Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Владица Мијаиловић

Проф. др Владица Мијаиловић
Редовни професор
Ужа научна област: Електроенергетика
Катедра за електроенергетику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-761

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 228

 vladica.mijailovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Dr Vladica Mijailović, redovni profesor

Razvodna postrojenja
Automatizacija i pouzdanost distributivnih sistema
Elektrane i obnovljivi izvori energije

Projekat iz razvodnih postrojenja

Monitoring i dijagnostika elektroenergetskih postrojenja
Distribuirani izvori energije

Visokonaponska postrojenja

Pouzdanost elektroenergetskih sistema

Dr Dr Vladica Mijailović, Full Professor
High-voltage switchgears
Automatisation and reliability of electrical distribution systems
Power plants and renewable energy sources
Monitoring and diagnostics of HV switchgears components
Distributed energy sources

High-voltage substations

Reliability of electric power systems
Born in 1966., B.Sc. 1991 (B.Sc. in E.E.), M.Sc. 1995, Ph.D. 1999.
Field of specialization: Power systems reliability and modern maintenance techniques.

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Vladica Mijailović je rođen u Kraljevu 1966. godine. Diplomirao je na Energetskom odseku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 1991.godine. Magistarski rad i doktorsku disertaciju je odbranio na istom fakultetu 1995. i 1999. godine, respektivno. Na Tehničkom fakultetu je zaposlen od 1991.godine. Prošao je sva saradnička i nastavnička zvanja. U novembru 2009. izabran je za redovnog profesora za užu naučnu oblast Elektroenergetika.

ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

U periodu 1996 - 2000. u estvovao je kao istraživa na projektu iz oblasti osnovnih istraživanja finansiranom od strane MNTR, a od 2002.godine rukovodi projektima iz oblasti tehnološkog razvoja koje finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine, a koje realizuju Tehnički fakultet Čačak i ETI "Nikola Tesla" Beograd. Kao učesnik i kao rukovodilac učestvovao je u realizaciji dve Studije za potrebe preduzeća iz sastava EPS-a. Bavi se istraživanjima iz oblasti održavanja viskonaponske opreme i pouzdanosti i planiranja distributivnih sistema.

PUBLIKACIJE

- Magistarski rad"Uporedna tehničko-ekonomska analiza konvencionalnih i gasom izolovanih postrojenja gradskih TS 110/ x kV/kV", Elektrotehnički fakultet Beograd, 1995.god.

- Doktorska disertacija "Modeli za analizu pouzdanosti i tehničko-ekonomsko vrednovanje konvencionalnih i gasom SF6 izolovanih distributivnih transformatorskih stanica 110 kV/ X kV", Elektrotehnički fakultet Beograd, 1999.god.

- Objavljeni udžbenici, monografije i zbirka zadataka

1. J. Nahman, V. Mijailović, Visokonaponska postrojenja, Beopres, Beograd, 2000.

2. J. Nahman, V. Mijailović, Odabrana poglavlja iz visokonaponskih postrojenja, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2002.

3. J. Nahman, V. Mijailović, Razvodna postrojenja, Akademska misao, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2005.

4. J. Nahman, V. Mijailović, Pouzdanost sistema za distribuciju električne energije, Akademska misao, Beograd, 2009.

5. J. Nahman, D. Salamon, V. Mijailović,Visokonaponska postrojenja- zbirka reaenih zadataka sa prilozima, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2002.

6. V. Mijailović, Distribuirani izvori energije- principi rada i eksploatacioni aspekti, Akademska misao, Beograd, 2011.

7. J. Nahman, V. Mijailović i D. Salamon, "Razvodna postrojenja –zbirka rešenih zadataka sa prilozima", Akademska misao, Beograd, 2012.

8. J. Nahman, V. Mijailović, "Razvodna postrojenja –drugo izdanje", Akademska misao, Beograd, 2015. 

9. Vladica Mijailović "Distribuirani izvori i sistemi za distribuciju električne energije",  Akademska misao, Beograd, 2019.

 

- Radovi objavljeni u vodećim casopisima medjunarodnog znacaja

1. J. Nahman , V. Mijailović, "Optimal sparing for SF6 gas insulated substations", Inter-national Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol.21, No.1, 33-38, Januar 1999.

2. V.Mijailović, "Probabilistic Method for Planning of Maintenance Activities of Substation Components" , Electric Power Systems Research 64 (2003), 53-58

3. V.Mijailović, Method for Effects Evaluation of Some Forms of Power Transformers Preventive Maintenance, Electric Power Systems Research, Vol.78 (2008), 765-776

4. V.Mijailović, Optimal spares availability strategy for power transformer components, Electric Power Systems Research,  Vol.80 (2010),  No.8, 987-992

5. O.Ristic, V.Mijailovic, "Method for Determining Optimal Power transformers Exploitation Strategy", Electric Power Systems Research, Vol.83 (2012), 255-261

6. V. Mijailovic, "Probabilistic model for planning keeping of power transformer spare components with general repair time distribution", Electric Power Systems Research, Vol. 97, 2013 (109-115)

7. V. Mijailović, D. Ćetenović, A. Ranković, P. Petrović,, D. Rozgić, "Analysis of faults in active distribution network with and without synchronous generator using instantaneous symmetrical components in time domain", Electrical Engineering, Springer, DOI: 10.1007/s00202-018-0689-5, 2018.

