Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Владе Урошевић

Проф. др Владе Урошевић
Редовни професор у пензији
Ужа научна област: Примењене рачунарске наука
и информатика
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-788

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 129

 vlade.urosevic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Владе Урошевић  је рођен у Горњем Милановцу 1957. године. Основну школу и Гимназију је завршио у Чачку. 

На Природно Математичком Факултету  у Крагујевцу  дипломирао је 1981  године, а потом магистрирао  1997. године са тезом под називом  " Симулација адсорпције радона  методом коначних елемената  и експериментална верификација ".

На истом факултету  одбранио је докторсу дисертацију 2001.године

 ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

    У оквиру истарживачке делатности професор Урошевић  се бави   проблемима моделирања, симулирања, даљинског управљања и контроле различитих процеса (физика, медицина, заштита од зрачења, осигурање квалитета…). Моделирање ових процеса реализовано је израдом одговарајућих апликативних софтвера (мобилних и веб апликација). На основу спроведених научних истраживања публиковао је више радова у истакнутим међународним научним часописима. Учествовао је на националним научним пројектима у радиологији, микродозиметрији и екологији, као и радиофизици и радиоекологији.

ПРОЈЕКТИ:

1 Развој теоријских и експерименталних метода у радиоекологији, пројекат у оквиру  програма  основних истраживања,   евиденциони број 1425.  Министарство за  науку  технологију  и развој.  2002-2006
2  Теоријска и експериментална истраживања  у микродозиметрији и екологији  пројекат у оквиру  програма  основних истраживања,  евиденциони број 141023.   Министарство   науке    2006-2010
3. Експериментална и теоријска истраживања  у радиофиѕици  и радиоекологији  пројекат у оквиру  програма  основних истраживања,  евиденциони број 171021.   Министарство   науке    2011-2015

 

ПЕДАГОШКА ДЕЛАТНОСТ

Prva radna iskustva se vezuju za Prvu kragujevačku gimnaziju i druge srednje škole u Kragujevcu. Od 1990. godine je radio u Informacionim Sistemima u fabrici Zastava automobili na poslovima programera, analitičara i projektanta do rukovodioca sektora za razvoj i održavanje aplikativnog softvera prolazeći kroz sve faze u razvoju informatičara.
Od 2001. godine   radi kao profesor na VTŠ u Čačku za predmete Osnovi računarstva i informatike, Arhitektura računara i rad na računaru, i Programski jezici.
Na Tehničkom fakultetu u Čačku izabran je u zvanje docenta 2004. godine za oblast informacionih tehnologija i tehnika i sada izvodi nastavu na predmetima Programski jezici,   Internet programiranje, Objektno orjentisano programiranje i Računarska simulacija i animacija. Na Prirodno matematičkom fakultetu u Kragujevcu  u okviru  doktorskih studiija   izvodi nastavu na  predmetu Viši kurs programiranja.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

A)    Radovi u vodećim međunarodnim časopisima sa  SCI liste:
 

1. V. Urošević, O. Ristić,  D. Milošević, D. Košutić,   "Web implementation of quality assurance (QA) for      X-ray units in Balkanic  medical institutions". Health Physics, 109(2):S162-S168, August 2015

2. M. Matovic, M. Jeremic, S. Jankovic, V. Urosevic, M. Ravlic,  S. Vlajkovic  " THYRPAN-TM Prototype: New System for Online  Telemonitoring of Patients with Thyroid Carcinoma  During the Treatment with  High Dose of Radioiodine". Telemedicine and e-Health  ISSN: 1530-5627, IF=1.544  September 2015, 21(9): 756-760.

3. V.M. Markovic, N. Stevanovic, D. Nikezic, Dž. F. Pucic, V. Urosevic , Specific energy distribution within cytoplasm and nucleoplasm of a typical mammalian cell due to various beta radionuclides. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2013, Print ISSN: 0236-5731 Online ISSN: 1588-2780, IF=1.467. DOI 10.1007/s10967-013-2874-3

4. D. Krstic, Z. Jovanovic, V.M. Markovic, D. Nikezic, Dž. F. Pucic, V. Urosevic, MCNP simulation of the dose distribution in liver cancer treatment for BNC therapy. Central European Journal of Physics Cent. Eur. J. Phys.  12(10)  2014  714-718 DOI: 10.2478/s11534-014-0507-2

