDQM-2010, Belgrade, Serbia, 2010, 565-574 (ISSN 1451-4966).
 16. M. Žižović, N. Damljanović, D. Đurčić, Approаch to measure knowledge of organisation, SYM-OP-IS 2009, Ivanjica,  2009 (ISBN 978-86-80593-43-2).
 17. M. Žižović, J. Janjić, N. Damljanović, O. Nikolić, Importance and valuation of turistic manifestations, SPIN 08, Beograd, 2008, 183-187, (ISBN 978-86-7395-248-2).
 18. M. Žižović, N. Damljanović, V. Milić, One approаch of garanties of donation projects quality, SYM-OP-IS 2008, Soko Banja, 2008, 417-419, (ISBN978-86-7395-428-2).
 19. V. Milić, N. Damljanović, M. Žižović, Graph of garanties of donation projects quality, International Conference Dependability and Quality Managment ICDQM-2008, Beograd, 442-446, (ISSN 1451-4966).

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу

(категорија М64)

 1. V. Lazarević, M. Žižović, N. Damljanović, The root product of lattices, XVIII Conference on Applied Mathematics PRIM 2009, Palić, Serbia, May 25-28, 2009.
 2. M. Ćirić, S. Bogdanović, N. Damljanović, Subdirect decompositions of idempotent semirings, 12-ti Matematički kongres, Novi Sad, Srbija, 28. jul-2. avgust 2008.

Збирке задатака

 1. N. Damljanović, K. Pavlović, Matematika 3, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 2021.
 2. R. Nikolić, N. Damljanović, Zbirka rešenih zadataka iz Matematike 2, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 2016.
 3. N. Damljanović, R. Nikolić, Zbirka zadataka za prijemni ispit iz matematike, Тehnički fakultet u Čačku, 2009.
 4. M. Žižović, M. Stevanović, D. Đurčić, V. Lazarević, A. Šebeković, N. Damljanović, R. Nikolić, Zbirka zadataka za prijemni ispit iz matematike, Tehnički fakultet u Čačku, 2005.