Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Живадин Мицић

Проф. др Живадин Мицић
Редовни професор у пензији
Ужа научна област: Информационе технологије и системи
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-734

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 130

 zivadin.micic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Informacione tenologije i sistemi

Dr Živadin Micić, Full professor
IT and Systems
Born in 1955, B.Sc. 1979 (B.Sc. in M.E), M.Sc. 1982, Ph.D. 1997.
Field of specialization: IT and Systems.
Author of over 220 papers, 10 textbooks and 2 monographes.

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Dr Živadin Micić je rođen 1955. godine u Mađeru (opština Ražanj, okrug Niš). Gimnaziju završio u Kragujevcu, a 1979. godine diplomirao na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Akademski naziv magistra tehničkih nauka stekao je 1982. godine, na istom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, odbranom rada pod naslovom "Rešavanje geometrijski nelinearnih problema ljuski metodom konačnih elemenata". Naučni stepen doktora tehničkih nauka stekao odbranom doktorske disertacije na Univerzitetu u Nišu 1997. godine, pod nazivom "Razvoj proizvoda u sistemu kvaliteta podržanom informaciono-ekspertnim sistemom".

Kretanje u službi

Od 1979. godine zaposlen u Računskom centru Zavodi "Crvena Zastava", odnosno "Zastava automobili", na mestima "Organizatora primene računara u konstrukciji", potom "Glavnog organizatora inženjerskih aplikacija", "Saradnika za inženjerske aplikacije i operaciona istraživanja", a od 1985-1992. godine direkrora naučno-istraživačke jedinice "Sektor kibernetike". Od 1992. do 1994. godine na mestu "Rukovodioca projekta" u Institutu za automobile, a potom, sa Više tehničke škole u Kragujevcu, školske 1998/99. godine prelazi na Tehnički fakultet Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, gde i sada radi.
U toku 25-godišnjeg radnog staža stekao brojna znanja i iskustva, a posebno u procesima i aktivnostima iz nauke i struke:  decenija ipo u privredi, u istraživanjima i u primenjenoj nauci;  više od dve decenije na brojnim projektima, rukovodećim poslovima;  istovremeno, više od decenije u sistemu kvaliteta, u konsaltingu i u uslugama;  preko dve decenije u nastavi i obrazovanju, od 1985. do danas.

PEDAGOŠKA DELATNOST

Dr Ž. Micić je istovremeno i u nastavnim procesima sa studentima (od 1985-1994. godine, do 1/3 van redovnog radnog vremena), prvo asistent na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu (1885), zatim predavač (1988), viši predavač (1991) i profesor (1998) na Višoj tehničkoj školi u Kragujevcu, docent (1999), vanredan profesor (2004) i redovan profesor (2009) na Tehničkom fakultetu u Čačku. Rezultat je i veliki broj skripti, miniskripti za studente i dvocifren broj knjiga (među kojima su: monografije, udžbenici, priručnici, zbirke zadataka, od kojih su neka u više izdanja, a neka kompletna na Internetu - elektronske publikacije, na sajtu Univeziteta u Kragujevcu od juna 2000-2005, kao i potom od 21. marta 2005. godine na sajtu Tehničkog fakulteta, na adresama www.ftn.kg.ac.rs/publikacije/OS/ i www.ftn.kg.ac.rs/publikacije/IT/).
Mentor je velikog broja radova na dodiplomskim i poslediplomskim studijama (preko 130 mentorstva diplomskih radova, šest magistarskih radova...).

ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

Autor je monografije "Informacione tehnologije", monografije "IT u integrisanim sistemima" i drugih brojnih, a posebno nastavnih publikacija.
Učestvovao u timskom radu na brojnim naučno-istraživačkim projektima (preko 30) i projektima tehnološkog razvoja.
Iz rada na projektima proizašli su značajni rezultati, softverska rešenja, tehnička unapređenja, kao i veliki broj objavljenih radova (ukupno preko 250).
Na Tehničkom fakultetu u Čačku je u oblastima Informacionih tehnologija i sistema, angažovan na predmetima: Informatika, Informacione tehnologije, Informaciono-komunikacione tehnologije, Operativni sistemi, Ekspertni sistemi, Razvoj Web aplikacija, Metodika informatike, IT u obrazovanju itd, kako na dodiplomskim, tako i na poslediplomskim studijama.
Šef je Katedre za informacione tehnologije od njenog osnivanja 25. IV 2001. godine i sada.

PUBLIKACIJE / karakterističnih 10

Ž. Micić: Prilog primene kompjutera u matematičkoj statistici, YU ISSN 0558 - 9208, UDC: 519.9: 681. 142. 2= 861, Tehnika - Saobraćaj, 10, (1529-1537), 1981.
M. Kojić, R. Slavković, A. Janković, Ž. Micić i dr: Nove metode i tehnike u razvoju, projektovanju i eksploataciji mašinskih sistema, Naučno-istraživački projekat Republičke zajednice nauke SRS, Mašinski fakultet u Kragujevcu, br. 2.38 (400 str) 1981-1985.
Ž. Micić: CAD(CAM)CAE pri projektovanju automobila i drugih proizvoda u ZCZ, "Zastava", br. 15, UDK: 629.114.6:681.3 (15-23), 1987.
Z. Micic, V. Stoiljkovic, Lj. Stojanovic: Expert systems for product development - car, YU-981161, X International Scientific Meeting, "MVM-98", Proceeding - page. 321-324, Kragujevac, 5-7. 10. 1998.
Z. Micic: ES for integration of design, manufacture and maintenance motor vehicles, Sixt international scientific technical conference on internal combusion engines and motor vehicles, Proceeding, Volume II Vehicles, ISBN 954-90272-2-8, V. 27, Plovdiv, 13-15. october 1999.
Ž. Micić: Informacione tehnologije, Monografija, Tehnički fakultet Čačak, Univerzitet u Kragujevcu (str. 452), ISBN 86-901809-4-X, CIP 007: 681.32, Kragujevac - Čačak, 2001.
Ž. Micić: Operativni sistemi kroz IT, drugo izdanje, Tehnički fakultet Čačak, deo 1 - ISBN 86-81745-66-2, CIP 681.32.066 (075.8), deo 2 - ISBN 86-81745-67-0, CIP 004.45(075.8), (str. 148+124), 2003.
Ž. Micić: Standardizacijom ka višem nivou kvaliteta razvoja i primena IT, Tehnika, YU ISSN 0040-2176, UDC: 62(062.2) (497.1), Beograd, godina LVIII, broj 4-5/2003 (1-7), 2003.
Ž. Micić: IT i multidisciplinarni pristup inženjeringu putnih vozila na platformi kvaliteta, XIII međunarodni naučni simpozijum "MVM04", CD-zbornik radova, A37, Kragujevac, 04-06. 10. 2004.
Ž. Micić, I. Zlatanović, J. Obadović: Unapređenje kvaliteta IT u obrazovnom sistemu osnovnih i srednjih škola SCG, "Tehnologija-Informatika-Obrazoanje-3", ISBN 86-7447-056-4, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd-Novi Sad (353-365), 2005.