Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Војислав Вујичић

Војислав Вујичић
Асистент
Научна област: Мехатронички системи и процеси и Конcтрукционо машинство
Катедра за машинство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-737

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 124

 vojislav.vujicic@ftn.kg.ac.rs

Предмети

 • Роботика
 • Роботи и манипулатори
 • Моделирање и симулације мехатроничких процеса
 • Механичка моделирања и симулација рачунаром
 • Моделирање и нумеричке анализе мехатроничких структура
 • Програмирање PLC
 • Аутоматизација процеса
 • Практикум из индустријске аутоматике
 • CAD/CAE конструисање
 • Механика машина
 • Електричне машине 1
 • Испитивање електричних машина

Основни биографски подаци

Рођен 4. марта 1992 године. Основну и средњу техничку школу завршио у Чачку.

Основне студије на Факултету техничких наука у Чачку уписао 2011. године на студијском програму Мехатроника, дипломирао са радом на тему ПРОРАЧУН КИНЕМАТИКЕ, ДИНАМИКЕ И СИМУЛАЦИЈА КРЕТАЊА ВИШЕСТЕПЕНОГ МЕХАНИЗМА ПРИМЕНОМ MATLAB-А2015. године.

Мастер студије на Факултету техничких наука у Чачку завршио 2016. године на студијском програму Мехатроника са мастер радом на тему ПРИМЕНА MATLAB-А ЗА ПРОРАЧУН МЕХАНИКЕ ИНДУСТРИЈСКОГ РОБОТА И ИЗРАДА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МОДЕЛА ПРИМЕНОМ RP ТЕХНОЛОГИЈА.

Докторске академске студије уписао 2016/2017. године на Факултету техничких наука у Чачку, студијски програм Мехатроника.

Списак научних и стручних радова

Зборници међународних научних скупова M30:

