Преглед радова - Студијски истраживачки рад

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. 24
 6. 25

6. Mar. 20181. Дарко Ристановић (64/2012)
Ментор рада: проф. др Moмчило Вујичић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
Примена оптимизационе методе „TOPSIS“ при избору рачунарских монитора (.pdf 323 KB )

27. Feb. 20182. Милан Денчић (508/2013)
Ментор рада: др Марија Благојевић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
Анализа друштвених мрежа уз мере спречавања прекомерног коришћења код ученика основних и средњих ш (.pdf 455 KB )

23. Feb. 20183. Ивана Петковић (856/2016)
Ментор рада: Проф. др Јасмина Весић Васовић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2017/2018
Менаџмент производа у функцији повећања конкурентске предности предузећа „Tiffany production“ доо Чачак (.pdf 750 KB )

20. Feb. 20184. Сања Мијаиловић (803/2015)
Ментор рада: др Жељко Папић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2017/2018
Квалитет наставe подржанe информационо- комуникационим технологијама (.pdf 418 KB )

28. Nov. 20175. Марија Живановић (875/2016 )
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2016/2017
Образовни аспекти наставе из архитектуре и организације рачунара у средњој школи (.pdf 366 KB )

22. Nov. 20176. Данило Аксић (807/2015)
Ментор рада: др Жељко Папић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2016/2017
Образони информациони системи и програми за унапређивање наставе (.pdf 379 KB )

20. Oct. 20177. Јелена Топалић (851/2016)
Ментор рада: проф. др Мирослав Радојичић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2016/2017
Имплементација концепта менаџмента квалитета у компанији „Chips Way“ Чачак (.pdf 470 KB )

20. Oct. 20178. Милош Миловановић (841/2014)
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2016/2017
КОРИШЋЕЊЕ NFC ТЕХНОЛОГИЈЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ (.pdf 350 KB )

20. Oct. 20179. Јована Куљанин (855/2016)
Ментор рада: проф. др Мирослав Радојичић; Студијски програм: Инжењерски менаџмен; школска 2016/2017
Могућности оптимизације машинских капацитета у функцији реализације захтеваног обима производње Компанија „Слобода“а.д.Чачак (.pdf 649 KB )

20. Oct. 201710. Синиша Ћулафић (827/2016)
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2016/2017
Образовни аспекти мониторинга и дијагностике рачунарских система (.pdf 356 KB )

20. Oct. 201711. Суад Дестани (806/2016)
Ментор рада: Проф. др Милош Радовановић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2016/2017
Грађевински елементи и изрази карактеристични за објекте на подручју Горе (.pdf 783 KB )

19. Oct. 201712. Душица Тодосијевић (850/2016)
Ментор рада: проф. др Мирослав Радојичић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2016/2017
Могућности унапређења организационе структуре предузећа „Електроват“ (.pdf 161 KB )

19. Oct. 201713. Јелена Николић (852/2016)
Ментор рада: проф. др Мирослав Радојичић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2016/2017
Специфичности организационог и технолошког концепта предузећа „Типопластика“ (.pdf 184 KB )

19. Oct. 201714. Јована Радовановић (849/2016)
Ментор рада: проф. др Мирослав Радојичић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2016/2017
Организација.планирање и управљање пројектом у предузећу "Мининг инжењеринг д.о.о" (.pdf 2,251 KB )

13. Oct. 201715. Јован Павловић (841/2013)
Ментор рада: др Јасмина Весић Васовић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2016/2017
Анализа производног програма у функцији повећања ефикасности пословања предузећа „EVROPA CBA“ д.о.о. Чачак (.pdf 260 KB )

13. Oct. 201716. Радосав Марић (222/2012)
Ментор рада: проф. др Момчило Вујичић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2016/2017
Примена оптимизационе методе ,,TOPSIS” при избору лаптопова (.pdf 345 KB )

13. Oct. 201717. Андријана Пешић (840/2015)
Ментор рада: др Вера Лазаревић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2016/2017
Примена статистике у медицини (.pdf 284 KB )

12. Oct. 201718. Александра Ћеранић (833/2015)
Ментор рада: проф. др Живадин Мицић; Студијски програм: Информационе технологије, Софтверско инжењерство; школска 2016/2017
Креирање концепта и софтвера за квалитет (студија) у високом образовању Србије (.pdf 809 KB )

11. Oct. 201719. Александар Стојковић (979/2012)
Ментор рада: др Жељко Папић; Студијски програм: Tехника и информатика; школска 2016/2017
Подстицај напредовању ученика применом игара у настави (.pdf 659 KB )

11. Oct. 201720. Милан Оцокољић (821/2015)
Ментор рада: др Мирослав Бјекић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2016/2017
Primeri upravljanja asinhronim motorom u industrijskim aplikacijama (.pdf 664 KB )

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. 24
 6. 25