Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Сања Пузовић

Сања Пузовић
Асистент
Ужа научна област: Инжењерски менаџмент и Менаџмент и операциона истраживања
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-729

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 125

 sanja.puzovic@ftn.kg.ac.rs

Предмети

 • Менаџмент производа
 • Вишекритеријумско одлучивање
 • Менаџмент пројектима
 • Индустријски менаџмент
 • Операциона истраживања
 • Организација производње
 • Организација рада
 • Моделирање пословних процеса
 • Теорија организације
 • Лидерство и тимски рад

 

Биографија

 

Рођена је у Пријепољу где је завршила средњу школу као носилац Вукове дипломе и дипломе Ђак генерације. Основне академске студије је завршила на Техничком факултету у Чачку, студијски програм Инжењерски менаџмент са просечном оценом 9,67. У току студија је награђена као најбољи дипломирани студент на студијском програму ОАС Инжењерски менаџмент. Након завршених основних студија, уписала је Мастер академске студије на Факултету техничких наука у Чачку, студијски програм Инжењерски менаџмент, које је завршила са просечном оценом 10,00.

Током студија два пута је била стипендиста Фонда за младе таленте при Министарству омладине и спорта – стипендија „Доситеја“, као и добитник Стипендије Универзитета у Крагујевцу за најбоље студенте завршне године студија.

Тренутно је ангажована на Факултету техничких наука у Чачку у звању асистент за уже научне области Инжењерски менаџмент и Менаџмент и операциона истраживања.

 

Публикациje

 

 • Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V. PLM education: The role of Engineering Management study programs, 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education 2022 (TIE 2022), September 16-18th 2022, Cacak, Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Cacak, 364-370, ISBN: 978-86-7776-262-9, doi: 10.46793/TIE22.364P  (М33)
 • Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V. Digital twin technologies as an enabler of the next level of PLM evolution, 38th International Conference on Production Engineering 2021 (ICPE S2021), October 14-15th 2021, Cacak, Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Cacak, 321-328, ISBN: 978-86-7776-252-0 (М33)
 • Paunovic, V., Vesic Vasovic, J., Puzovic, S. The influence of Lean tool application on the efficiency of the production process, 38th International Conference on Production Engineering 2021 (ICPE S2021), October 14-15th 2021, Cacak, Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Cacak, 350-357, ISBN: 978-86-7776-252-0  (М33)
 • Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V. Project evaluation criteria prioritization by using a type-2 Fuzzy MCDM model, XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), September 30th – October 3rd 2020, Thessaloniki, Greece, University of Macedonia and Hellenic Operational Research Society (HELORS), 209-213, ISBN: 978-618-85079-0-6 (М33)
 • Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Paunovic V., Nesic, Z. A hybrid MCDM framework for solving the project management software selection problem, XLVII International Symposium on Operational Research (SYM-OP-IS 2020), September 20th - 23rd 2020, Belgrade, Republic of Serbia, University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, 521-526, ISBN: 978-86-7395-429-5 33)
 • Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Paunovic V. The role of PLM academic platforms in education of the „engineers of the future”, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education 2020 (TIE 2020), September 18-20th 2020, Cacak, Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Cacak, 212-218, ISBN: 978-86-7776-247-6 (М33)
 • Paunovic V., Vesic Vasovic, J., Puzovic, S. An impact of the application of the Lean concept to improving industrial engineering education, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education 2020 (TIE 2020), September 18-20th 2020, Cacak, Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Cacak, 65-71, ISBN: 978-86-7776-247-6, UDC: 65.01:62 (М33)
 • Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Radojicic, M., Paunovic, V. (2019). An Integrated MCDM approach to PLM software selection, Acta Polytechnica Hungarica16(4), 45-65, ISSN: 1785-8860, doi:10.12700/APH.16.4.2019.4.3 (М22)
 • Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V., Nesic, Z., Dragasevic, A. Analysis of the Serbia’s innovation profile, 13th International Quality Conference - Quality Festival 2019, May 29th – June 1st 2019, Kragujevac, Republic of Serbia, Center for Quality, University of Kragujevac, 1(2), 911-917, ISBN: 2620-2832 (М33)
 • Puzovic, S., Paunovic, V., Vesic Vasovic, J., Nesic, Z. The influence of the Lean implementation on work environment quality, 3rd International Conference on Quality of Life 2018, November 28 -30th 2018, Kopaonik, Republic of Serbia,  Center for Quality, University of Kragujevac, 119-122, ISBN: 978-86-6335-056–4 (М33)
 • Vasovic, S., Dragasevic, A., Puzovic, S., Puzovic, S., Paunovic, V., (2021). Comprehensive power transformers evaluation based on multi-criteria decision-making approach, Tehnical Gazette, 28(5), 1448-1455, ISSN: 1330-3651(Print), ISSN: 1848-6339 (Online), doi: 10.17559/TV-20190716132651 23)
 • Puzovic, S., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V., Nesic, Z. (2018). An approach to economic optimization of the batch size in the textile industry, Tekstil Ve Konfeksiyon, 28(4), 250-257, ISSN: 1300-3356, doi: 10.32710/tekstilvekonfeksiyon.482864 23)
 • Paunovic, V., Puzovic, S., Vesic Vasović, J., Nešić, Z. Influence of Lean implementation on quality of business of non-profit organizations, 3rd International Conference on Quality of Life 2018, November 28-30th 2018, Kopaonik, Serbia, Center for Quality, University of Kragujevac, 123-128,  ISBN: 978-86-6335-056–4 (М33)
 • Puzovic, S., Paunovic, V., Vesic Vasovic, J. The prioritization of the PLM implementation factors based on MCDM approach, VIII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2018 (EMC 2018), June 22nd-23rd, 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical faculty ‘Mihajlo Pupin’, Zrenjanin, 120-125, ISBN: 978-86-7672-307-2, UDC: 658.5.012.2:510.644 (М33)
 • Paunovic, V., Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Nesic, Z. The effects of the application of the Lean concept tools on the length of the production cycle, VIII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2018 (EMC 2018), June 22nd-23rd 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical faculty ‘Mihajlo Pupin’, Zrenjanin, 113-119, ISBN: 978-86-7672-307-2, UDC: 658.5.012.2 (М33)
 • Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Radojicic, M., Paunovic, V. The MCDM approach to the selection of a supplier for medium voltage distribution equipment, XIII Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2018), May 25-28th 2018, Belgrade, Republic of Serbia, The Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SANU), Belgrade, Serbia, 251-258, ISBN: 978-86-80593-64-7 (М33)
 • Puzovic, S., Paunovic, V., Vesic Vasovic, J. Implementation of the Lean concept within smart school management, 7th International Scientific Conference, Technics and Informatics in Education (TIE 2018), May 25-27th 2018, Cacak, Republic of Serbia,  University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Cacak, 83-87, ISBN: 978-86-7776-226-1, UDC: 005:37.018.43 (М33)
 • Paunovic, V., Puzovic, S., Vesic Vasovic, J. One MCDM approach to learning management systems evaluation, 7th International Scientific Conference, Technics and Informatics in Education (TIE 2018), May 25-27th 2018, Cacak, Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Cacak, 238-243, ISBN: 978-86-7776-226-1, UDC: 005:519.8 (М33)
 • Paunovic, V., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., M., Puzovic, S., Jovicic, A. Integrated MCDM approach based on AHP and PROMETHEE methods for tool selection, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 (EMC 2017), June 16-17th 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty ‘Mihajlo Pupin’, Zrenjanin, 68-73, ISBN: 978-86-7672-301-0, UDC: 005:519.226, 519.816 (М33)
 • Puzovic, S., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V. Use of multi-criteria decision-making methods in function of quality improvement, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 (EMC 2017), June 16-17th 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty ‘Mihajlo Pupin’, Zrenjanin, 74-80, ISBN: 978-86-7672-301-0, UDC: 005.6 (М33)
 • Puzovic, S., Paunovic, V., Dragasevic, A. Implementation of project scheduling approach to serial production planning, VI International Conference - Industrial Engineering and Environmental Protection 2016 (IIZS 2016), October 13rd-14th 2016, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty ‘Mihajlo Pupin’ Zrenjanin, 20-25, ISBN: 978-86-7672-293-8 (М33)
 • Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V., Puzovic, S. Synchronization of the process of making positions as an element of efficiency of the production process, VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2016 (EMC2016), June 17-18th 2016, Kotor, Montenegro, University of Novi Sad, Technical faculty ’Mihajlo Pupin’ Zrenjanin, 120-125, ISBN: 978-86-7672-284-6 (М33)
 • Đorđević, S., Puzović, S., Paunović, V., Applying e-portfolio for improving the monitoring process and evaluation of teachers’ work in elementary schools, 6th International Conference Technics and Informatics in Education (TIE 2016), May 28−29th 2016, Cacak, Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Cacak, 313-318, ISBN: 978-86-7776-192-9, UDC: 371.136:001.818]:373.3 (М33)
 • Puzovic, S., Vesic Vasović, J., Paunovic, V., Nesic, Z. (2019). A MCDM approach to assessing NPD problems. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 9(1), 38-47, ISSN: 2217-8147 (Online), ISSN: 2334-9638 (Print), UDC: 519.863:510.644 (М52)
 • Пузoвић, С., Вeсић Вaсoвић, J., Рaдojичић, M., Пaунoвић, В. Упоредна анализа утицаја тока редоследа операција на искоришћеност машинских капацитета, XLIII Симпoзиjум o oпeрaциoним истрaживaњимa 2016 (SYM-OP-IS 2016), 20-23. сeптeмбaр 2016., Taрa, Mинистaрствo oдбрaнe Рeпубликe Србиje и Вojскa Србиje, 627-631, ISBN: 978-86-335-0535-2 (М63)
 • Пузoвић, С., Пaунoвић, В., Вeсић Вaсoвић, J. Moгућнoсти примeнe прojeктнoг приступa у прoцeсу плaнирaњa сeриjскe прoизвoдњe примeнoм PD мeтoдe, Рeгиoнaлнa нaучнoстручнa и бизнис кoнфeрeнциja Лидeрствo и мeнaџмeнт: држaвa, прeдузeћe, прeдузeтник 2015 (ЛИMEН 2015), 10.  дeцeмбaр 2015., Бeoгрaд, Удружeњe eкoнoмистa и мeнaџeрa Бaлкaнa, Бeoгрaд, 432-440, ISBN:978-86-80194-02-8 (М63)
 • Пaунoвић, В., Пузoвић. С., Рaдojичић, M., Примeнa MS Project-a у oдрeђивaњу врeмeнa трajaњa прoизвoднoг циклусa, Рeгиoнaлнa нaучнoстручнa и бизнис кoнфeрeнциja Лидeрствo и мeнaџмeнт: држaвa, прeдузeћe, прeдузeтник (ЛИMEН 2015), 10. дeцeмбaр 2015., Бeoгрaд, Удружeњe eкoнoмистa и мeнaџeрa Бaлкaнa, Бeoгрaд, 691-697, ISBN: 978-86-80194-02-8 (М63)

 

Учешће на пројектима

 

Члан истраживачког тима на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја под називом: Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже (ТР – 35017)