 1. Koprivica, B., Šućurović, M., Vujičić, V., Božić, M., Rosić, M., “Calibration of torque sensor prototype using commercial torque sensor”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2018, Vol. I, pp. 53-57, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 16-17. Nov. 2018 [M33]
 2. Bozic, M., Sucurovic, M., Rosic, M., Vujicic, V., Bjekic, M., “Laboratory setup for measurements basic pump system characteristic”, Proceedings of International scientific conference - UNITECH 2018, Vol. III, pp. 154-158, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 16-17. Nov. 2018 [M33]
 3. M. Šućurović, M.Božić, V. Vujičić, M. Marjanović, S. Dragićević, M.Rosić “EXPERIMENTAL TESTING OF A THERMAL AND ELECTRICAL PERFORMANCE OF A HYBRID PHOTOVOLTAIC-THERMAL SOLAR COLLECTOR”, VIII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2018 (IIZS 2018) October 11-12 th, 2018, Zrenjanin, Serbia, pp 197-202, ISBN 978-86-7672-309-6[M33]
 4. M. Šućurović, V. Vujičić, M. Božić, M. Rosić, B. Koprivica, “Testing of magnetomechanical torque sensor using electromagnetic load emulator - Temperature correction” Proceedings of Papers – 5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2018, Palić, Serbia, June 11 – 14, 2018, pp 750-754, ISBN 978-86-7466-752-1[M33]
 5. V. Vujičić, I. Milićević, S. Dragićević, M. Marjanović, Realization of Model of Robotic Arm S-430iF for Education Purposes 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, May 25-27, 2018, Čačak, Serbia, pp. 358-361,  ISBN: 978-86-7776-226-1.[M33]
 6. M. Marjanović, S. Dragićević, I. Milićević, M. Popović, V. Vujičić, Application of Computer Simulation in Engineering Education 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, May 25-27, 2018, Čačak, Serbia, pp. 362-366,  ISBN: 978-86-7776-226-1.[M33]
 7. Ćurčić, S., Božić, M., Vujičić, V., “Development of automatic lines for pneumatic seeds of seeds in containers”, Quality system conditions for successful business and competitiveness, 2017, Kopaonik, 29.11. – 01.12.2017., pp 93 – 101, ISBN: 978-86-80164-06-9
 8. Milos Bozic, Vojislav Vujicic, Marko Sucurovic, Branko Koprivica, “SIMPLE MAGNETOMECHANICAL TORQUE SENSOR – DESIGN, CONSTRUCTION AND TESTING”, International scientific conference UNITECH 2017, Proceedings, Volume 1, ISSN 1313-230X, pp I-112 – I-116, Technical University of Gabrovo, 17-18 November 2017. Gabrovo.
 9. Rosić, M., Antić, S., Bjekić, M., Vujičić, V., “Educational laboratory setup of DC motor cascade control based on dSPACE1104 platform”, Proceedings of 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources - ICREPS2017, pp. 213-222, ISBN:978-86-81505-84-7, DOI:10.24094/mkoiee.017.5.1.213, Belgrade, Serbia, 12-13 October, 2017.
 10. Snežana Dragićević, Milan Marjanović, Vojislav Vujučić, Ivan Milićević, Marko Popović, “Solar Energy Measurement in Čačak”, Central Serbia 384, 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia -SIMTERM 2017, ISBN 978-86-6055-098-1, pp. 384 – 391, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, October 17-20, 2017, Sokobanja, Serbia.
 11. Milićević, I., Božić, M., Vujičić, V., Slavković, R., Jugović, Z., “Machine for Impact Testing of Plastic Pipes - IMPACT 2000 Design”, Development and Prototyping, IX International Conference, Heavy Machinery - HM 2017Proceedings, ISBN 978-86-82631-89-7, pp. G.1-G.6, Faculty of Mechanical and Civil Engineering Kraljevo, 28 June - 1 July 2017, Zlatibor, Serbia.
 12. Vojislav Vujičić, Miloš Božić, Branko Koprivica and Alenka Milovanović, “Simple Measurement of Magnetomechanical Effect of Cylindrical Steel Shaft under Static Torsional Stress”, IcETRAN 2017, Proceedings of 4th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering, ISBN 978-86-7466-692-0, pp. MLI1.6. 1-4, Kladovo, Serbia, June 05-08.
 13. Stojan Savković, Vojislav Vujičić, Ivan Milićević, Milan Marjanović, Radomir Slavković, Nedeljko Dučić, “Determination of velocity and acceleration of the object in motion moving down along vertical cylindrical rails”, Proceedings TIO 2016, ISBN 978-86-7776-192-9
 14. Božić Miloš, Vojislav Vujičić, Goran Đorđević, “Realization of sensory mobile platform “WEGY” and possibilities of use in education”, Proceedings TIO 2016, ISBN 978-86-7776-192-9
 15. Milićević, I., Vujičić, V., Slavković, R., Dučić, N., Popović, M., “Kinematic and Dynamic Analysis and Simulation of Complex Mechanisms Using the MATLAB Software”, IMK-14 – Research & Developement in Heavy Machinery, ISSN 0354-6829, Vol.21, No4 (2015), EN99-106.

Национални часописи М50:

 1. Milićević, I., Vujičić, V., Slavković, R., Dučić, N., Popović, M., “Kinematic and Dynamic Analysis and Simulation of Complex Mechanisms Using the MATLAB Software”, IMK-14 – Research & Developement in Heavy Machinery, ISSN 0354-6829, Vol.21, No4 (2015), EN99-106.

Зборници скупова националног значаја М60:

 1. Стојан Савковић, Милосав Шекарић, Војислав Вујичић, Александар Петровић, Петар Марић, Иван Милићевић, Моделирање и симулација кретања кулисног механизма рендисаљке помоћу софтвера Matlab и SolidWorks”, Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем Техника и информатика у образовању– TIO 2014, ISBN 978-86-7776-164-6