Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Вања Луковић

Др Вања Луковић
Доцент
Научна област: Рачунарска техника
Катедра за рачунарско и софтверско инжењерство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-762

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 224

 vanja.lukovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ (CURRICULUM   VITAE)

Лични подаци

Име: Луковић Вања

Датум рођења: 19. aвгуст, 1976 у Чачку

Брачно стање: удата, мајка троје деце

Адреса становања: Книћанинова 14

32000 Чачак, Србија

Телефон: 032/302-762

e-mail: vanja.lukovic@ftn.kg.ac.rs

Звање

     Доктор техничких наука

Образовање

 • 29.10.2015 на Факултету техничких наука у Чачку одбранила доктороску дисертацију под називом: „ Онтолошки базирани информациони систем за дијагностиковање и мониторинг деформитета кичменог стуба“, под менторством др Данијеле Милошевић, ванр. професора и стекла звање доктора техничких наука. Available at: http://www.ftn.kg.ac.rs/download/disertacije/Doktorska%20disertacija%20Vanja%20Lukovic.pdf
 • 24.11.2007 на Електротехничком факултету у Београду одбранила магистарску тезу под називом: “Упоредна анализа система визуелизација са имплементацијом алгоритама над динамичким структурама података”, под менторством др Јелице Протић, ванр. професора и стекла звање магистра електротехничких наука – област архитектура и организација рачунарских система и мрежа.
 • Од 1995. - 2000. студирала на Техничком факултету у Чачку на електротехничком одсеку, смера индустријска енергетика и 15.9.2000 стекла звање дипломираног инжењера електротехнике са просечном оценом у току студија 9.47. Дипломски рад на тему: “Примена променљивих стања у анализи електричних кола” одбранила са оценом 10. Током студија више пута награђивана за постигнуте успехе студирања.
 • Гимназија, природно математички смер у Чачку – носилац дипломе Вук Караџић.
 • Основна школа “Милица Павловић” у Чачку – носилац дипломе Вук Караџић.

Радно искуство

 • Од 13.4.2016 до данас у звању доцента за ужу научну област Рачунарска техника на Факултету техничких наука у Чачку, где је ангажована на извођењу наставе и вежби из предмета: Увод у програмирање, Програмски језици, Практикум из програмских језика, Објектно оријентисано програмирање, Основи рачунарске технике 1, Основи рачунарске технике 2 на основним академским студијама и Објектно оријентисано пројектованње и методологија, Интелигентни системи и Методички практикум из основа програмирања на Мастер студијама.
 • Од 25.12.2008 до 13.4.2016 у звању асистента за ужу научну област Рачунарска техника на Факултету техничких наука у Чачку, где је ангажована на извођењу вежби из предмета: Програмски језици, Објектно оријентисано програмирање, Основи рачунарске технике 1, Основи рачунарске технике 2 и Интелигентни системи.
 • Од 1.9.2001 до 25.12.2008 запопслена на Техничком факултету у Чачку у звању асистент приправник. Од запослења па до септембра 2004. године ангажована на извођењу вежби из предмета Основи рачунарске технике и Дигитални системими управљања. Од октобра 2004. године 2008. ангажована на извођењу вежби из предмета: Програмски језици, Објектно оријентисано програмирање и Основи рачунарске технике.
 • Од 1999. до 2000. запослена хоннорано на Техничком факултету у Чачку као демонстратор вежби из предмета Основи електротехнике.

Учешће у научним пројектима заједница науке и министарства за науку

 1.  „Izrada strategije za razvoj i primenu elektronskog obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori“, bilateralni projekat izmedju Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, Slovenija, i Tehničkog fakulteta Čačak, Univerzitet u Kragujevcu. Rukovodilac: dr Radojka Krneta, Tehnički fakultet Čačak. (2006-2007)
 2. “Онтолошко моделирање у биоинжењерингу”, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, ТР-12002, Maшински факултет Крагујевац. Руководилац пројекта Проф. Др Горан Девеџић. (2008-2010)
 3. „Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси“, (подпројекат „Биомеханика“, руководилац Проф. Др Горан Девеџић) Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, III-41007, Факултет инжењерских наука Крагујевац. Руководилац пројекта Проф. Др Ненад Филиповић (од јануара 2011 до данас).
 4.  “Building network of remote labs for strenghthening university secondary vocational schools collaboration”, TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES (2013 -2016). Руководилац пројекта др. Радојка Крнета, ванр. проф.