5. V. Urošević  "Remote access to atomtex 1125a instrument" Nuclear Technology & Radiation Protection: Vol. 28, No. 1 2013, ISSN 1451-3994

6. M. Jeremić, M. Matović, S. Janković, M. Milošev, M. Novaković, V. Spasojević-Tišma, V. Urošević "Comparison of three methods used for measurement of radioiodine fixation in thyroid gland of mice" Nuclear Technology & Radiation Protection:  ISSN 1451-3994  2013, Vol. 28, No. 2 pp 225-231

7. V. Urošević, D. Nikezić, S. Vulović," A theoretical  approach  to indoor  radon and thoron  distribution “ Journal of  Environmental Radioact. (2008) doi 10.1016/j.jenvrad.2008.07.010 

8.  D. Nikezić V. Urošević, "Radon transport  through  concrete  and determination  of its  diffusion  coefficient "  erratum  Radiation  Protection Dosimetry, 2008   doi 10.1093/rpd/ncn077 

9. N. Stevanović, V. Marković, V. Urošević and D. Nikezić  "Determination of parameters of Jacobi room model using the Brownian motion model  ."  Health Physics   96 (1) 000 2009  pp 48-54

10. Urošević V., Savić B., Veg A.,  "Software for vibration monitoring and operating the engine using fuzzy logic controller", Met.Inter.  No. 4, 2013., ISSN 1582-2214.

11. D.Nikezić, V. Urošević. "A theoretical study of radon measurement with activated charcoal." Nuclear Instruments and Methods A 406 (1998) 486-498  (indeks citiranosti 0.921) 

12. V. Urošević, D. Nikezić, S. Vulović, M. Kojić." Optimization of radon measurement with active charcoal." Health Physics 76(5) 1999.  (indeks citiranosti 1.246) 

13. V. Urošević, D. Nikezić "Simulation of skim off method in radon measurements by active charcoal." Applied Radiation and Isotopes Vol 55/1,   pp 121-124 (2001).  ( indeks citiranosti 0.641 ) 

14. V. Urošević, D. Nikezić "Radon transport  through  concrete  and determination  of its  diffusion  coefficient " Radiation  Protection Dosimetry, 2003 Vol 104/1,   pp 65-70.

 

Citiranost u  radovima koji su u prvoj polovini SCI liste

1. NIKEZIC D., UROSEVIC  V.                                   (11)
A theoretical study of radon measurement with activated charcoal,   NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS, 406 (3): 486-498 APR 11 1998
Cited in 

1.1. Lopez FO, Canoba A.C.
Rn-222 gas diffusion and determination of its adsorption coefficient on activated charcoal. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY   252 (3): 515-521 JUN 2002
1.2.Underhill DW.  Diffusive sampling of radon. HEALTH PHYSICS 84 (3): 287-295 MAR 2003

1.3. M. E. Montero Cabrera, L. Colmenero Sujo, L. Villalba, J. Sáenz Peinado, A. Cano Jiménez, A. López Miranda and E. F. Herrera Peraza
Calibration of diffusion barrier charcoal detectors using a semi-empirical expression, Applied Radiation and Isotopes. 59 (4): 281-287 OCT 2003

1.4. Cabrera MEM, Sujo LC, Villalba L, Peinado JS, Jimenez AC, Baca AM, Gandara SD, Villalobos MR, Miranda AL, Peraza.  Calibration of diffusion barrier charcoal detectors and application to radon sampling in dwellings. REVISTA MEXICANA DE FISICA 49 (5): 457-464 OCT 2003.

