Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Весна Петровић

Др Весна Петровић
Доцент
Ужа научна област: Филолошке науке-Енглески језик
Катедра за друштвено-хуманистичке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-786

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 135

 vesna.petrovic@ftn.kg.ac.rs

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

 

Весна Петровић, девојачко презиме Станојевић, рођена је 13. јануара 1975. године у Чачку. Завршила је основну школу и Гимназију у Чачку као носилац дипломе „Вук Караџић“, а носилац је и дипломе „Михаило Петровић Алас“.

 

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВЊУ

 

Уписала је основне студије енглеског језика и књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду школске 1994/1995. године. Завршила је основне студије 29. децембра 2000. године и стекла назив професор енглеског језика и књижевности.

Мастер академске студије уписала је 2008/2009. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Одбранила је дипломски мастер рад из области методике наставе енглеског језика са темом ‘The Task Based Learning Approach (TBL) compared to the Presentation, Practice, Production Approach (PPP): Learning Vocabulary and Improving Speaking competence on the Specified Topic with the Adult Intermediate Students30. јуна 2010. године, чиме је стекла назив мастер професор језика и књижевности.

 Докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду, уписала је 2013/2014. године. Припремила је докторску дисертацију „Евалуација и унапређивање критеријума за оцењивање усмене презентације на енглеском језику струке“ под менторством др Ане С. Јовановић, коју је одбранила пред Комисијом у саставу др Оливера Дурбаба, др Ана Јовановић и др Аница Радосављевић Крсмановић, 28. септембра 2022. године и стекла академски назив доктор наука-филолошке науке.

Изабрана у звање доцент за ужу научну област Енглески језик у августу 2023. 

 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

 

Научни радови саопштени на међународним научним скуповима (М30)

 

 1. Petrović, V., Radović Firat, A., & Palurović, L. (2022). Oral presentation as authentic material for providing ESP instruction. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE2022 (pp. 414–419). Čačak: Faculty of Technical Sciences. (М33)
 2. Radović Firat, A., Đorić, B., & Petrović, V. (2022). Exploring ESP learners’ self-efficacy of writing skills in IT context. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIE2022 (pp. 384-390). Čačak: Faculty of Technical Sciences. (М33)
 3. Krsmanović, I. M., & Petrović, V. M. (2021). The use of MS Teams in ESP instruction during the COVID-19 pandemic: students’ attitudes towards the e-learning environment. In N. Zoghlami, C. Brudermann, C. Sarré, M. Grosbois, L. Bradley, & S. Thouësny (ed.), CALL and professionalization: short papers from EUROCALL 2021 (pp. 189-193). Research-publishing.net. (М33)                                                                                                                                              
 4. Petrović, V., Krsmanović, I. (2020). The Real Needs of Foreign Language Teachers as Practitioners within Teacher Education and Professional Development Process. In T. Kovačević & I. Akrap (ed.) Contemporary issues in economy and technology CIET 2020 (pp. 736-744). Split: University Department of Professional Studies. (М33)
 5. Petrović, V., (2019). The affective component as an integrative part of intercultural competence in learning ESP. U V. Cigan; A. M. Krakić; D. Omrčen (Ur.) Zbornik radova sa međunarodnim učešćem- Od teorije do prakse u jeziku struke, (str. 187-198). Zagreb: Libertas Međunarodno sveučilište. (М33)
 6. Gojgić, N., Petrović, V., Krsmanović, I., Nikolić М. The functional model for planning a process as a support to the development of information subsystem. 18th International Research/Expert Conference “Trends in Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2014, Budapest, Hungary 10-12 September, 2014. (М33)
 7. Bralović, N., Nikšić, P., Kuzmanović, D., Petrović, V. Еxperimental Мethod Тesting and Аnalysis Capabilities Process As Part of The Quality Management Activities, ТМТ 2012, Dubai,UAE,10-1September, 2012. (М33) 
 8. Gojgić, N., Nikolić, М., Кrsmanović, I., Petrović, V., The Use of Case Tools for Modeling as a Support for Information System Design, 16th International research/expert Conference, TMT 2012, Dubai, UAE, 10-12 September 2012. (М33)
 9. Gojgić, N., Petrović, V., Krsmanović I., Nikolić, М. The functional model for planning a process as a support to the development of information subsystem. 18th International Research/Expert Conference “Trends in Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2014, Budapest, Hungary 10-12 September, 2014. (М33)
 10. Krsmanović, I.,  Petrović, V. 2009. Factors affecting quality in teaching English as a second language. 6th Research/Expert Conference with International Participations Quality 2009, Neum, B&H, 701-706. (М33)

Научни радови објављени у тематским зборницима међународног значаја (М10)

 

 1.  Petrović, V. The Values of the Task Based Learning(TBL) in Learning Vocabulary and Improving Speaking Competence. Language, Literature, Value. Niš:  Filozofski fakultet, 577-588. (М14)

Усмено саопштење

 1. Крсмановић и Петровић 2012: I. Krsmanović; V. PetrovićChatting out of the box: Presentations in English for Improving Speaking Skills, ELTA, Beograd
 2. Петровић и Миладиновић 2023: V. Petrović, N. Miladinović: Investigating the Potential of Online Environments in Reducing FL Anxiety during Public Speaking, Absolutely Gabulous: Celebrating English Studies for the 21st Century,  University of Mariboр, 14-16 September 2023.

