Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Владимир Младеновић

Проф. др Владимир Младеновић
Редовни професор
Ужа научна област: Информационе технологије и системи
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-734

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 130

 vladimir.mladenovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Савремене софтверске архитектуре
Мултимедијални системи
Заштита података
Интернет интелигентних уређаја
Савремени комуникациони системи (мастер)
Wеb програмирање (мастер)
Савремене мрежне технологије (докторске)
Примењена рачунарска визија (докторске)
 

Лабораторија за дигиталне иновације
 

КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Др. Владимир Младеновић је рођен 1975. Основну и средњу школу завршио је у Параћину. Електронски факултет, Универзитета у Нишу, завршио је 2000. године. Академски назив магистра техничких наука стекао је на истом факултету 2005, а научни степен доктора техничких наука стекао одбраном докторске дисертације на Техничком факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу 2009. године.

КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ И ПЕДАГОШКА ДЕЛАТНОСТ

Од 2001. до 2004. др Владимир Младеновић је радио у Српској фабрици стакла у Параћину као ИТ менаџер. Од 2004. до 2009. у Машинско-електротехничкој школи у Параћину као наставник електро групе предмета. Од 2009. до 2013. на Високој техничкој школи струковних студија у Пожаревцу као професор струковних студија на одсеку за електротехнику.
Аутор је више од 90 стручних и научних радова публикованих на конференцијама и часописима националног и међународног значаја. Власник је три патента од којих је један у комерцијалној употреби.
Лиценцирани је инжењер за трансфер технологија од стране Светске Организације за Интелектуалну Својину (World Intellectaul Propertty Organization - WIPO) и Завода за интелектуалну својину Србије – Октобар 2012, члан IЕЕЕ, Савеза инжињера и техничара Србије и председник Друштва за иновације и техничко-технолошки развој Параћина. Од фебруара 2016. године члан је научног одбора Инситута за истраживање “Digital signal processing and computer vision”, Државног техничког универзитета Ростов на Дону (Ruska Federacija), http://mm-dsp.com/en/scientific-boards-members.html

ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА

Главне области истраживања др. Владимира Младеновића су симболички софтвери и алати, виши степени интеграције у информационим технологијама, обрада сигнала и мултимедијални системи, вештачка интелигенција, машинско учење, интернет ствари.
 

ПУБЛИКАЦИЈЕ (одабране публикације)