8. P. B. Petrović, V. B. Pavlović, B. Vlahović, V. Mijailović, "A high-sensitive current-mode pressure/force detector based on piezoelectric polymer PVDF", Sensors and Actuators A 276 (2018) 165–175, doi:10.1016/j.sna.2018.04.014

9. V. Mijailović, D. Klimenta, A. Ranković, P. Petrović, M. Milovanović “Calculation of three-phase bolted short-circuit currents in a MV distribution feeder with induction and

synchronous generators”, Electr Eng (2023). https://doi.org/10.1007/s00202-023-02004-0

- Radovi objavljeni na nacionalnim savetovanjima

1. V.Mijailović , "Prikaz rezultata uporedne analize klasicnih i SF6- distributivnih TS",22. Savetovanje JUKO CIGRE, 21-25.maja 1995., Vrnjacka Banja

2. V.Mijailović , "Predlog modela za odredjivanje optimalne količine rezervne opreme u SF6 postrojenju" , 23. Savetovanje JUKO CIGRE, 25-30.maja 1997., Herceg Novi

3. J.Nahman, V.Mijailović, M.Tanasković, A.Joksimović, "Gasom izolovana postrojenja- iskustva i trendovi", 1. Savetovanje JUKO CIRED, oktobar 1998., Zlatibor

4. V.Mijailović, M.Belcević, "Analiza potrosačkog područja JP Elektrosrbija Kraljevo radi sprovodjenja kompenzacije reaktivne snage", 24. Savetovanje JUKO CIGRE, 1999. , Vrnjačka Banja

5. J.Nahman, V.Mijailović, " Model za tehnicko-ekonomsku analizu SF6 postrojenja - metodologija", 24. Savetovanje JUKO CIGRE, 1999. , Vrnjačka Banja

6. V.Mijailović, " Model za tehnicko-ekonomsku analizu SF6 postrojenja - proracuni", 24. Savetovanje JUKO CIGRE, 1999. , Vrnjačka Banja

7. V.Mijailović, "Predlog modela za procenu troškova različitih koncepcija održavanja elemenata postrojenja-teorija", 25. Savetovanje JUKO CIGRE, 16-20.septembar, 2001., Herceg-Novi

8. V.Mijailović, "Predlog modela za procenu troškova različitih koncepcija održavanja elemenata postrojenja-rezultati", 25. Savetovanje JUKO CIGRE, 16-20.septembar, 2001., Herceg-Novi

9. V.Mijailović, "Metode za monitoring i dijagnosticiranje energetskih transformatora", 3. Savetovanje JUKO CIRED, 2002., Vrnjačka banja

10. V.Mijailović, "Tehničko-ekonomski efekti primene uredjaja za monitoring i dijagnosticiranje energetskih transformatora", 3. Savetovanje JUKO CIRED, 2002., Vrnjačka banja

11.Vladica Mijailović, Č inioci koji uticu na dužinu životnog veka i raspoloživost opreme, 27.Savetovanje JUKO CIGRE, 29.maj-03.jun 2005., Zlatibor, ref. RB3-07

12. Vladica Mijailović, Mere za produženje životnog veka i poviaenje nivoa raspoloživosti opreme u postrojenju, 27.Savetovanje JUKO CIGRE, 29.maj-03.jun 2005., Zlatibor, ref. RB3-08

13. Vladica Mijailović, Metode za dijagnostikovanje stanja energetskih transformatora, Drugo regionalno savetovanje o elektrodistributivnim mrežama JUKO CIRED, 17.-20. oktobra 2006., Zlatibor, ref. R-6.11

14. Vladica Mijailović, Određivanje optimalne količine rezervnih komponenti energetskih transformatora, 29. Savetovanje CIGRE SRBIJA, 31. maj-06. jun 2009, Zlatibor, ref. RB3 -11

15. Vladica Mijailović, Poboljšanje pouzdanosti distributivnih izvoda ugradnjom rasklopne opreme i priključenjem distribuiranih izvora, 29.Savetovanje CIGRE SRBIJA, 31. maj-06. jun 2009, Zlatibor, ref. RC6-03

16. Д. Ћетеновић, В. Мијаиловић, А. Ранковић, ''Предлог мера за смањење техничких губитака у средњенапонској дистрибутивној мрежи 10 kV'', Зборник X Саветовања о електродистрибутивним мрежама Србије CIRED, Врњачка Бања, септембар 2016., Реферат R-5.08. [M63]

17. D. Ćetenović, V. Mijailović, A. Ranković, “Sklopni prenaponi na prekidačima usled isključenja struje kvara – slučaj priključenja indukcionog generatora na distributivnu mrežu“, XI Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije CIRED, Kopaonik, Septembar 2018, Referat R-1.20, ISBN: 978-86-83171-23-1.