 

Научни радови објављени у националним часописима (М50)

 

 1. Petrović, V.M., Usvajanje novih reči engleskog jezika kao stranog i poboljšanje govorne kompetencije u vezi sa određenom temom primenom „Pristupa učenju kroz komunikativne zadatke“. Metodički vidici, 7(7), 329-345 (М52)

Скрипте

1. Петровић, В.(ур.)(2005). Енглески језик III: индустријски менаџмент, Чачак: Виша техничка школа.

Скрипта је одобрена за коришћење на настави од стране Наставног већа Више техничке школе на основу члана 114 Статута Више техничке школе у Чачку и члана 13 правилника о издавачкој делатности , одлука бр. 562/05-4од 15.07.2005. године, на студијском програму Индустријски менаџмент.

2. Петровић, В. (ур.)(2006). Енглески језик 1 и 2 за почетнике, Чачак: Виша техничка школа.

Скрипта је одобрена за коришћење на настави од стране Наставног већа Више техничке школе на основу члана 114 Статута Више техничке школе у Чачку и члана 13 правилника о издавачкој делатности , одлука бр. 42/06-4 од 27.01.2006. године, на свим студијским програмима.)

3. Петровић, Вeсна М. (ур.)(2008). Пословни енглески језик, Чачак: Висока школа техничких струковних студија.

Одлуком Бр. 1318/08-3 Наставног већа Висoке школе техничких струковних студија у Чачку одобрено је штампање ове скрипте на свим студијским одсецима.

Уџбеници

Петровић, Вeсна М. (2017).Пословни енглески језик 1, Чачак: Висока школа техничких струковних студија.

Преводи

Петровић, В. (2006). Превод  делова књиге:Поповић, И. (2006). Општина Лучани:географска проучавања, Гуча:Центар за културу, спoрт и туризам општине Лучани „Драгачево“(поглавље “Conclusion”:194-196).

Монографија „Општина Лучани:географска проучавања“ представља анализу географских карактеристика општине, као и њеног демографског и привредног развоја, образовања и туристичког потенцијала. Преведено поглавље представља допринос стварању референтне базе података о општини Лучани.  

2. Станојевић, В.(2005). Превод  делова зборника : 30.јубиларно саветовање производног машинства Србије и Црне Горе, Чачак-Врњачка Бања 2005. са међународним учешћем, зборник радова ,Чачак:Технички факултет.

Зборник радова  „30.јубиларно саветовање производног машинства Србије и Црне Горе, Чачак-Врњачка Бања 2005. са међународним учешћем“ представља публикацију која је објављена поводом научног скупа одржаног у Врњачкој Бањи у организацији Техничког факултета у Чачку и Више техничке школе у Чачку. Преведена поглавља представљају сажетке научних и стручних радова из области машинства.

Стручна делатност

Учествовала је на семинарима и конференцијама из области  наставе енглеског језика:

1.         Семинар”Cambridge ELT Seminar on English in Use”, одржан 8. јуна 2002.;

2.         Конференција” The First ELTAB Conference , Belgrade- National ELT Conference: Meet the Challenges of Tomorrow”, одржана 24. маја 2003. године у Београду у организацији British Council и English Language Teachers’ Association Belgrade.;

3.         Семинар у оквиру програма „Како помоћи ученицима да лакше уче“ одржан 30. јуна 2003. до 4. јула 2003. године у Београду у организацији Министарства просвете и спорта Републике Србије и The English Book.

Теме које су на семинару обрађене обухватају коришћење аудио материјала у настави енглеског језика у основним и средњим школама, примене стратегија ефикасног учења у настави енглеског јеизика и остваривање интерактивне комуникације;

4.         Семинар “Workshop on Primary Colours and Cambridge English Worldwide”, одржан 19. маја 2004. године y Чачку.

5.         Семинар ”Preparing Students for First Certificate in English (FCE), одржан 26.и27. марта 2005. године у Чачку у организацији British Council. Циљ семинара је упознати наставнике енглеског језика са методама, техникама и активностима неопходним за развој вештина читања, писања, слушања и говорења код ученика енглеског језика.

6.         Семинар “Teaching  Writing to B2 level- Learning Outcomes and Approaches within  Cambridge Learning  Framework” одржан 15. септембра 2011. године у Чачку у организацији British Council.

7.         Семинар “ Introduction to TKT Essentials” , Teacher Development Session, одржан 18. маја 2013. у Чачку у организацији British Council.

8.         Семинар “ On the Education System in Great Britain” које је 4. 10. 2017. у Чачку одржала Клер Сирс, директорка Британског савета за Србију и Западни Балкан.

9.         Пројекат: An international celebration of the 200th anniversary of Mary Shelley’s Frankenstain for Halloween 2018 organized by the Keats-Shelley Association of America, October 2018. https://frankenreads.org/event/200years-of-frankenstein-r-invented-by-technology/

 

Наставничка мобилност

CEEPUS, наставничка мобилност, College CAMPUS 02, Грац, Аустрија, Наставни садржај курса: Time Management, септембар 2023.

Предмети

Енглески језик 1

Енглески језик 2

Пословни енглески 1