 1. ​A. Kar, R. Bodile, V. Mladenovic, P. Sooraksa, S. SivapathamA Deep Neural Network-Correlation Phase Sensitive Mask Based Estimation To Improve Speech Intelligibility, Applied Acoustics, Volume 212, September 2023, 109592 (M21)
 2. M. Lutovac-Banduka, D. Milosevic, Y. Cen, A. Kar, V. MladenovicGraphical User Interface for Design, Analysis, Validation, and Reporting of Continuous-Time Systems using Wolfram Language, World Scientific Publishing - Journal of Circuits, Systems, and Computers, February 2023 https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0218126623502444 (M23)
 3. Fanghui Zhang, Shichao Kan, Damin Zhang, Yigang Cen, Linna Zhang, Vladimir Mladenovic, A Graph Model-based Multiscale Feature Fitting Method for Unsupervised Anomaly Detection, Pattern Recognition, February 2023, https://doi.org/10.1016/j.patcog.2023.109373, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031320323000742 (M21)
 4. S. Kan, Z. He, Y. Cen, Y. Li, V. Mladenovic, and Z. He, Contrastive Bayesian Analysis for Deep Metric Learning, Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022, ISSN: 0162-8828 https://arxiv.org/pdf/2210.04402.pdf, (M21a)
 5. S. Miletic, I. Pokrajac, K. Pena-Pena, G. Arce, V. Mladenovic, A multigraph-defined distribution function in a simulation model of a communication network, A special issue of Entropy, 2022, Vol. 24(9), 1294, ISSN: 1099-4300, pp 1-15, https://doi.org/10.3390/e24091294, https://www.mdpi.com/1099-4300/24/9/1294, (Corresponding author) (M22)
 6. SC Kan, Y. Cen, Y. Li, Y. Cen, V. Mladenovic, Z. He, Local Semantic Correlation Modeling over Graph Neural Networks for Deep Feature Embedding and Image Retrieval, IEEE Transaction Image processing, 2022, Vol. 31, ISSN 1057-7149, pp 2988-3003, https://ieeexplore.ieee.org/document/9749974, (M21a)
 7. D. Sowjanya, S. Sivapatham, A. Kar, V. Mladenovic, Mask estimation using phase information and inter-channel correlation for speech enhancement, Circuits, Systems, and Signal Processing, 2021, Vol. 41, ISSN 0278-081X, pp 4117–4135,https://link.springer.com/article/10.1007/s00034-022-01981-0, (M22)
 8. M. Milošević, V. Mladenović, U. Pešović, Evaluation of HTTP/3 Protocol for Internet of Things and Fog Computing Scenarios, , Studies in Informatics and Control Journal, 2021, Vol. 30(3), ISSN 1220-1766, pp 75-84, https://sic.ici.ro/wp-content/uploads/2021/09/Art.-7-Issue-3-2021.pdf, (Други аутор) (M23)
 9. A. Kar, G. Gowtham, A. Anand, T. Padhi, P. Sooraksa, V. Mladenovic, A family of adaptive Volterra filters based on maximum correntropy criterion for improved active control of impulsive noise, Circuits, Systems, and Signal Processing, 2021, Vol. 41, ISSN 0278-081X, pp 1019–1037, https://link.springer.com/article/10.1007/s00034-021-01821-7, (M22)
 10. Y. Jin, Y. Zhang, Y. Cen, Y. Li, V. Mladenovic, V. Voronin, Pedestrian Detection with Super-resolution Reconstruction for Low-Quality Image, Pattern Recognition, 2021, Vol. 115, ISSN 0031-3203, pp 1-15, https://doi.org/10.1016/j.patcog.2021.107846, (M21a)
 11. S. Kan, Y. Cen, Y. Cen, V. Mladenovic, Y. Li, Z. He, Zero-Shot Learning to Index on Semantic Trees for Scalable Image Retrieval, IEEE Transactions on Image Processing, 2020, Vol. 30, ISSN 1057-7149, pp 501-516, ieeexplore.ieee.org/document/9259243, (M21a)