1.5 J.A. Rabi and A.A. Mohamad. Parametric modelling and numerical simulation of natural-convective transport of radon-222 from a phosphogypsum stack into open air  Applied Mathematical Modelling,  Volume 30, Issue 12, December 2006, Pages 1546-1560
 
1.6. Le, R., Wang, P., Dong, X., He, Z., Ye, Q., Hong, J., Zhou, B., Chen, J. A new method for total-count γ-ray measurement of radon absord in activated carbon. He Jishu/Nuclear Techniques. Volume 32, Issue 8, August 2009, Pages 580-583 

1.7. Lehnert, A. L., Kearfott, K. J. An Equilibrium-Based Model for Measuring Environmental Radon Using Charcoal Canisters. HEALTH PHYSICS    Volume: 99    Issue: 2    Pages: S154-S163    Supplement: Suppl. 2    Published: AUG 2010  

1.8. Le, R. , He, Z. , Cai, S. , Chen, J. , Hong, J. Error-analysis of correction method in radon measurement with activated charcoal according to the chinese standard of GB/T14582-1993. He Jishu/Nuclear Techniques, Volume 34, Issue 5, May 2011, Pages 350-353 

1.9. Elafify, M.M., Al-Saeed Sakr, M.A.A.  
Mathematical study of the effect of changing time step duration and oscillating radon concentration on the charcoal canister's activity. Asian Journal of Applied Sciences Volume 5, Issue 4, 2012, Pages 205-214

1.10.  Elafify, M.M., Al-Saeed Sakr, M.A.A.   
Mathematical modeling of radon concentration measurements in air by charcoal canisters without diffusion barriers using finite difference technique. Asian Journal of Applied Sciences. Volume 5, Issue 3, 2012, Pages 183-191

1.11. M. Voltaggio, M. Spadoni Determination of 222Rn in water by absorption in polydimethylsiloxane mixed with activated carbon and gamma-ray spectrometry: an example application in the radon budget of Paterno submerged sinkhole (Central Italy) Original Research Article. Applied Geochemistry,  Volume: 34   Special Issue: SI   Pages: 65-74   DOI: 10.1016/j.apgeochem.2012.12.012   Published: JUL 2013 

2. V. UROSEVIC. D. NIKEZIC                              (1)
 Simulation of skim of method for radon measurements with active charcoal. APPLIED RADIATION AND ISOTOPES Vol 55/1,   pp 121-124

Cited in 

2.1. Yu K.N., Koo V.S.Y., Guan Z.J.  A simple and versatile Rn-222/Rn220 exposure chamber. Nuclear instruments & methods in physics research section A-accelerators spectrometers detectors and associated equipment 481 (1-3): 749-755. APR 1 (2002)

3. UROSEVIC V, NIKEZIC D, VULOVIC S, KOJIC M.             (4)
Optimization of radon measurements with active charcoal
HEALTH PHYSICS  76 (6): 687-691 JUN 1999

3.1. Underhill DW.  Diffusive sampling of radon. HEALTH PHYSICS 84 (3): 287-295 MAR 2003

3.2. J.S. Paschalides, G.S. Marinakis and N.P. Petropoulos  Passive, integrated measurement of radon using 5A synthetic zeolite and blue silica gel.   Applied Radiation and Isotopes. doi:10.1016/j.apradiso.2009.08.017,   Volume 68, Issue 1, January 2010, Pages 155-163 

3.3. Elafify, M.M., Al-Saeed Sakr, M.A.A.  
Mathematical study of the effect of changing time step duration and oscillating radon concentration on the charcoal canister's activity. Asian Journal of Applied Sciences Volume 5, Issue 4, 2012, Pages 205-214

3.4.  Elafify, M.M., Al-Saeed Sakr, M.A.A.   
Mathematical modeling of radon concentration measurements in air by charcoal canisters without diffusion barriers using finite difference technique. Asian Journal of Applied Sciences. Volume 5, Issue 3, 2012, Pages 183-191

4. UROSEVIC V, NIKEZIC D.                            (4)
Radon transport through concrete and determination of its diffusion coefficient 
RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 104 : 65 2003
Cited by 
4.1.Savovic S, Djordjevich A  Numerical solution of the diffusion equation describing the flow of radon through concrete. APPLIED RADIATION AND ISOTOPES   66   (4), 552-555,   2008.

4.2. T. S. Shashikumar, M. S. Chandrashekara, N. Nagaiah, and L. Paramesh
Variations of radon and thoron concentrations in different types of dwellings in Mysore city, India. Radiat Prot Dosimetry, January 2009; 133: 44 – 49

4.3. S. Savovic, A. Djordjevich, Tse, P.Q, Krstic D. Radon diffusion in and anhydrous andesitic melt: A finite difference solution. Journal of Environmental Radioactivity Volume 102, Issue 2, February 2011, Pages 103-106

4.4. Svetislav Savovic,, Alexandar Djordjevich and Goran Ristic
Numerical solution of the transport equation describing the radon transport from subsurface soil to buildings. Radiat. Protect. Dosim. Accepted manuscript.  doi:10.1093/rpd/ncr397.

