Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли


Одржана студентска дебата на тему енергетске ефикасности

19. 04. 2018

На Факултету техничких наука у Чачку одржана је студентска дебата на тему енергетске ефикасности, а у оквиру програма друштвене одговорности Компаније НИС која је на конкурсу „Заједници заједно“ 2017. године подржала пројекат Факултета техничких наука у Чачку у вредности од 1,5 милиона динара, а који се односи на повећање енергетске ефикасности зграде ФТН заменом старих металних прозора алуминијумским прозорима.

Уз поштовање правила дебатовања два студентска тима су пред публиком и жиријем дебатовали на три теме по тачно утврђеним правилима дебатовања уз поштовање различитих ставова и мишљења која су се могла чути приликом излагања чланова и једног и другог тима. На дебати се говорило о коришћењу угља као енергента уз ставове за и против, о  перспективама обновљивих извора енергије до 2020. године и капацитетима Србије за достизање тог циља. Најенергичније излагање учесника било је у вези треће теме која се односила на питање: “Да ли треба допустити градњу нуклеарне електране у Србији?“

Циљ дебате првасходно је био да студенти развијају критичко размишљање засновано на аргументима и вештини изражавања ставова које заступају. Квалитетном и релевантном аргументацијом, поред знања учесници дебате су имали прилику да искажу комуникационе вештине које су усмеравали на анализу проблема и прадлагање решења. За студенте је значајно што посредством развијања презентационих вештина, усвајају технике за пласирање ставова о одређеној теми уз превазилажење треме од јавног наступа.

Студентска дебата је једна у низу активности о примени мера енергетске ефикасности и њиховог утицаја на еколошке параметаре у околини што  утиче на повећање знања и промену ставова и мишљења  не само студената  ФТН већ и грађана који ће о овој теми сазнати више посредством канала информисања.