Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 20071 Психологија 1 2 2 0 6 О
2 20067 Педагогија 1 2 2 0 6 О
3 Предмет изборног блока 1
20024 Комуникационе вештине у настави 1 2 2 0 5 И
20061 Образовање одраслих и доживотно учење 1 2 2 0 5 И
20108 Психологија инклузивног образовања 1 2 2 0 5 И
4 Предмет изборног блока 2
20016 Инструкциони дизајн и развој електронских курсева 1 2 2 0 5 И
20109 Психологија учења и наставе у електронском образовању 1 2 2 0 5 И
10099 Образовна технологија 1 2 2 0 5 И
20110 Дигитална компетентност наставника 1 2 2 0 5 И
5 Предмет изборног блока 3
10019 Докимологија 1 2 2 0 5 И
20028 Методе истраживања и научне комуникације 1 2 2 0 5 И
20111 Планирање и евалуација у систему образовања и настави 1 2 2 0 5 И
20066 Оцењивање у електронском учењу 1 2 2 0 5 И
6 20112 Стручна школска пракса 1 1 0 0 0 3 О
1 20113 Методика наставе 2 2 1 0 4 О
2 Предмет изборног блока 4
20116 Методика наставе мехатронике 2 1 2 0 4 И
20119 Методика наставе предузетништва 2 1 2 0 4 И
20118 Методика наставе менаџмента 2 1 2 0 4 И
20115 Методика наставе машинства 2 1 2 0 4 И
20117 Методика наставе рачунарства и информатике 2 1 2 0 4 И
20114 Методика наставе електротехнике и рачунарства 2 1 2 0 4 И
3 Предмет изборног блока 5
20040 Методички практикум из електроенергетских мрежа 2 2 2 0 6 И
20054 Методички практикум из технолошких система 2 2 2 0 6 И
20037 Методички практикум из електричних инсталација и осветљења 2 2 2 0 6 И
20122 Методички практикум из аутоматског управљања 2 2 2 0 6 И
20123 Методички практикум из телекомуникација 2 2 2 0 6 И
20050 Методички практикум из основа програмирања 2 2 2 0 6 И
20036 Методички практикум из архитектуре и организације рачунара 2 2 2 0 6 И
20041 Методички практикум из Електричних машина и погона 2 2 2 0 6 И
20052 Методички практикум из Теоријске електротехнике 2 2 2 0 6 И
20124 Методички практикум из мултимедијалне технологије и комуникације 2 2 2 0 6 И
20125 Методички практикум из мехатроничких система 2 2 2 0 6 И
20126 Методички практикум из организације рада 2 2 2 0 6 И
20127 Методички практикум из организације производње 2 2 2 0 6 И
20128 Методички практикум из савременог предузетништва 2 2 2 0 6 И
20129 Методички практикум из електронског пословања и администрације 2 2 2 0 6 И
20041 Методички практикум из електричних машина и погона 2 2 2 0 6 И
20047 Методички практикум из машинских елемената и конструкција 2 2 2 0 6 И
20120 Методички практикум из технологије материјала 2 2 2 0 6 И
20121 Методички практикум из технолошких процеса 2 2 2 0 6 И
20055 Методички практикум из хидро и термоенергетике 2 2 2 0 6 И
20044 Методички практикум из компјутерске графике 2 2 2 0 6 И
20046 Методички практикум из компјутерски управљаних машина 2 2 2 0 6 И
20048 Методички практикум из механике 2 2 2 0 6 И
20051 Методички практикум из роботике 2 2 2 0 6 И
20043 Методички практикум из индустријског дизајна 2 2 2 0 6 И
20052 Методички практикум из теоријске електротехнике 2 2 2 0 6 И
20039 Методички практикум из електронике 2 2 2 0 6 И
20038 Методички практикум из електричних мерења 2 2 2 0 6 И
20042 Методички практикум из електрана и разводних постројења 2 2 2 0 6 И
4 20130 Стручна школска пракса 2 2 0 0 0 4 О
5 20090 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 0 0 15 4 О
6 20107 Мастер рад 2 0 0 0 8 О
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Методички практикум из Теоријске електротехнике 2 И
doc Дигитална компетентност наставника 1 И
doc Докимологија 1 И
doc Инструкциони дизајн и развој електронских курсева 1 И
doc Комуникационе вештине у настави 1 И
doc Мастер рад 2 О
doc Методе истраживања и научне комуникације 1 И
doc Методика наставе 2 О
doc Методика наставе електротехнике и рачунарства 2 И
doc Методика наставе машинства 2 И
doc Методика наставе менаџмента 2 И
doc Методика наставе мехатронике 2 И
doc Методика наставе предузетништва 2 И
doc Методика наставе рачунарства и информатике 2 И
doc Методички практикум из архитектуре и организације рачунара 2 И
doc Методички практикум из аутоматског управљања 2 И
doc Методички практикум из електрана и разводних постројења 2 И
doc Методички практикум из електричних инсталација и осветљења 2 И
doc Методички практикум из електричних машина и погона 2 И
doc Методички практикум из Електричних машина и погона 2 И
doc Методички практикум из електричних мерења 2 И
doc Методички практикум из електроенергетских мрежа 2 И
doc Методички практикум из електронике 2 И
doc Методички практикум из електронског пословања и администрације 2 И
doc Методички практикум из индустријског дизајна 2 И
doc Методички практикум из компјутерске графике 2 И
doc Методички практикум из компјутерски управљаних машина 2 И
doc Методички практикум из машинских елемената и конструкција 2 И
doc Методички практикум из механике 2 И
doc Методички практикум из мехатроничких система 2 И
doc Методички практикум из мултимедијалне технологије и комуникације 2 И
doc Методички практикум из организације производње 2 И
doc Методички практикум из организације рада 2 И
doc Методички практикум из основа програмирања 2 И
doc Методички практикум из роботике 2 И
doc Методички практикум из савременог предузетништва 2 И
doc Методички практикум из телекомуникација 2 И
doc Методички практикум из теоријске електротехнике 2 И
doc Методички практикум из технологије материјала 2 И
doc Методички практикум из технолошких процеса 2 И
doc Методички практикум из технолошких система 2 И
doc Методички практикум из хидро и термоенергетике 2 И
doc Образовање одраслих и доживотно учење 1 И
doc Образовна технологија 1 И
doc Оцењивање у електронском учењу 1 И
doc Педагогија 1 О
doc Планирање и евалуација у систему образовања и настави 1 И
doc Психологија 1 О
doc Психологија инклузивног образовања 1 И
doc Психологија учења и наставе у електронском образовању 1 И
doc Стручна школска пракса 1 1 О
doc Стручна школска пракса 2 2 О
doc Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О