5. Urosevic, V., Nikezic, D., Vulovic, S.                    (9)
A theoretical approach to indoor radon and thoron distribution
(2008) Journal of Environmental Radioactivity, 99 (12), pp. 1829-1833.
doi: 10.1016/j.jenvrad.2008.07.010

Cited by
5.1. Kolarž, P.M. Filipović, D.M., Marinković, B.P.. Daily variations of indoor air-ion and radon concentrations. Applied Radiation and Isotopes 
Volume 67, Issue 11, November 2009, Pages 2062-2067  

5.2. G. de With and P. de Jong. CFD MODELLING OF THORON AND THORON PROGENY IN THE INDOOR ENVIRONMENT.      Radiation Protection Dosimetry (2011)  doi:10.1093/rpd/ncr056, 145 (2-3), art. no. ncr056, pp. 138-144

5.3. Govert de With and Peter de Jong. Simulation of thoron and thoron progeny concentrations in the indoor environment. Journal of Building Physics, DOI: 10.1177/1744259111398634, Volume: 35   Issue: 2   Pages: 101-127       Published: OCT 2011.  

5.4. Kadi, Mohammad W., Al-Eryani, Dheyab A.
Natural Radioactivity and Radon Exhalation in Phosphate Fertilizers. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING  37, 225-231, 2012. DOI: 10.1007/s13369-011-0156-3

5.5. Popic Jelena Mrdakovic ; Bhatt Chhavi Raj ; Salbu Brit ; et al.Outdoor (220)Rn, (222)Rn and terrestrial gamma radiation levels: investigation study in the thorium rich Fen Complex, Norway: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING  Volume: 14   Issue: 1   Pages: 193-201   DOI: 10.1039/c1em10726g   Published: JAN 2012

5.6. Zhang, Y., Yin, G.-H., Wu, R., Su, C.-Y., Pang, L., Feng, T.-C., Cheng, Z.-W., Liu, C.-Y. Dose ratio of 222Rn to 220Rn progeny in a pit using in-suit HPGe γ spectrometry. Hedianzixue Yu Tance Jishu/Nuclear Electronics and Detection Technology. Volume 32, Issue 4, April 2012, Pages 433-437

5.7. Burghele, B.D., C. Cosma Thoron and radon measurements in romanian schools.
Radiation Protection Dosimetry Volume 152, Issue 1-3, November 2012, Article number ncs143, Pages 38-41 

5.8. Burghele, B. , Cosma, C.   Intercomparison between radon passive and active measurements and problems related to thoron Measurements. Romanian Journal in Physics  Volume 58, Issue SUPPL., 2013, Pages S56-S62

 5.9. Mrdja, Dusan S. ; Bikit, Istvan S. ; Veskovic, Miroslav J. A simple model for the
assessment of indoor radionuclide Pb-210 surface contamination due to the presence of radon. Nuclear technology & radiation protection  Volume: 28   Issue: 1   Pages: 68-72   DOI: 10.2298/NTRP1301068M   Published: MAR 2013

6. U tezama

6.1 LAWRENCE, CAMERON EOIN 
MEASUREMENT OF 222RN EXHALATION RATES AND 210PB DEPOSITION RATES IN A TROPICAL ENVIRONMENT.
PhD thesis
Queensland University of Technology
2006
http://adt.library.qut.edu.au/adt-qut/public/adt-QUT20070119.154259/

6.1. D. Nikezic and V. Urosevic. Nucl. Instr. Meth. A. (1997),406, 486-496

6.2. CACCURI, LILIAN SAUEIA
AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO 222RN NO GALPÃO DA SALVAGUARDAS DO IPEN
ASSESSMENT OF 222Rn OCCUPATIONAL EXPOSURE AT IPEN NUCLEAR MATERIALS STORAGE SITE
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)
Univezidade de Sao Paolo , MPhyl, Sao Paolo 2007
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-16062008-151559/ 