18. Aleksandar Ranković, Vladica Mijailović, “Poređenјe performansi PSO i GA metoda pri određivanјu optimalnog rasporeda provodnika dvostrukih nadzemnih vodova”, 35. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 2021., R-C4.04

19. Vladica Mijailović, Aleksandar Ranković, “Proračun struje metalnog trofaznog kratkog spoja  na SN-izvodu sa priključenim indukcionim i sinhronim generatorima–predlog modela-“, 35. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 2021., R-C6.06

20. Vladica Mijailović, Aleksandar Ranković, “Proračun struje metalnog trofaznog kratkog spoja  na SN-izvodu sa priključenim indukcionim i sinhronim generatorima–rezultati proračuna-“, 35. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 2021., R-C6.08

21. Vladica Mijailović, Aleksandar Ranković, “Efikasna distributivna mreža- trenutno stanje i trendovi- uporedni pregled- “, 13. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, Kopaonik, 12.-16-09.2022., R-4.11

22. Vladica Mijailović, Aleksandar Ranković,Pokazatelji pouzdanosti distributivnih mreža- uporedni pregled-“, 13. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, Kopaonik, 12.-16-09.2022., R-4.12

23. Stefan Čubonović, Aleksandar Ranković, Vladica Mijailović, “Komparativna analiza metoda za proračun magnetskog polja u blizini nadzemnih vodova”, 36. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 2023., R-C4.05

24. Vladica Mijailović, Aleksandar Ranković, “Smanјenјe potrošnјe fosilnih goriva u industriji i povećanјe energetske efikasnosti primenom toplotnih pumpi i foto-naponskih sistema”, 36. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 2023., R-C6.01

25. Vladica Mijailović, Aleksandar Ranković, “Proračun sklopnih prenapona za slučaj metalnog trofaznog kratkog spoja na SN-izvodu sa priključenim indukcionim i ili sinhronim generatorima”, 36. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 2023., R-C6.14

 

- Radovi objavljeni u nacionalnom časopisu

1. V.Mijailović. "Skraćenje vremena trajanja otklanjanja krupnih kvarova u SF6-postrojenjima", Elektroprivreda, br.4, 2000.

2. V.Mijailović, M.Belcević, "Sniženje nivoa gubitaka u niskonaponskoj mreži JP Elektrosrbija Kraljevo", Elektroprivreda, br.4, 2000.

3. V.Mijailović, "Održavanje energetskih transformatora-pogonska iskustva", Elektroprivreda br.3, 2003.

4. Vladica Mijailović, Predlog modela za procenu efekata različitih vidova preventivnog održavanja energetskih transformatora, Elektroprivreda br.4. 2005.

5. Vladica Mijailović, "Pokazatelji pouzdanosti za distributivne sisteme", Elektroprivreda, br.1, 2009.

6. Vladica Mijailović, "Koncepti održavanja visokonaponske opreme i inostrana praksa", Elektroprivreda, br.2, 2009.

 

-Udžbenici za srednje stručne skole

1. V. Mijailović, Elektrane i razvodna postrojenja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003 (udžbenik za treći razred elektrotehničke škole).

2. V. Mijailović, Električna postrojenja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2007 (udžbenik za treći razred elektrotehničke škole).

 

- Projekti

1. OPTIMALNO PLANIRANJE I EKSPLOATACIJA EES-a ETI " Nikola Tesla " Beograd, rukovodilac dr Dušan Arnautović, istraživač, 1996-2000.

2. POUZDANOST DISTRIBUTIVNIH MREŽA Elektrotehnički fakultet i Elektroprivreda Srbije, rukovodilac prof.dr Jovan Nahman, učesnik, 1997- 1999.

3. ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI EKONOMI NIJEG RADA DISTRIBUTIVNE MREŽE SREDNJEG NAPONA Tehnički fakultet, ETI  Nikola Tesla , Elektronski fakultet Niš, Elektrosrbija Kraljevo, Rukovodilac, 2002.-2004.

4. ODRŽAVANJE ELEMENATA POSTROJENJA 110/X KV/KV, Studija rađena za potrebe EPS-Elektrosrbija Kraljevo, 2004-2006., Rukovodilac

5.MONITORING, DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE ELEMENATA DISTRIBUTIVNIH TRANSFORMATORSKIH STANICA Tehnički fakultet, ETI  Nikola Tesla ,Elektrosrbija Kraljevo, Rukovodilac, 2005.-2007.

6. POUZDANOST DEREGULISANIH DISTRIBUTIVNIH SISTEMA Tehnički fakultet, ETI  Nikola Tesla , Rukovodilac, 2008.-2010.