Објављени радови у часопису  међународног значаја

 • [M24] Vanja Lukovic, Danijela Milosevic, Goran Devedzic. “Integrating biomedical ontologies – OBR-Scolio ontology”. Special Issue on ICIT 2009 conference - Bioinformatics and Image, UbiCC Journal, vol. 4, no.3, pp. 664-669, 2009, ISSN Print 1994-4608. Available at: http://www.ubicc.org/journal_detail.aspx?id=27
 • [M23] Luković, V., Milošević, D., Devedžić, G., Sukić, Ć., Kudumović, M., Ristić, B.: “OBR-Prox-Femur Application Ontology Development and Modeling“, HealthMED journal, ISSN 1840-2291, Vol. 4, No. 2, pp. 404-416, 2010 http://www.healthmedjournal.com/files/vol04-no2.pdf
 • [M21] G. Devedzic, S. Cukovic, V. Lukovic, D. Milosevic, K. Subburaj, and T. Lukovic, “ScolioMedIS: Web-oriented information system for idiopathic scoliosis visualization and monitoring,” Comput. Methods Programs Biomed., vol. 108, no. 2, pp. 736–749, 2012, ISSN 0169-2607, Doi 10.1016/j.cmpb.2012.04.008. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2012.04.008
 • [M23] V. Lukovic, D. Milosevic, G. Devedzic, and S. Cukovic, “Converting OBR-Scolio ontology in OWL DL,” Computer Science and Information Systems, ISSN 1820-0214, vol. 10, no. 3, pp. 1359–1385, 2013, Doi 10.2298/CSIS120611053L. Available at:  http://www.comsis.org/archive.php?show=pprdev2-01
 • [M23] T. Lukovic, S. Cukovic, V. Lukovic, D. Goran, and D. Djordjevic, “Towards a new protocol of scoliosis assessments and monitoring in clinical practice: A pilot study,” Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, vol. 28, no. 4, pp. 721-730, 2015, ISSN 1053-8127, Doi 10.3233/BMR-140574.
 • [M22] M. Lukovic, V. Lukovic, I. Belca, B. Kasalica, I. Stanimirovic, and M. Vicic, “LED-based Vis-NIR spectrally tunable light source - the optimization algorithm,” Journal of the European Optical Society-Rapid Publications, vol. 12, no. 19, pp. 1-12, 2016, ISSN 1990-2573, Doi 10.1186/s41476-016-0021-9. Available at: http://dx.doi.org/10.1186/s41476-016-0021-9

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (неопходно позивно писмо)

 • [M31] Saša Ćuković, Goran Devedžić, Vanja Luković, Nabil Anwer, Tanja Zečević-Luković, Subburaj Karupppasamy, “3D modeling of spinal deformities shapes using 5th degree b-splines”, 12th International Scientific Conference MMA 2015 - Flexible technologies, Novi Sad, 2015, September 25-26, pp. 223-226, ISBN 978-86-7892-722-5.