6.2 Nikezic D., Urosevic   V.                               
A theoretical study of radon measurement with activated charcoal,   NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS, 406 (3): 486-498 APR 11 1998

6.3 SIMONE ALBERIGI
 
ON THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON RADON LEVELS IN CAVES OF RIBEIRA  STATE PARKS, SP AND EVALUATION OF RADIOACTIVE EQUILIBRIUM AND EQUILIBRIUM FACTORS BETWEEN RADON AND ITS PROGENY  
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)
Univezidade de Sao Paolo , MPhyl, Sao Paolo 2011

cited
6.3 D. Nikezic and V. Urosevic. A theoretical study of radon measurement with activated charcoal, Nucl. Instr. Meth. A. 406, 486-496  APR 11 1998

B) Međunarodne konferencije  

B1. V.Urošević, D. Nikezić, "Optimisation of radon measurements."2nd International  Nuclear Society Conference, Beograd, Yugoslavia 28- Sept- 1. Oct.1998.

B2.  V.Urošević, D. Nikezić, G. Pantelić, M. Kovačević "Radon transport through the concrete and determine diffusion coefficient for the tipical concrete building in Serbia ."3nd International  Nuclear Society Conference, Beograd , Yugoslavia , 2-5 Oct. 2000.

B3  V.Urošević, D. Nikezić, G. Pantelić "Experimental determination  the time  needed  for  achieve  of steady state  for radon  transport  through concrete”   4th International  Nuclear Society Conference, Beograd, Yugoslavia, 30.September-5 October 2002.

B4 V. Urošević    "Improving radon measurement  with  active charcoal  and designing domestic canister "   First  International ECE Workshop, June 30 to Jule 2. 2003. Belgrade

B5  V.Urošević, D. Nikezić, R.Zekić  "Theoretical  and  experimental  study  of radon measurement with designing and calibration  domestic  canister  with active charcoal”   4th International  Nuclear Society Conference, Beograd, Yugoslavia, 27-30  September 2004.

B6   D. Nikezić, D.Stevanović,  V. Urošević    "Behavior  of   Polonium  in diffusion  chamber  for a radon measurement "Second  International ECE Workshop, June 30 to Jule 2. 2005 Niška Banja.

B7  V. Urošević    "Improving radon measurement  with  active charcoal  and designing domestic canister "   First  International ECE Workshop, June 30 to Jule 2. 2004 Belgrade .

B8   D. Nikezić, D.Stevanović,  V. Urošević    "Behavior  of   Polonium  in diffusion  chamber  for a radon measurement "Second  International ECE Workshop, June 30 to Jule 2. 2005 Niška Banja.

 B9  V.Urošević, D. Nikezić  "Simulation  diffusive and advective  transport  of radon  gas through concrete samples"12th   International  Reseaarch Expert Conference  Trends  in the  Development  Of Machinery  and Associated Technology Instanbul  Turkey, 26-30 August 2008

C)    Radovi na domaćim konferencijama      

C1. V.Urošević, D. Nikezić,  Simulacija adsorpcije radona metodom konačnih elemenata i eksperimentalna verifikacija,  XIX Simpozijum jugoslovenskog društva za zaštitu od zračenja. (1997) str. 381-384. Golubac

C2. V.Urošević, D. Nikezić,  Simulacija skim-off metode za merenje radona aktivnim ugljem. XX Simpozijum jugoslovenskog društva za zaštitu od zračenja, (1999) str. 149-153.  Tara

C3. V.Urošević, D. Nikezić, Prenos  radona  kroz   beton i određivanje koeficijenta difuzije za betone tipične  za Srbiju    XXI Simpozijum jugoslovenskog društva za zaštitu od zračenja, (2001)  Kladovo

C4. V. Urošević    "Improving radon measurement  with  active charcoal  and designing domestic canister "XXII Simpozijum jugoslovenskog društva za zaštitu od zračenja, (2003) . Petrovac

C5. V.Urošević, D. Nikezić, R.Zekić  "Theoretical  and  experimental  study  of radon measurement with designing and calibration  domestic  canister  with active charcoal”   XXIII Simpozijum jugoslovenskog društva za zaštitu od zračenja, (2005) . Donji Milanovac

C6. V.Urošević, D. Nikezić, S. Vulović "Simulacija raspodele  koncentracije  torona I radona  unutar  zatvorene prostorije   XXIVSimpozijum jugoslovenskog društva za zaštitu od zračenja, (2007) Zlatibor

C7. V.Urošević, D. Nikezić,  Simulacija procesa  merenje radona  kao radioaktivnog elementa YU INFO 2004  Kopaonik 8-12 3 2004.

