Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Сандра Милуновић Копривица

Др Сандра Милуновић Копривица
Доцент
Научна област: Менаџмент и бизнис
Катедра за мехатронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-738

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 122

 sandra.milunovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Dr Sandra Milunović Koprivica
Docent

Tehnoekonomske analize, Inženjerska ekonomija, Standardizacija i sertifiakcija, Praktikum - standardizacija i dokumentacija, Lanci snabdevanja, Sistem kvaliteta životne sredine

Sandra Milunovic Koprivica, Assistant professor

Engineering and economic analysis, Logistics systems, Industrial management, Change management, Benchmarking, Management trends, Knowledge management


Born in 1979, B.Sc. 2002 (B.Sc. in Industrial Management), M.Sc. 2005, Ph.D. 2013.

 

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Dr Sandra Milunović, dipl. inž. za industrijski menadžment, rođena je 21.02.1979. godine u Čačku. Osnovnu školu završila u Slatini,  a srednju ekonomsku školu u Čačku 1998. godine kao nosilac diplome „Vuk Karadžić“. Na Tehničkom fakultetu u Čačku, smer Industrijski menadžment diplomirala 2002. godine odbranom diplomskog rada iz predmeta logistički sistemi pod naslovom: Razvoj logističkog sistema u trgovinskom preduzeću sa ocenom 10 (srednja ocena u toku studija 8,39). Magistarski rad "Razvoj i primena koncepta neodređenosti pri modeliranju u menadžmentu kvalitetom" odbranila 1.4.2005. godine na Tehničkom fakultetu u Čačku. Doktorsku disertaciju "Razvoj metodologije za upravljanje kvalitetom projekata u industriji" odbranila je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu 17. 4. 2013. godine. Radi kao nastavnik u zvanju docent za užu naučnu oblast Menadžment i biznis. Bila je angažovana u svojstvu istraživača na tri projekta koja su finansirana od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.  Trenutno učestvuje na dva projekta čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Učestvovala je u nekoliko projekata uvođenja, dokumentovanja, primene i održavanja sistema menadžmenta kvalitetom u privrednim organizacijama u svojstvu konsultanta. Poseduje diplome ocenjivača sistema menadžmenta kvalitetom Nigel Bauer i AFNOR. Učestvovala je u realizaciji seminara za edukaciju menadžera iz oblasti preduzetničkog menadžmenta, menadžmenta kvalitetom, internih provera QMS. U okviru naučnih istraživanja Mr Sandra Milunović objavila je više od 50 radova, od čega 3 rada u časopisima sa SCI liste. Koautor je 2 monografije.

PUBLIKACIJE

Magistratura

Milunović S.: Razvoj i primena koncepta neodređenosti pri modeliranju u menadžmentu kvalitetom, Magistarski rad, Tehnički fakultet, Čačak, 2005.

Doktorat

1. Milunović S.: Razvoj metodologije za upravljanje kvalitetom projekata u industriji, Doktorska disertacija, Fakultet   organizacionih nauka, Beograd, 2013.

Monografije

 1. Papić Lj., Milunović S.: Menadžment kvalitetom u uslovima neodređenosti, Monografija, DQM Istraživački centar,   Čačak, 2005.   
 2. Ćurčić S., Dragićević S., Milunović S., Đurić M.: Mogućnosti korišćenja biomase i otpadnog drveta od komunalnih sistema za dobijanje različitih oblika energije, Čačak, 2010.

Priručnici

 1. Papić Lj., Milunović S.: Interne provere prema standardu JUS ISO 19011:2003, Priručnik praktičnog seminara, DQM   Istraživački centar, Prijevor, 2006, 105 s.
 2. Ječmenica R., Milunović S.: Inženjersko-ekonomske analize, Tehnički fakultet, Čačak, 2007, 92 s.