Обљављени радови на конференцијама међународног значаја штампани у целини

 • [M33] Lukovic V., Milosevic D., Devedzic G.: ”Integrating Biomedical Ontologies With FMA Reference Ontology”, The 4th International Conference on Information Technology - ICIT 2009, Proceedings on CD, AL-Zaytoonah University, Amman, Jordan, ISBN 9957-8583-0-0, June 3rd – 5th, 2009
 • [M33] Vanja Luković, Danijela Milosević, Goran Devedžić: ”Modeling of partitive relations of the OBR-Scolio application ontology using SEP triplet methodology”, Euro-Mediterranean Medical Informatics and Telemedicine - EMMIT 2009, The 5th International Conference, Beirut, Lebanon, 16-18 October, 2009
 • [M33] S. Ćuković, M. Erić, G. Devedžić, V. Luković, I. Ghionea: “Integration of process planning for distributed manufacturing in virtual environment” 19th International Conference on Manufacturing Systems – ICMaS 2010, Bucharest, Romania, 11-12 november 2010, Vol. 5, No.4, pp.195-198, ISSN 2067-9238
 • [M33] V. Luković, D. Milošević, S. Ćuković, G. Devedžić: “Design issues of the ScolioMed system”, 19th International Electrotehnical and Computer Science Conference - ERK 2010, Proceedings B on CD, Portorož, Slovenia, 20-22. septembar, 2010, pp 351-354, ISSN: 1581/4572
 • [M33] Devedžić G., Stojanović R., Ćuković S., Milošević D., Luković V.: “Identification of Anatomical Landmarks for Intelligent Postural Sensing”, 2012 Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), Bar, Montenegro, 2012, 19-21 June, pp. 70-73, ISBN 978-9940-9436-0-8. Available at: http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=20746
 • [M33] Saša Ćuković, Frieder Pankratz, Antonio Uva, Goran Devedžić, Vanja Luković, Michele Fiorentino, Tanja Zečević Luković: “Conceptual augmented reality framework for spinal disorders representation and diagnosis”, Proceedings of The 2nd Regional Conference - Mechatronics In Practice And Education – MechEdu 2013, pp.13-17, Subotica, Serbia, 05-06/12/2013, 2013, ISBN 978-86-7892-565-8.
 • [M33] Saša Ćuković, Frieder Pankratz, Goran Devedžić, Gudrun Klinker, Vanja Luković, Lozica Ivanović: „An interactive augmented reality platform for cad education”, 35th International Conference on Production Engineering - ICPE 2013, pp. 353-356, Kraljevo-Kopaonik, 25-28 September 2013, ISBN 978-86-82631-69-9
 • [M33] V. Lukovic, D. Milosevic, S. Cukovic and G. Devedzic, "Development of application ontology of Lenke's classification of scoliosis - OBR-Scolio," The 15th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineenering - BIBE 2015, pp. 532-537, Belgrade, Serbia, November 2–4, 2015, ISBN 978-1-4673-7982-3, DOI: 10.1109/BIBE.2015.7367732
 • [M33] Sasa Cukovic, Vanja Lukovic, Karupppasamy Subburaj, Wolfgang Birkfellner, Danijela Milosevic, Branko Ristic and Goran Devedzic: „Automated SOSORT-recommended Angles Measurement in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis”, The 15th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineenering - BIBE 2015, pp. 448-453, Beograd, Serbia, November 2 – 4, 2015, ISBN 978-1-4673-7982-3, DOI: 10.1109/BIBE.2015.7367716
 • [M33] Milentije Luković, Sanja Antić, Vanja Luković: „Simple electrical circuit to light up a gas discharge lamp”, 6th International Conference Technics and Informatics in Education – TIO 2016, pp. 57-62, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 28−29th May 2016,  ISBN 978-86-7776-192-9
 • [M33] Vanja Luković, Radojka Krneta, Aleksandar Peulić, Željko Jovanović, Đorđe Damnjanović: „Learning Bitwise Operations in C Using Remote Experiment on Floating LEDs Blinking”, Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, pp. AUI1.4.1-6, Zlatibor, Serbia, June 13 – 16, 2016, ISBN 978-86-7466-618-0
 • [M33] Vanja Luković, Radojka Krneta, Ana Vulović, Christos Dimopoulos, Konstantinos Katzis, Maria Meletiou-Mavrotheris: „Using Logisim Educational Software in Learning Digital Circuits Design”, Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, pp. AUI1.5.1-6, Zlatibor, Serbia, June 13 – 16, 2016, ISBN 978-86-7466-618-0
 • [M33] S. Cukovic, G. Devedzic, T. Lukovic, V. Lukovic: „From Generic to the Patient Specific 3D Model of the Spine in Case of Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS)”, 22nd Congress of the European Society of Biomechanics, Lyon, France, 2016, 10-13/07/2016, pp. 1-13, ISBN Not Available
 • [M33] V. Luković, A. Peulić, R. Krneta and Đ. Damnjanović: „The remote lab “Nexys 2 FPGA platform” aimed for learning design of digital circuits”, 4th Experiment@International Conference - exp.at’17, Faro, Portugal, 6-8/06/2017, pp. 101-102, ISBN 978-989-99894-0-5
 • [M33] V. Luković, A. Peulić, R. Krneta, Đ. Damnjanović, A. Vulović, C. Dimopoulos and K. Katzis: „Comparison of the effectiveness of Logisim software tool and remote experiments based on Nexys 2 FPGA platform in learning digital circuits design”, 4th Experiment@International Conference - exp.at’17, Faro, Portugal, 6-8/06/2017, pp. 247-252, ISBN 978-989-99894-0-5