 12. N. Stefanovic, M. Blagojevic, I. Pokrajac, M. Greconici, Y. Cen, V. Mladenovic, A Symbolic Encapsulation Point as Tool for 5G Wideband Channel Cross-Layer Modeling, A special issue of Entropy, 2020, Vol. 22(10), 1151, ISSN 1099-4300; pp 1-18, https://www.mdpi.com/1099-4300/22/10/1151, (Corresponding author) (M22)
 13. C. Stefanovic, S. Panic, V. Mladenovic, S. Jovkovic, M. Stefanovic, Higher order statistics of cooperative mobile-to-mobile relay communications over composite fading channels, International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing (IJAHUC), 2020, Vol. 35(2), pp 61-70, ISSN 1743-8225, https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=109792, (M23)
 14. S. Sankara, A. Kar, S. Burraa, M.N.S.Swamy, V. Mladenovic, Nonlinear Acoustic Echo Cancellation with Kernelized Adaptive Filters, Applied Acoustics, Elsevier, 2020, Vol. 166, ISSN 0003-682X, pp. 1-7, https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0003682X20301080, (M22)
 15. M. Lutovac, V. Mladenović, M. Lutovac, Development of  Aeronautical Communication System for Air Traffic Control Using OFDM and Computer Algebra Systems, Journal Studies in Informatics and Control, Vol. 22, No. 2, June 2013, pp 205-212, ISSN: 1220-1766, http://sic.ici.ro/, (M23)
 16. V. Mladenović, M. Lutovac, D. Porrat, Symbolic Analysis as Universal Tool for Deriving Properties of Non-linear Algorithms – Case study of EM Algorithm, Journal of Applied Sciences, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 11(2), ISSN 1785-8860, pp 117-136, http://uni-obuda.hu/journal/Mladenovic_Lutovac_Porrat_48.pdf, 2013. (M22)
 17. Mladenovic, V., Milosevic, D., Lutovac, M., Cen, Y., Debevc, M. An Operation Reduction Using Fast Computation of an Iteration-Based Simulation Method with Microsimulation-Semi-Symbolic Analysis, A special issue of Entropy 2018, Vol. 20(1), 62; doi:10.3390/e20010062, ISSN 1099-4300, http://www.mdpi.com/1099-4300/20/1/62 (M22)
 18. Zhang, F., Cen, Y., Ruizhen, Z., Hua, S., Mladenovic, V., Multi-separable dictionary learning, Signal Processing, https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2017.06.023, ISSN 0165-1684, February 2018, Vol. 143, pp 354-363, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165168417302335 (M21)
 19. Kan, S.C., Cen, Y.-G., Cen, Y., Wang, Y.-H., Voronin, V., Mladenovic, V., Zen, M., SURF Binarization and Fast Codebook Construction for Image Retrieval, Journal of Visual Communication and Image Representation, https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2017.08.006, ISSN 1047-3203, November 2017, Vol. 49, pp 104-114 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047320317301694, (M21)
 20. Mladenovic, V., Milosevic, D. Lutovac, M., An Operation – Reduced Calculation Method for Solving Complex Communication Systems, Studies in Informatics and Control, https://doi.org/10.24846/v26i2y201709, ISSN 1220-1766, June 2017, Vol. 26(2), pp. 213-218, https://sic.ici.ro/wp-content/uploads/2017/06/SIC-2-2017-Art.9.pdf (M23)
 21. Mladenovic, V., Makov, S., Voronin, V., Lutovac, M. An iteration-based simulation method for getting semi-symbolic solution of non-coherent FSK/ASK system by using computer algebra systems, Studies in Informatics and Control, https://doi.org/10.24846/v25i3y201604, ISSN 1220-1766, September 2016, Vol. 25(3), pp. 303-312, https://sic.ici.ro/wp-content/uploads/2016/09/SIC-3-2016-Art4.pdf

