Јавне набавке


План јавних набавки за 2018. годину


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности Документација Рок за достављање понуде
НАБАВКА ТОНЕРА Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 2045715
Одлука о додели уговора (15.10.2018.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (31.10.2018.)

18.09.2018.. године
до 10:00 часова
Рачунари и рачунарска опрема Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 2042532
Одлука о додели уговора (25.09.2018.)

14.09. 2018.. године
до 13:00 часова
УСЛУГЕ ПОПРАВКА РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ОПРЕМЕ Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (07.06.2018.)
Одлука о додели уговора (05.06.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1907205
01.06. 2018. године
до 10:00 часова
Угаљ Позив за подношење понуде

Конкурсна документација
Конкурсна документација пречишћен текст
Измена и допуна конкурсне документације (22.05.2018.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 22.05.2018.)
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (22.05.2018.)
Одлука о додели уговора (05.06.2018.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (12.07.2018.)

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1907205
31.05. 2018. године
до 11:00 часова
Канцеларијски материјал ЈНМВ 4/2018
(02.04.2018)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1847472

Одлука о додели уговора (17.04.2018.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (07.05.2017.)
10. 04. 2018. године
до 10:00 часова
Угоститељске услуге
(26.03.2018.)
Позив за подношење понуде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 28.03.2018.)
Измена и допуна конкурсне документације (28.03.2018.)
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (14.03.2018.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 1 (24.04.2018.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 2 (24.04.2018.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - партија 3 (24.04.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1837853
04. 04. 2018. године
до 10:00 часова
Услуге Штампања
(19.03.2018.)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели оквирног споразума (30.03.2018.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ (07.05.2017.)

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1819668
27.03. 2018. године
до 10:00 часова
Радови на замени фасадне браварије, фаза II
(13.03.2018.)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (23.03.2018.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (04.04.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1819668
21.03. 2018. године
до 10:00 часова
Електрична енергија
(09.03.2018.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1815121

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 13.03.2018.)
Измена и допуна конкурсне документације (13.03.2018.)
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (13.03.2018.)
Одлука о додели уговора (22.03.2018.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (04.04.2018.)
20. 03. 2018. године
до 10:00 часова
Радови на замени фасадне браварије, фаза II Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 12.03.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1781288
Одлука о обустави поступка јавне набавке 06.03.2018.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 23.02.2018.)
Измена и допуна конкурсне документације (23.02.2018.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (23.02.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1781288
05.03. 2018. године
до 10:00 часова
Архива набавки пре 2018