Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


  Развојем нових штампарских технологија ГРАФИЧКА ТЕХНИКА доживела је невероватну експанзију, што потврђује да у Србији постоји више од 2.000 активних графичких предузећа – штампарија. Велики број запослених наших студената указује на оправданост овог студијског програма. На струковним студијама у оквиру студијског програма Графичка техника инжењери графике образују се од 2005. године. Основне студије трају 3 године, а остварује се 180 ЕСПБ.

  Завршетком основнох студија на овом студијском програму студенти стичу звање:

  Струковни инжењер технологије,

  Студенти могу да наставе студије на мастер струковним студијама на СП Производно инжењерство

   

  На студијском програму Графичка техника се образују графички инжењери компетентни за рад на производњи различитих врста графичких производа, са темељним теоретским и практичним, техничко – технолошким знањем. Циљ овог студијског програма је да студенти стекну потребна знања и компетенције из графичке технике и да имају способност да се стално усавршавају, напредују и лако уклопе у радно окружење.

  За кратко време постојања студијски програм Графичка техника попео се у врх популарности и интересовања за студије ове струке и ту позицију константно задржава што говори и да су у првом уписном року сва места попуњена.

  Графичко инжењерство и дизајн је савремено, интердисциплинарно подручје технике које поред изучавања графике и дизајна обухвата и инжењерска знања из рачунарства, електротехнике, електронике, комуникација, мултимедија, менаџмента, хемијског инжењерства, машинства, економских, фундаменталних и других наука.

   

  Савладавањем студијског програма студент стиче знања и способности за обављање следећих послова:

  - да организује, контролише и пројектује процес производње у графичкој индустрији,

  - да врши техничку припрему за штампу (припрема слике и текста на рачунарима, израда штампарске форме, избор графичких материјала, креирање техничких решења, израда економске калкулације),

  - да организује рад на припреми штампе, штампу и дораду (израду штампарске форме, управљање технологијом рада, управљање квалитетом),

  - да самостално оптимизира технологију рада (технолошки процес), врши статистичку обраду резултата и доноси закључке,

  - да напише и презентира резултате рада.

  Студент након школовања је оспособљен за рад на пословима припреме за штампу и коришћење савремених апликативних софтвера за обраду слике и текста. Практично је овладао одређеним софтверима за припрему штампарске форме класичним и најсавременијим поступцима CTF и CTP, као и различитим врстама штампе и дораде на старијим и новијим генерацијама штампарских и дорадних машина као и савременим аутоматским линијама. Оспособљен је да организује, контролише и пројектује процес производње и технологију рада (технолошки процес), организује рад, врши статистичку обраду резултата и доноси закључке.

  Студијски програм обухвата наставне предмете из области графичких технологија, материјала рачунарских и информационих технологија, машинства и опште образовне предмете. На тај начин се развијају веће способности студената, као и боље сналажење у различитим пословним системима.

  Факултет је за потребе студената графичког смера и њихову практичну наставу опремио савремени Графички центар, који има офсет штампарију погодну за штампање већих тиража, као и дигиталне машине за мале и велике формате, за штампање билборда, плаката, флајера, принта за текстил и слично.

Факултет се налази у атрактивном делу града у коме су и Агрономски факултет, три школе, спортско-рекреативни терени, шеталиште поред Западне Мораве, центар града је на 10 минута хода од Факултета. Објекти Студентског центра – студентски дом и студентска менза – налазе се непосредно поред Факултета.

Студентски парламент и студентске организације организују популарне трибине, радионице, дебате, хуманитарне концерте али и различита дружења, Моћи ћеш да идеш на едукативне излете, посете сајмовима, радне посете производним организацијама...

Студентима Графичке технике омогућена је стручна пракса и у другим организацијама (приватним фирмама) не само у Чачку него и широм Србије, ако то одговара кандидату, узимајући у обзир запосленост и место пребивалишта, тако да ћеш још у току студија да контактираш са послодавцима око каснијег запослења.

 

Струковни инжењери Графичке технике на основу стеченог теоретског и практичног знања оспособљени су да обављају самостално широк спектар послова који су део графичке технологије за, што омогућава запошљавање у великом броју фирми које се баве разноврсном штампом.