Факултет техничких наука у Чачку -


Преглед радова - Студијски истраживачки рад

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. 28
 6. 29

10. May. 20191. Селена Трајковић (856-2017)
Ментор рада: проф. др Ристо Бојовић; Студијски програм: Информационе технологије – инжењер ИТ,; школска 2018/2019
Предајници у оптичким мрежама (.pdf 380 KB )

22. Apr. 20192. Биљана Ивановић (876/2017)
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2018/2019
Могућности примене информационих технологија и мобилних уређаја у образовном процесу (.pdf 491 KB )

8. Apr. 20193. Дарко Јовановић (290/2012)
Ментор рада: проф. др Moмчило Вујичић; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2018/2019
Примена оптимизационе методе COPRAS при избору усисивача (.pdf 518 KB )

14. Mar. 20194. Ивана Јовановић (132/2012)
Ментор рада: проф. др Moмчило Вујичић; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2018/2019
Примена оптимизационе методе ,,TOPSIS” при избору машина за прање посуђа (.pdf 327 KB )

14. Mar. 20195. Александра Дамљановић (149/2010)
Ментор рада: проф. др Moмчило Вујичић; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2018/2019
Aнализа мобилних телфона у програмском пакету "SYSTAT" (.pdf 254 KB )

28. Feb. 20196. Вера Чарапић (81/2013)
Ментор рада: др Вељко Алексић; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2019/2020
Ставови адолесцената златиборског округа о примени ИКТ у настави (.pdf 355 KB )

25. Dec. 20187. Никола Везмар (425/2016)
Ментор рада: проф. др Снежана Драгићевић; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2018/2019
Анализа потенцијала енергије Сунца и ветра у Србији за 2017. години (.pdf 386 KB )

13. Dec. 20188. Ивица Рилак (809/2017)
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2018/2019
Мреже интелигентних камера (.pdf 554 KB )

13. Nov. 20189. Marijana Jelenić (832/2015)
Ментор рада: dr Vladimir Mladenović, van. prof; Студијски програм: Информационе технологије – инжењер ИТ,; школска 2017/2018
Programiranje edukativne igre i automatsko testiranje igre (.pdf 359 KB )

30. Oct. 201810. Снежана Мијаиловић (860/2015)
Ментор рада: др Вера Лазаревић; Студијски програм: Информационе технологије – инжењер ИТ,; школска 2017/2018
Примена статистике за анализу постигнутих резултата у основном образовању (.pdf 578 KB )

22. Oct. 201811. Aјла Ницевић (889/2015)
Ментор рада: др Иван Милићевић, ванр. проф.; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2017/2018
Индустријски роботи-прорачун механике и симулација кретања уз помоћ рачунара (.pdf 641 KB )

19. Oct. 201812. Златан Стајић (812/2016)
Ментор рада: др Вања Луковић, доцент; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2017/2018
Развој PHP библиотеке класа (.pdf 242 KB )

12. Oct. 201813. Ана Жунић (820/2017)
Ментор рада: проф. др Јасмина Весић Васовић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2017/2018
Анализа производног програма предузећа „Златиборац“ у функцији повећања конкурентске предности (.pdf 237 KB )

12. Oct. 201814. Лазар Николић (833/2017)
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2017/2018
Процес пројектовања софтвера (.pdf 324 KB )

12. Oct. 201815. Александар Тановић (804/2015)
Ментор рада: др Жељко Папић; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2017/2018
САВРЕМЕНА НАСТАВНА СРЕДСТВА (.pdf 428 KB )

12. Oct. 201816. Мирко Ракоњац (53/2013)
Ментор рада: проф. др Moмчило Вујич; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2017/2018
Избор таблет рачунара применом COPRAS методе (.pdf 589 KB )

12. Oct. 201817. Милош Милекић (891/2015)
Ментор рада: проф. др Ристо Бојовић; Студијски програм: Информационе технологије – инжењер ИТ,; школска 2017/2018
Оптимизација оптичких преносних система (.pdf 434 KB )

12. Oct. 201818. Драгомир Милићевић (858/2018)
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Мехатроника; школска 2017/2018
Систем за праћење саобраћајних параметара (.pdf 604 KB )

12. Oct. 201819. Бојан Крсмановић (841/2017)
Ментор рада: проф. др Мирослав Радојичић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2017/2018
Специфичности организације и производног процеса предузећа „Furnex Намештај Тeam“ д.о.о. Чачак (.pdf 258 KB )

12. Oct. 201820. Лазар Поповић (820/2016)
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2017/2018
Систем за контролу саобраћаја (.pdf 672 KB )

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. 28
 6. 29