Radovi saopšteni na međunarodnim i nacionalnim skupovima

 1. Papić Lj., Milunović S., Ristić M.: Obrazovanje za kvalitet u ambijentu  podržanom informacionim tehnologijama, 1.   konferencija Ocena profesionalnog rizika: teorija i praksa, Niš, 2003, s. 149-154.
 2. Papić Lj., Ristić M., Milunović S.: World Wide Web kao podrška učenju na daljinu, Zbornik radova 7. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, 2004, s. 512-519.
 3. Papić Lj., Nenadić D., Milunović S.: Primenenie sovremennih metodov menedžmenta kačestva dlya sokrašćeniya cikla vipuska novogo produkta, Materialy 25. yubileynogo mezhdunarodnogo seminara  Problemi tekhnicheskogo regulirovaniya i menedzhmenta kachestva na sovremennom etape, Moskva, 2005, s. 66-67.
 4. Papić Lj., Milunović S.: Fuzzy kvalitet i mogućnost fuzzy analize, Zbornik radova 8. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd,  2005, s. 625-631.
 5. Milunović S.: Preduzetnički menadžment, U: Efektivni menadžment u preduzeću, Zbornik prezentacija DQM Infrormativnog seminara održanog u preduzeću Kolubara-Metal u   Vreocima   25-26.   avgusta   2005,   Papić Lj.,  redaktor,  DQM Istraživački centar, Prijevor, 2005, s. 65-134.
 6. Milunović S.: Biznis plan preduzeća, U: Efektivni menadžment u preduzeću, Zbornik prezentacija DQM Infrormativnog seminara održanog u preduzeću Kolubara-Metal   u   Vreocima   25-26.   avgusta   2005,   Papić Lj.,  redaktor,  DQM Istraživački centar, Prijevor, 2005, s. 323-373.
 7. Papić Lj., Lević Z., Milunović S.: Povećanje  efikasnosti  sistema održavanja vazduhoplova, Zbornik radova 9. međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM-2006, Beograd, 2006. 
 8. Nenadić D., Milunović S.: Biznis plan u sistemu upravljanja preduzećem, Treća konferencija, Savetovanje o kvalitetu u automobilskoj industriji, Kragujevac, 2006.
 9. Ćurčić S., Milunović S., Đurić M.: Preporuke za uvođenje sistema HACCP u ugostiteljskim i hotelskim objektima, Festival kvaliteta 2007, Kragujevac, 2007.
 10. Milunovic S., Jecmenica R., Curcic S.: Ecoefficiency in function of sustainable development like a double profit strategy, The Quality festival 2007, Kragujevac, 2007.
 11. Milunović S., Ječmenica R., Ćurčić S.: Razvoj modela pripreme preduzeća za sertifikaciju prema ISO 9001:2000, Menadžment, inovacije i razvoj 2007, Vrnjačka Banja 2007.
 12. Milunović S., Ječmenica R., Nikolić I.: Razvoj modela upravljanja projektima prema standardu ANSI/PMI 99-001-2000, YUPMA 2007, Zlatibor, 2007.
 13. Curcic S., Milunovic S.: Reenginering prefabricated systems in function flexibility and productivity, International scientific conference UNITECH 2007, 23-24. November 2007, Gabrovo.
 14. Ćurčić S., Milunović S.: Mesto i uloga logističkog sistema u okviru upravljanja lancima snabdevanja, Međunarodna konferencija SM 2008, Subotica, 2008.
 15. Curcic S., Djuric M., Milunovic S., Dragicevic S., The use of biomass and wood waste from municipal systems like energy sources, 26th International Conference Science in Practice, Osijek, Croatia, 5-7 May, 2008.
 16. Ćurčić S., Đurić M., Milunović S., Mandić L.: Kompostiranje kao savremeni vid tretmana čvrstog komunalnog otpada u funkciji zaštite životne sredine, Festival kvaliteta, Kragujevac, 2008.
