Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли


Одбрањене докторске дисертације

18. 05. 2011

Кандидат  мр Слободанке Ђенић, дипл. инж. ел.   успешно је одбранила докторску дисертацију под називом "Развој и евалуација хибридног система за учење виших програмских језика" и стекла звање - доктор техничких наука. Јавна одбрана обављена је пред Комисијом у саставу:

1.Др Јелица Протић, ванр. проф., Електротехнички факултет, Београд,
   научна област: Рачунарска техника и информатика, председник,
2. Др Радојка Крнета, ванр. проф., Технички факултет, Чачак,
   научна област: Рачунарска техника и телекомуникације,  ментор,
3. Др Владе Урошевић, ванр. проф., Технички факултет, Чачак,
   научна област: Примењене рачунарске науке и информатика, члан,
4. Др Драгана Бјекић, ред. проф., Технички факултет, Чачак,
   научна област: Психологија,  педагогија и комуникације, члан,
5. Др Данијела Милошевић, доцент, Технички факултет, Чачак,
   научна област: Информационе технологије, члан.

Odbranjene doktorske disertacije

 

Кандидат мр СлавкоЈекић, дипл. инж. маш.одбранио је докторску дисертацију под називом "Оптимизација ергономских услова дечијег мобилијара према критеријуму квалитета" и стекао звање доктора техничких наука. Јавна одбрана обављена је пред Комисијом у саставу:

1. Др Мирољуб Гроздановић, ред. проф.,Факултет заштите на раду, Ниш, 
   научна област: Ергономија,председник,
2. Др Драган Голубовић, ред. проф., Технички факултет, Чачак, 
   научна област: Инежењрска механика и роботика, ментор,
3.Др Мирослав Демић, ред. проф.,Машински факултет, Крагујевац,
   научна област: Моторна возила, члан,
4.Др Звонимир Југовић, ред. проф.,Технички факултет, Чачак,
   научна област: Машинске конструкције, члан, 
5.Др Милош Радовановић, ванр. проф., Технички факултет, Чачак, 
   научна област: Архитектура и дизајн, члан.