Националне монографије и поглавља у монографијама националног значаја

 • [M42] Vanja Luković, Saša Ćuković, Danijela Milosević, Goran Devedžić, “Informacioni sistem za 3D dijagnostiku i monitoring skolioze”, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, br. str: 227, ISBN 978-86-7776-186-8, Čačak, 2016
 • [M45] Saša Ćuković, Tanja Luković, Vanja Luković: “Klasifikacija deformiteta kičmenog stuba”, poglavlje u monografiji: “Bioinženjering skolioze”, Urednici: Goran Devedžić Saša Ćuković, Izdavač: Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, str. 163-189, ISBN 978-86-6335-031-1, Kragujevac, 2016
 • [M45] Vanja Luković, Danijela Milošević: “Ontologija skolioze”, poglavlje u monografiji: “Bioinženjering skolioze”, Urednici: Goran Devedžić Saša Ćuković, Izdavač: Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, str. 191-224, ISBN 978-86-6335-031-1, Kragujevac, 2016
 • [M45] Vanja Luković, Goran Devedžić, Danijela Milošević: “Informacioni sistem za vizuelnu dijagnostiku i praćenje skolioza: ScolioMedIS”, poglavlje u monografiji: “Bioinženjering skolioze”, Urednici: Goran Devedžić Saša Ćuković, Izdavač: Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, str. 225-249, ISBN 978-86-6335-031-1, Kragujevac, 2016

Објављени радови у домаћем часопису  националног  значаја

 • [M52] Saša Ćuković, Goran Devedžić, Vanja Luković, Nabil Anwer, Tanja Zečević-Luković, Subburaj Karupppasamy, “3D modeling of spinal deformities shapes using 5th degree b-splines”, Journal of Production Engineering – JPE(2015), vol. 18, no. 2, pp. 103-106, Novi Sad, 20. novembar, 2015, ISSN: 1821-4932, UDK: 621.

Објављени радови у домаћем часопису

 •  [M53] Vanja Milenković, ”Višeslojna distribuirana aplikacija sa  XML Web servisom za pristup bazi podataka SQL servera”, 4. interanacionalana konferencija TEMPO HP 2005, Časopis Jugoslovenksog društva za pogonske mašine i održavanje, str. 377-384, Čačak, 6 - 8. oktobar 2005, ISSN: 0354-9496, UDK: 631.372.

Радови саопшрени на конференцијама националног значаја, штампани у целини

 

 • [M63] Vanja Milenković, Danijela Milošević: ”Primena ColdFusion aplikacije za povezivanje baza podataka sa Web serverom”, 48. ETRAN konferencija, sveska III – komisija za Računarsku tehniku i informatiku, Internet aplikacije, str.45, Tehnički fakultet - Čačak, 6 - 10. jun 2004.
 • [M63] Vanja Milenković: ”Web obrasci za prikaz i ažuriranje SQL server baza podataka korišćenjem ADO.NET-a”, YU INFO simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama, programska oblast: Internet, Zbornik radova na CD-u, Kopaonik,  7 - 11. mart 2005.
 • [M63] Vanja Milenković, Jelica Protić: ”Pregled i klasifikacija postojećih sistema softverske vizuelizacije”, YU INFO simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama, programska oblast: Razvoj softvera i alati, Zbornik radova na CD-u, Kopaonik,  6 - 10. mart 2006.
 • [M63] Vanja Milenković, Jelica Protić: ”Poređenje Vivio, Animal i Jawaa sistema vizuelizacija”, YU INFO simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama, programska oblast: Razvoj softvera i alati, Zbornik radova na CD-u, Kopaonik,  11 - 14. mart 2007.
 • [M63] Vanja Milenković, Jelica Protić: ”Korišćenje Vivio, Animal i Jawaa sistema vizuelizacija za vizuelizaciju algoritama jednostruko ulančanih lista”, 51. ETRAN konferencija, Sekcija za Računarsku tehniku i informatiku, Zbornik radova na CD-u, Herceg Novi, 4 - 8. jun 2007.
 • [M63] Luković, V., Milošević D., Devedžić, G.: ”Integracija biomedicinksih ontologija sa FMA referentnom ontologijom”. 53. ETRAN konferencija, Sekcija za Računarsku tehniku i informatiku, Zbornik radova na CD-u, Vrnjačka banja, 15 - 18. jun 2009.
 • [M63] Lukovic M., Belča I., Luković V., Kasalica B.: „Algoritamsko rešenje optimizacije kalibracionog izvora za luminescentna merenja na tankim oksidnim slojevima“, 58. ETRAN konferencija, Sekcija za nove materijale, Zbornik radova na CD-u, Vrnjačka banja, 2 – 5. jun 2014, pp. NM1.3 – NM1.6, ISBN 978-86-80509-70-9.
 • [M63] Milentije Luković, Vanja Luković, Ivan Stanimirović, Ivan Belča, Bećko Kasalica: „Analiza opadajućih i periodično opadajućih funkcija u cilju optimizacije zračenja LED dioda na bazi GaAs, InGaAs i AlGaAs“, 59. ETRAN konferencija, Sekcija za nove materijale, Zbornik radova na CD-u, Srebrno jezero, 8. – 11. juna 2015, pp. NM1.6.1-6, ISBN 978-86-80509-71-6.
 • [M63] Elvira Hadžić, Vanja Luković, Radojka Krneta, Christos Dimopoulos: „Primena softvetrskog alata LogiSim u nastavi digitalne elektronike“, 22. Skup Trendovi razvoja: Nove tehnologije u nastavi – TREND 2016, Zlatibor, 16. – 19. februara 2016. godine, pp. 87-90, ISBN 978-86-7892-795-9.
 • [M63] Vanja Lukovic, Sasa Cukovic, Danijela Milosevic, Goran Devedzic: „Novi pristup u dijagnostici i pracenju skolioza primenom Web bazirane aplikacije ScolioMedIS“, 21st Conference and Exhibition YU INFO 2016, Kopaonik, 2016, 28. februar - 02. mart, pp. 154-159, ISBN 978-86-85525-17-9
 • [M63] Milentije Lukovic, Ivan Belca, Vanja Lukovic, Milos Vicic: „Metoda dobijanja ciljane spektralne raspodele svetlosnog zračenja iz višestrukih svetlosnih izvora“, 21st Conference and Exhibition YU INFO 2016, Kopaonik, 2016, 28. februar - 02. mart, pp. 179-184, ISBN 978-86-85525-17-9

