Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Вера Лазаревић

Др Вера Лазаревић
Ванредни професор у пензији
Ужа научна област: Математика
Катедра за машинство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-723

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 131

 vera.lazarevic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

EDUCATION

BSc: 1978, Mathematics Faculty of Mathematics, University of Belgrade, Serbia

MSc: 1997, Mathematics Faculty of Sciences and Mathematics, University of Novi Sad, Serbia

MSc thesis: Bisemilattice-valuated fuzzy sets

Thesis supervisor: Branimir Šešelja

PhD: 2001, Mathematics Faculty of Sciences and Mathematics, University of Novi Sad, Serbia

PhD thesis: Algebras of week lattices and applications

Thesis supervisor: Andreja Tepavčević

Primary directions of current research: Lattice theory, lattice-valueted fuzzy sets, week congruences, multicriteria optimization, etc.

ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Др Вера Лазаревић је рођена 1955. године у Лучанима, где је завршила основну школу, а потом Гимназију у Чачку. На смеру Нумеричка математика са кибернетиком, на Природно-Математичком факултету у Београду дипломирала је 1978. године. Од 1978. до 1990. године ради у Образовном центару „Драгачевски батаљон“ у Лучанима, а од 1990. године на Техничком факултету у Чачку. Последипломске студије је уписала на студијској групи за Алгебру и математичку логику, Природно-Математичког факултета у Новом Саду, где је 1997. године одбранила магистарски рад под називом „Биполумрежно-вредносни расплинути скупови“, и тиме стекла звање магистар математичких наука. Докторску дисертацију под називом „Алгебарске структуре ослабљених мрежа и примене“ одбранила је 2001. године на Институту за математику ПМФ-а у Новом Саду, и тиме стекла академски назив доктор математичких наука. У звање ванредног професора на Техничком факултету у Чачку бирана је 2006. године. Од 2003. године ангажована је као руководилац секције за Математику, Регионалног Центра за таленте у Чачку, где као ментор припрема ученике основних и средњих школа за будући рад у математици.

НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ

Др Вера Лазаревић, има богато вишегодишње радно искуство у струци стечено кроз извођење наставе у звању професора средње школе, држање часова вежби у звању асистента-приправника и асистента, као и извођење наставе у звању доцента и ванредног професора на предметима: Математика 1, Математика 2, Математика 3, Инжењерска математика, Дискретна математика, Вероватноћа и статистика, Нумеричке методе и Нумерички и статистички софтвери. Аутор је једног универзитетског уџбеника и четири збирке задатака, као и једне збирке задатака за припрему ученика средњих школа за математичка такмичења.

НАУЧНА И СТРУЧНА АКТИВНОСТ

Др Вера Лазаревић се интезивно бави научно-истраживачким радом у ужој научној области математика, при чему посебно теоријом мрежа са применама (мреже слабих конгруенција, мрежно-вредносни расплинути скупови, вишекритеријумска оптимизација на парцијално уређеним скуповима, и др.). Добијене резултате публиковала је у међународним и домаћим часописима, и презентовала их на већем броју међународних и националних скупова.
Од 2007. до 2008. године прати предавања која се реализују на семинару Колоквијум Математике Моравике, на Техничком факултету у Чачку, у оквиру кога је 2008. године одржала предавање, под називом Скоро-мреже.

Радови објављени у часописима међународног значаја
(категорија М20)

 1. V. Lazarević, M. Žižović, N. Damljanović, Root Product of Lattices, Filomat 26:3 (2012) 615-621.
 2. M. Žižović, N. Damljanović, V. Lazarević, N. Deretić, New method for multicriteria analysis, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 73, Iss. 2, 2011, ISSN 1223-7027, 13-22.
 3. Ž. Micić, M. Vujičić, V. Lazarević, Analysis of Knowledge Base Unit within Standardized Electrical Engineering Subfields, Acta Polytechnica Hungarica, Vol.11, No. 2, 2014, 41-60

Радови објављени у водећим часописима националног значаја
(категорија М51)