Patents:

 1. M. Mladenović, Ž. Udovičić, T. Prodanović, D. Milošević, V. Mladenović, Sistem za prikupljanje podataka sa pametnog sata zasnovan na internet stvarima (The internet-based smartwatch data collection system), 31.05.2022., Broj patenta RS1756U1, Broj prijave 2022/4409 MP-2022/0028, Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije   (M92) https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DRS1756U1
 2. Đ., Đoković, M. Ćurčić, J. Cen, V. Mladenović, Sistem za pametno zvono zasnovano na internet stvarima (The smart doorbell system based on the Internet of Things), Broj patenta RS1750U1, Broj prijave 2022/3061 MP-2022/0022, 29.04.2022. Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije,   (M92) https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081448203/publication/RS1750U1?q=pn%3DRS1750U1
 3. I.Tanović, N. Bečanović, B. Savković, M. Lutovac Banduka, V. Mladenović, Sistem za merenje temperature, vlažnosti vazduha i vlažnosti zemljišta u plasteniku zasnovan na internet stvarima (System for measuring temperature, air humidity and land humidity in a greenhouse based on internet of things), Broj patenta RS1755U1, Broj prijave 2022/4329 MP-2022/0017, 31.05.2022. Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije,   (M92) https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081940371/publication/RS1755U1?q=pn%3DRS1755U1
 4. D. Radulović, M. Radulović, Ž. Milovanović, A. Peulić, V. Mladenović, Sistem za praćenje koordinate položaja tela zasnovan na internet stvarima (The internet-based body position coordinate tracking system), Broj patenta RS1762U1, Broj prijave 2022/7102 MP-2022/0031, 29.07.2022. Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije,   (M92)  https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082701573/publication/RS1762U1?q=pn%3DRS1762U1
 5. J. Golubović, T. Simonović, J. Cen, V. Mladenović, Sistem za video nadzor zasnovan na internet stvarima (IoT video surveillance system), Broj patenta RS1758U1, Broj prijave 2022/4932 MP-2022/0101, 30.06.2022. Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije,   (M92) https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082319590/publication/RS1758U1?q=pn%3DRS1758U1
 6. A.Nešić, A. Kar, A. Peulić, V. Mladenović, MicroCloud sistem za skladištenje podataka putem internet mreže (Microcloud system for storing data via the internet), Broj patenta RS1753U1, Broj prijave 2022/3450 MP-2022/0099, 29.04.2022. Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije,   (M92)  https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DRS1753U1
 7. N. Kaličanin, M. Knežević, J. Cen, A. Peulić, V. Mladenović, Sistem za video nadzor preko internet mreže zasnovan na uređaju za prepoznavanje lica (Video surveillance system over the internet based on the device for the face recognition), Broj patenta RS1747U1, Broj prijave 2022/2534 MP-2022/0100, 31.03.2022. Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije,   (M92)  https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081076553/publication/RS1747U1?q=pn%3DRS1747U1
 8. M. Milićević, M. Knežević, V. Mladenović, Sistem za detekciju požara zasnovan na internet stvarima (Fire detection system based on internet of things), Broj patenta RS1727U1, Broj prijave 2022/10020 MP-2022/0018, 30.09.2022. Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije,   (M92)  https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077999748/publication/RS1727U1?q=pn%3DRS1727U1
 9. T. Rakonjac, M. Petković, V. Mladenović, Sistem za informacije o namirnicama zasnovan na internet stvarima (An Internet of Things – based grocery tracking information system), Broj patenta 1714U1, Broj prijave 2021/7816 MP-2022/0034, 30.07.2022. Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije,   (M92)  https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077163712/publication/RS1714U1?q=pn%3DRS1714U1
 10. R. Nikolić, N. Stojanović, V. Mladenović, Sistem za daljinsko kontrolisanje pametne rasvete zasnovane na internet stvarima (System for remote control of smart lighting based on internet of things), Broj patenta RS1711U1, Broj prijave 2021/7319 MP-2022/0016, 30.06.2022. Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije,   (M92)  https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076635495/publication/RS1711U1?q=pn%3DRS1711U1
 11. A. Poledica, A. Kar, V. Mladenović, Sistem za praćenje prtljaga zasnovan na QR kodu (QR code-based baggage tracking system), Broj patenta 1722U1, Broj prijave 2021/8859 MP-2022/0035, 31.08.2022. Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije,   (M92)  https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077638273/publication/RS1722U1?q=pn%3DRS1722U1
 12. D. Ivanović, S. Voštić, D. Macanović, V. Mladenović, Sistem za merenje kvaliteta tekuće vode zasnovan na internetu stvari (A system for measuring the quality running water based on the internet of things), Broj patenta RS1718U1, Broj prijave 2021/8796 MP-2022/0026, 30.07.2021. Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije,   (M92) https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077163706/publication/RS1718U1?q=pn%3DRS1718U1
 13. M. Marić, M. Milivojević, A. Đurić, V. Mladenović, Sistem za obezbeđenje od nedozvoljenih upada u stambeni objekat (Security insurance system for residential buildings), Broj patenta 1721U1, Broj prijave 2021/8852 MP-2021/0031, 31.08.2021., Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije   (M92) https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077638272/publication/RS1721U1?q=pn%3DRS1721U1
 14. V. Vučurović, Ž. Memarović, V. Mladenović, Sistem pametne sobe zasnovan na internet stvarima (The smart room system based on the internet of things), Broj patenta 1723U1, 31.08.2021., Broj prijave 2021/9203 MP-2021/0013, Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije   (M92) https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077638277/publication/RS1723U1?q=pn%3DRS1723U1
 15. M. Blagojević, V. Mladenović, M. Blagojević, D. Milošević, Sistem za predviđanje prinosa voćnih kultura (System for predicting fruit yields), Broj patenta 1698U1, 31.03.2021., Broj prijave 2021/1698 MP-2020/0037, Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije   (M92) https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075375308/publication/RS1698U1?q=pn%3DRS1698U1
 16. M. Milićević, M. Knežević, V. Mladenović, Sistem za detekciju požara zasnovan na internetu stvari (Fire detection system based on internet of things), Broj patenta 1727U1, 30.09.2021., Broj prijave 2021/10020 MP-2021/0018, Zavod za intelektulnu svojinu Republike Srbije   (M92) https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077999748/publication/RS1727U1?q=pn%3DRS1727U1
 17. Mladenović V., Papić N., Elektronski turistički vodič za Android platforme sa izradom multimedijalnog putopisa, Patent broj 1268, Broj prijave 2012/3692 MP-2011/0068, Datum prijave: 18.05.2012., Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/glasnik/GIS_2012/GIS_2012_4.pdf (M92)
 18. Mladenović V., Lutovac M., Lutovac M., Bežični monitoring sistem za pozicioniranje, praćenje, i tekstualnu i glasovnu razmenu podataka, Patent broj – 990 broj 2013/3495-MP-2012/0069, Datum prijave: 15.11.2012. Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije Datum priznavanja: 09.05.2013. (M92)
 19.  Lutovac, M., Lutovac, A., Mladenović, V., Uređaj za automatizovanu uličnu dostavu i naplatu proizvoda iz trafike preko rotirajućeg krana, Broj patenta 1401, Aplikacija No 2012/5904 MP-2014/0045, Datum objave: 09.09.2014. Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/glasnik/GIS_2015/GIS-2015-1.pdf