Преглед радова - Студијски истраживачки рад

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. 25
 6. 26

17. Jul. 20181. Милица Јеремић (817/2014)
Ментор рада: др Жељко Папић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
ЕФИКАСНОСТ ПРИМЕНЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА (.pdf 815 KB )

17. Jul. 20182. Владимир Крунић (840/2017)
Ментор рада: проф. др Мирослав Радојичић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2017/2018
Специфичности организације пословања и организационих и технолошких перформанси предузећа „АкваПан инжењеринг“ Чачак (.pdf 307 KB )

16. Jul. 20183. Дајана Аничић (144/2012)
Ментор рада: Проф др Драгана Бјекић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
Како наставници–почетници процењују утицај иницијалног образовања на развој професионалних компетенција (.pdf 300 KB )

13. Jul. 20184. Урош Весковић (208/2013)
Ментор рада: проф. др Moмчило Вујичић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
Избoр комбинованих фрижидера примeнoм мeтoдa SAW, TOPSIS i MOORA (.pdf 854 KB )

3. Jul. 20185. Ранко Гребовић (801/2015)
Ментор рада: др Жељко Папић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
ИКТ у настави ТИО и Информатике и рачунарства (.pdf 323 KB )

13. Jun. 20186. Дejaн Ђeлић (183/2013)
Ментор рада: проф. др Moмчило Вујичић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
Избoр сиjaлицa примeнoм мeтoдa SAW, TOPSIS i MOORA (.pdf 290 KB )

12. Jun. 20187. Нада Стевановић (875/2017)
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2017/2018
Уређај за праћење нивоа потрошње електричне енергије (.pdf 463 KB )

28. May. 20188. Илија Гавриловић (40/2013)
Ментор рада: проф. др Moмчило Вујичић; Студијски програм: Техника и информатика ; школска 2017/2018
Примена оптимизационих метода SAW, TOPSIS и COPRAS при избору фрижидера (.pdf 390 KB )

22. May. 20189. Мирза Мустфић (830/2014)
Ментор рада: др Жељко Папић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
Образовна технологија (.pdf 222 KB )

21. May. 201810. Томислав Стојадиновић (803/2016)
Ментор рада: др Бранко Копривица; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2017/2018
Мерење протока у хидротехници (.pdf 962 KB )

24. Apr. 201811. Драшко Радовић (853/2016)
Ментор рада: Проф. др Јасмина Весић Васовић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2017/2018
Структурална анализа производног програма предузећа „Унипромет“ Чачак у функцији повећања конкурентности (.pdf 376 KB )

4. Apr. 201812. Драган Крецуљ (826/2016)
Ментор рада: проф. др. Данијела Милошевић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
Programiranje i simulacija upravljanja modelima u nastavi tehnike i informatike (.pdf 471 KB )

21. Mar. 201813. Филип Филип Величковић ( 934/2012)
Ментор рада: проф. др Мирослав Радојичић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2017/2018
Специфичности организације производње предузећа “ХРАМ 032“ Чачак (.pdf 281 KB )

6. Mar. 201814. Дарко Ристановић (64/2012)
Ментор рада: проф. др Moмчило Вујичић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
Примена оптимизационе методе „TOPSIS“ при избору рачунарских монитора (.pdf 323 KB )

27. Feb. 201815. Милан Денчић (508/2013)
Ментор рада: др Марија Благојевић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
Анализа друштвених мрежа уз мере спречавања прекомерног коришћења код ученика основних и средњих ш (.pdf 455 KB )

23. Feb. 201816. Ивана Петковић (856/2016)
Ментор рада: Проф. др Јасмина Весић Васовић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2017/2018
Менаџмент производа у функцији повећања конкурентске предности предузећа „Tiffany production“ доо Чачак (.pdf 750 KB )

20. Feb. 201817. Сања Мијаиловић (803/2015)
Ментор рада: др Жељко Папић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
Квалитет наставe подржанe информационо- комуникационим технологијама (.pdf 418 KB )

28. Nov. 201718. Марија Живановић (875/2016 )
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2016/2017
Образовни аспекти наставе из архитектуре и организације рачунара у средњој школи (.pdf 366 KB )

22. Nov. 201719. Данило Аксић (807/2015)
Ментор рада: др Жељко Папић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2016/2017
Образони информациони системи и програми за унапређивање наставе (.pdf 379 KB )

20. Oct. 201720. Јелена Топалић (851/2016)
Ментор рада: проф. др Мирослав Радојичић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2016/2017
Имплементација концепта менаџмента квалитета у компанији „Chips Way“ Чачак (.pdf 470 KB )

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. 25
 6. 26