 1. M. Žižović, V. Lazarević, Construction of codes by lattice valued fuzzy sets, Novi Sad J. Math. (ISSN 1450-5444), Vol. 35, No. 2, 2005, 155-160.
 2. V. Lazarević, A. Tepavčević, A new ordering relation on lattices applied to weak congruences, Filomat (ISSN 0354-5180), 15, 2001, 39-46.
 3. V. Lazarević, B. Šešelja, Constucting maximal block-codes by bisemilattice-valued fuzzy sets, Novi Sad J. Math. (ISSN 1450-5444), Vol. 29, No. 2 (1998), 79-90.
 4. V. Lazarević, B. Šešelja, A. Tepavčević, Bisemilattice-valued fuzzy sets, Novi Sad J. Math. (ISSN 1450-5444), Vol. 28, No. 3 (1998), 105-114.

Радови објављени у часописима националног значаја
(категорија М52)

 1. M. Žižović, V. Lazarević, Generating of a class of lattices and its application, Kragujevac J. Math. (ISSN 1450-9628), Vol. 28 (2005) 185-192.
 2. V. Lazarević, A. Tepavčević, Infinitely distributive elements in posets, Mathematica Moravica (ISSN 1450-5932), Vol. 7 (2003), 23-32.
 3. V. Lazarević, A. Tepavčević, Theorem of synthesis for bisemilattice-valued fuzzy sets, Mathematica Moravica (ISSN 1450-5932), Vol. 2 (1998) 75-83.

Саопштење са међународног скупа штампано у целини
(категорија М33)

 1. M. Žižović, N. Damljanović, V. Lazarević, N. Deretić, D. Turanjanin, About recommendations for election of secondary school, International scientific conference UNITECH-2011 Gabrovo, Bulgaria (ISSN 1313-230X),18-19 November 2011, 155-158.
 2. M. Đukić, M. Žižović, V. Lazarević, N. Damljanović, Multiple-criteria decision on the implementation of varus forms of e-learning, 13th International Conference "Dependability and Quality Management" ICDQM-2010, Belgrade, Serbia, 29-30 June, 2010, 565-574.
 3. M. Vujičić, Z. Bogićević, V. Lazarević, Compliance of statistical hypothesis with Gauss` remuneration on unauthorized use of electrical power, Proceedings12th International Conference "Dependability and Quality Management" ICDQM-2009, Beograd, 2009, 874-882.
 4. V. Lazarević, M. Žižović, А. Petojević, Analysis error approximate linear preference function, Proceedings 11th International Conference "Dependability and Quality Management" ICDQM - 2008, Beograd, 2008, 771-776.
 5. M. Žižović, V. Lazarević, А. Petojević, On preference functions in Promethee method MCPA, The eleventh Symposium of Mathematics and its Applications, ``Politehnica" University of Temisoara-Romania, November 2-5 2006, 307-311.
 6. J. Jerinić, V. Lazarević, D. Đurčić, About ranking schools compared to informatical education with DEA method, Informatics, Educational Technology and New Media in Education, Sombor 2006, 168-175.
 7. V. Lazarević, A. Tepavčević, Weak congruences and a graphical composition, Contributions to General Algebra 13 Proceedings of the Dresden Conference 2000 (AAA60) and the Summer School 1999, Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt 2001, 199-205.
 8. M. Janjić, V. Lazarević, M. Vujičić, Comparative analysis of secondary – school and faculty entrance exam results, 3rd DQM International Conference LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2012, Beograd, Srbija, 2012, 148-154.
 9. V. Lazarević, N. Damljanović, M. Đukić, M. Janjić, Virtual team selection by centroid-based clustering, 3rd DQM International Conference LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2012, Beograd, Serbia, 2012, 299-305.
 10. M. Vujičić, V. Lazarević, M. Šućurović, Analysis of electric supplying of city area different customers in the function of increasing load, 3rd DQM International Conference LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2012, Beograd, Serbia, 2012, 389-393.
 11. M. Đukić, M. Žižović, N. Damljanović, V. Lazarević, Computer science as optional subject in some primary schools in Serbia, International scientific conference UNITECH-2012 Gabrovo, Bulgaria (ISSN 1313-230X),16-17 November 2012, 379-383.
 12. M. Djukic, V. Lazarevic, D. Djurcic, Application of Fuzzy Clustering on Quality Control, Proceedeings of the 4th DQM International Conference „Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2013“, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2013, 315-320. ISBN 978-86-86355-15-7.
 13. M. Janjic, V. Lazarevic, Cophenetic Coefficient of Correlation Between Study Programs, Proceedeings of the 4th DQM International Conference „Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2013“, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2013, 340-346. ISBN 978-86-86355-15-7.
 14. M. Janjic, V. Lazarevic, M. Djukic, Standard deviation of secondary school and faculty entrance exam results, Proceedeings of the 5th DQM International Conference „Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2014“, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2014, 213-219. ISBN 978-86-86355-15-7
 15. A. Sebekovic, M. Djukic, V. Lazarevic, M. Zizovic, Analysis of entrance exam results in Serbian schools, Proceedeings of the 5th DQM International Conference „Life Cycle Engineering and Management ICDQM-2014“, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2014, 193-198. ISBN 978-86-86355-15-7
 16. M. Janjić, V. Lazarević, Kovarijansa i korelacija srednjoškolskog uspeha i pokazanih rezultata na prijemnom ispitu, 5. Konferencija sa međunarodnim učešćem Tehnika i informatika u obrazovanju – TIO2014, FTN, Čačak, 30-31. maj 2014., 230-235. UDK 373.5:519.2
 17. M. Lazarević, V. Lazarević, Forecasting series of student graduation on FTS in Cacak, Proceedeings of the 6th DQM International Conference „LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2015“, Prijevor, Serbia, 25-26 June 2015, 133-138. ISBN 978-86-86355-15-7