 17. Curcic S., Milunovic S., Savovic I., Djuric M.: Logistics Information Support for Environmental Management for organizations in the food chain, Quality festival, Kragujevac, 2008.
 18. Ćurčić S., Nikolić R., Šebeković A., Milunović S.: Evidentiranje biomase i otpadnog drveta i njihov energetski potencijal na području opština Vrnjačka Banja i Novi Pazar, JUPITER konferencija, Beograd, 2008.
 19. Milunović S.: Upravljanje projektom razvoja industrijskog proizvoda, Zbornik radova YUPMA 2008, Zlatibor, 2008, s. 486-490.
 20. Milunović S., Ječmenica R., Ćurčić S.: Prilog analizi troškova kvaliteta projekata u industriji, Zbornik radova XXXII Savetovanja proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 18-20.09.2008.
 21. Milunović S., Ječmenica R.: Mogućnosti primene pojedinih metoda u analizi  troškova industrijske proizvodnje, Zbornik radova XXXII Savetovanja proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 18-20.09.2008.
 22. Milunović S.: Formiranje plana kvaliteta proizvoda primenom metode strukturiranje funkcije kvaliteta, Zbornik radova XXXV Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2008, Soko Banja, 2008.
 23. Ćurčić S., Milunović S.: Logistička podrška za energetsku efikasnost komunalnih sistema, Stručno-naučna VII konferencija održavanja "KOD – 2009“sa međunarodnim učešćem, Ulcinj, 2009.
 24. Milunović S., Ćurčić S.: Logistička podrška za korišćenje automobilskog otpada, Prva konferencija o reciklaži automobilskog otpada,.ISBN 987-86-7672-120-7, Zbornik radova, str. 81-86, Zrenjanin, 2009. 
 25. Ćurčić S., Milunović S.: Modern systems for industrial products storage and commissioning, Proceedings on CD ROM of 9th International Conference RaDMI 2009, Vrnjačka Banja, ISSN 978-86-6075-006-0, pp. 441-448.
 26. Curcic S., Milunovic S., Serifi V.: Sustainable development of the use of biomass  and waste wood from municipal systems, Proceedings of I International Conference „Ecology of urban areas“, Zrenjanin,   2011.
 27. Curcic S., Milunovic S. : Management of transport biomass for energy production, Proceedings of I International Conference - Economics and management based on new tehnologies- EMoNT 2011, Kladovo, 2011, pp. 86-90. 
 28. Ćurčić S., Dragićević S.,  Milunović S.: Sušenje biomasa u funkciji povećanja energetskog potencijala, Naučno-stručni skup Menadžment, Inovacije, Razvoj, Zbornik radova na CD, Vrnjačka Banja, 2011. 
 29. Milunovic S., Curcic S., Maric A.: Quality definition of logistics service, 5th International Quality Conference, Procedingss on CD, Mašinski fakultet Kragujevac 2011, pp. 449- 459.
 30. Milunovic S., Ristic O., Maric A.: Cold storage logistics for raspberry: the possibilities for establishing integrated cooling chain, proceedings of 4rd International Conference ″SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT″ SED 2011, Uzice, Serbia, 7 - 8 October 2011, (section 4, page 128-133)
 31. Ristic O., Milunovic S., Maric A.: Modelling cold storage database, Proceedings of 4rd International Conference ″SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT″ SED 2010, Uzice, Serbia, 7 - 8 October 2011, (section 2, page 71-76)

