Сања Пузовић

Сања Пузовић
Асистент
Научна област: Менаџмент и операциона истраживања
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-729

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 125

 sanja.puzovic@ftn.kg.ac.rs

Предмети

 • Организација производње
 • Теорија организације
 • Менаџмент пројектима
 • Индустријски менаџмент
 • Операциона истраживања
 • Организација рада
 • Меделирање пословних процеса
 • Mенаџмент производа

 

Биографија

Рођена је у Пријепољу. Завршила је средњу Економско-трговинску школу у Пријепољу са одличним успехом  као Ђак генерације, носилац је Вукове дипломе за средњу школу.

Прву годину основних академских студија на Факултету техничких наука у Чачку уписала је школске 2009/2010. године, на студијском програму Инжењерски менаџмент. Основне академске студије јe завршила 2012. године, са просечном оценом 9,67 и стекла стручно звање Инжењер менаџмента.

Школске 2012/2013. године је била добитник Стипендије Универзитета у Крагујевцу – Стипендије за најбољег студента завршних година основних студија на Факултету техничких наука у Чачку. Награђена је и као најбољи дипломирани студент на студијском програму основних академских студија Инжењерски менаџмент на Факултету техничких наука у Чачку.

Након завршених основних студија на истом Факултету уписује мастер академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент које завршава 2015. године, са просечном оценом 10,00 и стиче звање Мастер инжењер менаџмента. Школске 2016/2017. године уписује докторске студије на Факултету техничких наука у Чачку.

Два пута је била стипендиста Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта – Стипендија Доситеја за школску 2011/2012. годину и Стипендија Доситеја  за школску 2013/2014. годину.

Од марта 2015. године запослена је на Факултету техничких наука у Чачку у звању сарадник у настави за ужу научну област Менаџмент и операциона истраживања. У  децембру 2015. године изабрана је у звање асистент за исту научну област. 

Публикације

 1. Puzović, S., Paunović, V., Radojičić, M., Vesić Vasović, J., Vujović, M., Višekriterijumski pristup selekciji dobavljača zasnovan na AHP metodi, XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima 2017 (SYM-OP-IS 2017), 25-28. septembar 2017, Zlatibor, Republika Srbija, Visoka građevinsko-geodetska škola Beograd, pp.860-865, COBISS.SR-ID: 244711948, CIP: 519.8(082)(0.034.2) ISBN: 978-86-7488-135-4. [M63]
 2. Puzovic, S., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., M., Paunovic, V., Use of Multi-Criteria Decision Making Methods in Function of Quality Improvement, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 (EMC 2017), June 16-17th 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 74-80, ISBN: 978-86-7672-301-0,  .SR-ID: 315054599. [M33]
 3. Paunovic, V., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., M., Puzovic, S., Jovicic, A., Integrated MCDM Approach Based on AHP and PROMETHEE Methods for Tool Selection, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 (EMC 2017), June 16-17th 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 68-73, ISBN: 978-86-7672-301-0, COBISS.SR-ID: 315054599.[M33] 
 4. Puzovic, S., Paunovic, V., Dragasevic, A., Implementation of project scheduling approach to serial production planning, VI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2016 (IIZS 2016), Universiity of Novi Sad,Technical faculty Mihajlo Pupin Zrenjanih, October 13-14th, 2016, Zrenjanin, Serbia, pp. 20-25,  ISBN:978-86-7672-293-8, COBISS.SR-ID: 309054983. [M33]
 5. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J.,  Radojicic, M., Paunovic, V., Comparative analysis of the impact of sequence of operation on utilization of machine capacity, XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima (SYM-OP-IS 2016), 20-23.09.2016., Tara, pp.627-631, ISBN: 978-86-3335-0535-2, COBISS.SR-ID: 225714444. [M63]
 6. Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Paunovic, B., Puzovic, S., Synchronization of the process of making positions as an element of efficiency of the production process,  VI International symposium Engineering Management And Competitiveness 2016 (EMC2016), Universiity of Novi Sad,Technical faculty Mihajlo Pupin Zrenjanih, 17-18th June 2016, Kotor, Montenegro, pp.120-125, ISBN: 978-86-7672-284-6, COBISS.SR-ID: 305887239. [M33]
 7. Đorđević, S., Puzović, S., Paunović, V., Applying e-portoflio for improving the monitoring process and evaluation of teachers’ work in elementary schools, 6th International Conference Technics and Informatics in Education 2016 (TIO 2016), Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, May 28−29th 2016, Čačak, Serbia, pp.313-318, ISBN: 978-86-7776-192-9, COBISS.SR-ID: 223674636. [M33]
 8. Puzović, S., Paunović, V., Vesić Vasović, J., Mogućnosti primene projektnog pristupa u procesu planiranja serijske proizvodnje primenom PD metode, Regionalna naučnostručna i biznis konferencija Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik (LIMEN 2015), Udruženje ekonomista i menadžera Balkana, Beograd, 10.12.2015., Beograd, str. 432-440, ISBN:978-86-80194-02-8, COBISS.SR-ID: 220662540. [M63]
 9. Paunović, V., Puzović. S., Radojičić, M., Primena MS Project-a u određivanju vremena trajanja proizvodnog ciklusa, Regionalna naučnostručna i biznis konferencija Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik (LIMEN 2015), Udruženje ekonomista i menadžera Balkana, Beograd, 10.12.2015., Beograd, str. 691-697, ISBN:978-86-80194-02-8, COBISS.SR-ID: 220662540. [M63]