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
(категорија М34)

 1. M. Žižović, V. Lazarević, Generating of a class of lattices and its application, Mathематics in 2004 at Kragujevac, p. 16.
 2. V. Lazarević, A. Tepavčević, New ordering relations on the set of weak congruences, International conference, Filomat 2001., Niš, p. 9.
 3. V. Lazarević, A. Tepavčević, Special elements in posets and applications, 10th congress of Yugoslav mathematicians, Beograd 2001., p. 19.
 4. M. Žižović, V. Lazarević, Some properties of near lattices, II Mathematical conference in Priština 1996., p. 21

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
(категорија М63)

 1. V. Lazarević, M. Žižović, Promethee method with linear preference functions, SymOrg 2006, Zbornik radova na CD-u, oblast: Kvantitativne metode i modeli u menadžmentu, rad 13, Zlatibor 2006, http://www.symorg2008.fon.rs/radovi/radovi/10%20-%20KM%202006.pdf
 2. M. Janjić, V. Lazarević, Ž. Micić, M. Vujičić, Komparativna analiza uspeha učenika u srednjoj školi i na prijemnom ispitu na mašinskim fakultetima, YU INFO 2013, oblast Primenjena informatika, 3-6. mart 2013. god., Kopaonik, str. 221-226. ISBN: 978-86-85525-11-7

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
(категорија М64)

 1. V. Lazarević, M. Žižović, N. Damljanović, The root product of lattices, XVIII Conference on Applied Mathematics PRIM 2009, Palić, Serbia, May 25-28, 2009.
 2. M. Žižović, V. Lazarević, Construction of new codes on the lattices, XVI Conference on Applied Mathematics, PRIM 2004, Budva, p. 18.
 3. V. Lazarević, A. Tepavčević, A new ordering relation on lattices applied to weak congruences, PRIM 2000, XIV Conference on applied mathematics, Palić 2000., p. 12.
 4. V. Lazarević, A. Tepavčević, Bisemilattice-valued fuzzy relations and algebras, PRIM ′98, XIII Conference on applied mathematics, Igalo 1998., p. 12-13.
 5. V. Lazarević, B. Šešelja, A. Tepavčević, Bisemilattice-valued fuzzy sets, PRIM ′97, XII Conference on applied mathematics, Palić 1997., p. 83.
 6. V. Lazarević, A. Tepavčević, Bisemilattice valued fuzzy sets and crypto¬graphy, XV Conference on applied mathematics, PRIM 2002, Zlatibor, p. 10.