Radovi objavljeni u časopisima na SCI listi

 1. Curcic S., Tadic D., Pavlovic M., Arsovski S., Milunovic S.: Fuzzy Multi-criteria for Selecting the Best Location for a Reginal Landfill, Revista De Chimie, Societade de Chimie din Romania, 2011, Vol. 62, No. 8, ISSN 0034 - 7752, pp. 825-832,  http://www.revistadechimie.ro/pdf/CURCIC%20S.pdf%20811.pdf
 2. Curcic S.,  Baralic J.,  Milunovic S.,  Pavlovic M., Arsovski S.and Radosavljevic Lj.: Techno-economic Analysis of Abrasive Water-jet machining and Wire electrical -discharge machining,  Strojarstvo, Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez, Zagreb, Vol. 53, No. 4. (2011), pp. 249-258, ISSN 0562-1887,UDK 621.9.048:621.9.04:621.924.3:621.7.044.4, http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=119634
 3. Milunovic S.,  Filipovic J.: Methodology for quality management of projects in manufacturing industries, Total Quality Management & Business Excellence, Taylor and Francis Group, Vol. 24, No. 1 (2013), pp. 91-107, DOI:10.1080/14783363.2012.728851, ISSN 1478-3363, http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2012.728851

Radovi objavljeni u međunarodnim i nacionalnim časopisima

 1. Papić Lj., Vasić B., Milunović S.: Revitalizacija organizacije kroz reinženjering procesa rada, Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija 4(2004)5, s. 1-8.
 2. Papić Lj., Milunović S.: Strukturiranje funkcije kvaliteta: tradicionalni i fuzzy prilaz, Kvalitet 5-6, 2005, s. 70-77.
 3. Papić  Lj.,  Milunović   S., Nenadić   D.: Mogućnosti   primene   koncepta  neodređenosti u  inženjerstvu  pouzdanosti,  Tehnika-Kvalitet, standardizacija i metrologija 5(2005)5, s. 1-8.
 4. Ćurčić S., Milunović S.: Od EMS do ekoefikasnosti, Kvalitet, 2007.
 5. Ćurčić S., Milunović S.: Razvoj logističkog sistema za upravljanje komunalnim otpadom u Čačku, Kvalitet, 2007. 
 6. Milunović S.,JečmenicaR., ĆurčićS., Razvoj modela pripreme preduzeća za sertifikaciju prema ISO 9001:2000, Naučno-stručni časopis Menadžment, inovacije, razvoj, april 2007, str. 46-49.
 7. Milunovic S., Curcic S.: Product Development Using Quality Function Deployment (QFD), International Journal for Quality Research, Vol. 1, No. 3, UDK-005.6, pp. 243-247, 2007.
 8. Dragićević S., Ćurčić,S., Đurić,M., Milunović,S., Mogućnosti korišćenja biomasa i komunalnog otpada kao energenata, Časopis Tehnika - Mašinstvo, Godina LXIII , Broj 4, ISSN 0040-2176, str. 7-14., 2008.
 9. Curcic S., Milunovic S., Savovic I., Djuric M.: Logistics Information Support for Environmental Management for Organizations in the Food Chain, International Journal for Quality Research, Vol. 2, No. 3, UDK-005.51:338.43, pp. 165-170, 2008.
 10. Milunović S., Ječmenica R., Ćurčić S.:Menadžment kvalitetom projekata u oblasti energetske efikasnosti, Naučno-stručničasopisMenadžment, inovacije, razvoj, Br. 6, Januar 2008, Godina 3, str. 43-46.
 11. Milunovic S., Curcic S.: Techno-economic analysis of the possibility of utilizing biomass as an energy source for biogas production, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and technological Engineering, Volume VIII (XVIII), pp. 1908-1913, 2009.
 12. Ćurčić S., Dragićević S., Milunović S.: Tehnologije korišćenja biomase u postrojenjima za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, Časopis Energija, ekologija, ekonomija, 1/2010.
 13. Ćurčić S., Dragićević S., Milunović S.: Pripremne tehnologije i njihov uticaj na regionalnu logistiku lanca snabdevanja bioenergijom, Časopis Energetske tehnologije, Broj 1, 2011, str. 24-29.
 14. Ristić O., Marić A., Milunović S.: Upravljanje održavanjem proizvodnih sistema - modeliranje i simulacija troškova održavanja proizvodnih linija, IMK -14 Istraživanje i razvoj, Godina XVII, Broj (40) 3/2011, str. 37-40.