C8. V.Urošević, D. Nikezić,   "Simulation  of radon transport through the concrete and determination of its diffusion coefficient.."YU INFO   Kopaonik 7-11 3 2005.

C9. V.Urošević, D. Nikezić, S. Vulović "Simulacija raspodele  koncentracije  torona I radona  unutar  zatvorene prostorije   YU INFO 2006  Kopaonik 6-10.3. 2006

C10 V.Urošević,  "Simulacija skim off metode pri  merenju koncentracije radona "YU INFO 2006  Kopaonik 11-14.3. 2007.

C11. V.Urošević, D. Nikezić,  "Simulacija raspodele  koncentracije  torona I radona  unutar  zatvorene prostorije   51. koferencija  ETRAN , H Novi  (2007)

C12. V.Urošević,    "Optimizacija  procesa merenja radona  metodom konačnih elemenata "YU INFO 2008  Kopaonik 9-12.3. 2008

C13   S Gavrilović,  M. Bjekić,  N. Mitrović , V.Urošević,  "Prvi Web eksperiment  kao začetak rada  Web bazirane laboratorije  na Tehničkom fakultetu u Čačku   "YU INFO 2008  Kopaonik 9-12.3. 2008

 

C14  O. Ristić, V. Urošević: Kreiranje forme u Java NetBeans razvojnom okruženju, Konferencija Tehnika i informatika u obrazovanju, Tehnički fakultet Čačak, 2008, UDK: 004, ISBN 978-86-7776-062-5, s. 493-498.

C15  V. Urošević, M. Blagojević: Uporedne analize programskih jezika kroz 12 standardizovanih aspekata informacionih tehnologija, Konferencija Tehnika i informatika u obrazovanju, Tehnički fakultet Čačak, 2008, UDK: 004, ISBN 978-86-7776-062-5, s. 507-512.

D)  Učešće na naučno istraživačkim projektima

D1)  Razvoj teorijskih i eksperimentalnih metoda u radioekologiji, projekat u okviru  programa  osnovnih istraživanja,   evidencioni broj 1425. 
Ministarstvo za  nauku  tehnologiju  i razvoj.  2002-2006

D2)  Teorijska i eksperimentalna istraživanja  u mikrodozimetriji i ekologiji  projekat u okviru  programa  osnovnih istraživanja,  evidencioni broj 141023.  Ministarstvo   nauke    2006-2010

 

E)        Publikovane monografije, knjige, udžbenici, skripte

E1)      Clipper – priručnik za programiranje  Autor  V. Urošević  P.J. "Informacioni sistemi "Zastava automobili a.d.   januar 1994

E2)      Programski jezik C   - Zbirka zadataka  Autori V. Urošević O. Ristić   izdavač Tehnički fakultet Čačak 2008

E3)      Programski jezik C   - Zbirka zadataka  Autori V. Urošević O. Ristić, izdavač Visoka škola strukovnih studija  u Čačku  2008

E4)      Programski jezik C - udžbenik  Autor  V. Urošević  Tehnički fakultet Čačak 2008 

E5)     Handbook of Radon: Properties, Applications and Health,  D. Nikezic, V.M. Markovic, N. Stevanovic, V. Urosevic, B. Milenkovic and J. Stajic.

         Поглавље у књизи  на страном језику код страног издавача
         Издавач:  Nova Publishers - ISBN: 978-1-62100-177-5,pp.311-334, 2012.
         https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=35577

 E6.   Програмски језик Ц   - Збирка задатака  Аутори В. Урошевић О. Ристић, M. Благојевић, Б. Савић   издавач           Факултет  техничких наука  Чачак 2013. 

 E7.   Програмски језик Ц   - Збирка задатака  Аутори В. Урошевић О. Ристић,  M. Благојевић, Б. Савић издавач     Висока школа струковних студија  у Чачку  2013.