Радови саопшрени на конференцијама националног значаја, штампани у изводу

 

 • [M64] Zečević Luković T., Devedžić G., Ćuković S., Bernard N., Luković V, Pozder D.: „Identifikacija spoljašnjih anatomskih obeležja i kvantifikacija deformiteta optičkim metodama“, Zbornik radova, 11. Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, 19-22. Maj 2011 Zlatibor, Vol.37, No.1, pp.199-200, YU ISSN 0350-5952.
 • [M64] Zečević Luković T., Ristić B., Devedžić G., Ćuković S., Luković V., Jelačić M.: „Primena informacionog sistema ScolioMedIS u kliničkoj praksi“, Zbornik radova, 11. Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, 19-22. Maj 2011 Zlatibor, Vol.37, No.1, pp.197-198, YU ISSN 0350-5952.

Техничко решење категорије нова метода или нови софтвер

 • [M85] Goran Devedžić, Vanja Luković, Saša Ćuković, Danijela Milošević, Tanja Luković, Zoran Jovanović, Branko Ristić, “ScolioMedIS: Informacioni sistem za monitoring i nejonizujuću 3D vizuelizaciju deformiteta kičmenog stuba,” TR-86/2015, Fakultet inženjerskih nauka i Klinički centar Kragujevac, Kragujevac, 2015, http://www.fink.rs/images/stories/TehnickaResenja/tr-86-2015.pdf

Уџбеници, приручници

 • „Приручник за употребу софтверског алата LogiSim са решеним примерима“, Вања Луковић, Радојка Крнета,  Чачак, август 2015 – штампан у оквиру NeReLa пројекта  (Building network of remote labs for strengthening university secondary vocational schools collaboration)
 • „Приручник за пројектовање дигиталних мрежа коришћењем FPGA интегрисаног кола са примерима“, Вања Луковић, Александар Пеулић, Ђорђе Дамњановић, Радојка Крнета,  Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, бр. стр. 73, ISBN 978-86-7776-212-4, Чачак, март 2017

Посебне награде и признања

 • AQUIT Certified Expert – C# (Visual C# Developer (.NET))
 • AQUIT Certified Expert – QM (Quality Management in IT Projects)
 • Prva nagrada MIMICS INNOVATION AWARD 2016 za EMEA region koju dodeljuje kompanija Materialise (Leuven, Belgium), ESB2016, Lyon, France, July 2016. Koautor nagrađene inovacije "From Generic to the Patient Specific 3D Model of the Spine in Case of Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS)". Available at: http://www.materialise.com/en/blog/scoliosis-diagnosis

Стручно усавршавање у земљи и иностранству

 • AQUIT: Education, Qualification and Certification of IT Experts in Serbia, for the Demands of IT Projects and Companies in Germany and the EU

Софтверски алати

 • Microsoft Office paket (Word, Excel, Access, Power point)
 • CorelDraw, Adobe Photoshop
 • Visual Studio .NET, Eclipse
 • Matlab
 • Microsoft SQL server
 • Rational Rose, ERwin, BPwin, StarUML
 • LogiSim

Програмерске вештине

 • C, C++, C#, Java, HTML, Protégé OWL, Drools, CLIPS

Страни језици

 • Aktivno poznavanje engleskog jezika.
 • Pasivno poznavanje nemačkog jezika.