Уџбеници и збирке задатака

 1. В. Лазаревић, Збирка задатака из математике информатике, помоћни уџбеник, 158 страна, Технички факултет у Чачку, Чачак 2004, Каталогизација у публикацији Народне библиотеке Србије, Београд, 512. 5/ .6(075.8)(076), ISBN 86-81745-91-3, Алгебра-задаци COBISS.SR-ID 117222668.
 2. M. Žižović, M. Stevanović, D. Đurčić, V. Lazarević, A. Šebeković, N. Damljanović, R. Nikolić, Zbirka zadataka za prijemni ispit iz matematike, Tehnički fakultet u Čačku, Čačak 2005.
 3. В. Лазаревић, А. Шебековић, Математика 2 решени примери, помоћни уџбеник, 378 страна, Технички факултет у Чачку, Чачак 2007, Каталогизација у публикацији Народне библиотеке Србије, Београд, 517.3(075.8)(076), 514.12(075.8)(076), 514.7(075.8)(076), ISBN 978-86-7776-041-0 а)Интеграли-Задаци б)Аналитичка геометрија-Задаци ц)Диференцијална геометрија-Задаци COBISS.SR-ID 138496012.
 4. В. Лазаревић, Збирка задатака из математике информатике-поновљено издање, помоћни уџбеник, 158 страна, Технички факултет у Чачку, Чачак 2008, Каталогизација у публикацији Народне библиотеке Србије, Београд, 512. 5/ .6(075.8)(076), ISBN 86-81745-91-3, Алгебра-задаци COBISS.SR-ID 117222668.
 5. В. Лазаревић, М. Ђукић, Инжењерска Математика, уџбеник, 396 страна, Технички факултет у Чачку, Чачак 2010, Каталогизација у публикацији Народне библиотеке Србије, Београд, 519.2(075.8), 519.61/.65(075.8), ISBN 978-86-7776-083-0 а)Теорија вероватноће b)Математичка статистика c)Нумеричка анализа COBISS.SR-ID 172560908.
 6. В. Лазаревић, М. Лазаревић, Збирка решених задатака за математичке таленте, Чачак: Технички факултет, 2011, 164 стр.: илустр.; 21 cm, Регионални центар за таленте, Чачак, CIP - kаталогизација у публикацији Народне библиотеке Србије, Београд, 37.016: 51(075.2)(079.1), (37.016: 51(075.3)(079.1) ISBN 978-86-7776-117-2, COBISS. SR-ID 181405964.

 

УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

 

 1. Назив пројекта: Нелинеарна функционална анализа –методе и примене.
  Број пројекта: 101457
  Носилац Пројекта: Математички факултет у Београду
  Руководилац: Проф. др Милан Тасковић
  Време учешћа: 2001.-2005. године.
 2. Назив пројекта: Детерминисање димензија организационе структуре у функцији квантификације утицаја најважнијих контигентних фактора предузећа.
  Број пројекта: 149011
  Носилац Пројекта: Економски Институт Београд
  Руководилац: Проф. др Јанко Цвијановић
  Време учешћа: од 2006. -2010.године.
  Пројекат финансиран од Министарства за науку и заштиту животне средине Владе Републике Србије.
 3. Назив пројекта: 511140 – TEMPUS – JPC
  Master programe in Applied Statistics - MAS
  Број пројекта: 511140
  Носилац Пројекта: Департман за математику и информатику, ПМФ Нови Сад
  Руководилац: Проф. др Андреја Тепавчевић
  Време учешћа: од 15.10.2010. -14.10.2013.године.
  Пројекат финансиран од Европске Уније