Јавне набавке


План јавних набавки за 2018. годину


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности Документација Рок за достављање понуде
Услуге Штампања
(19.03.2018.)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1819668
27.03. 2018. године
до 10:00 часова
Радови на замени фасадне браварије, фаза II
(13.03.2018.)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1819668
21.03. 2018. године
до 10:00 часова
Електрична енергија
(09.03.2018.)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1815121

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 13.03.2018.)
Измена и допуна конкурсне документације (13.03.2018.)
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (13.03.2018.)
Одлука о додели уговора (22.03.2018.)

20. 03. 2018. године
до 10:00 часова
Радови на замени фасадне браварије, фаза II Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 12.03.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1781288
Одлука о обустави поступка јавне набавке 06.03.2018.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 23.02.2018.)
Измена и допуна конкурсне документације (23.02.2018.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (23.02.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1781288
05.03. 2018. године
до 10:00 часова
Архива набавки пре 2018